Welke rechten bouw ik op via mijn sociale bijdragen?

Als je zelfstandige, meewerkende echtgenoot of echtgenote of helper/helpster van een zelfstandige in een eenmanszaak bent, dan betaal je sociale bijdragen. Wat krijg je ervoor terug? Veel! Een overzichtje.

Leestijd: Later lezen?

Van kraamgeld tot pensioen

 • Moederschapsuitkering: zwanger? Fijn! Je ziekenfonds komt je tegemoet met een uitkering voor 8 weken moederschapsverlof (9 in geval van een meerling). Vergeet ook niet dat je recht hebt op huishoudhulp (via dienstencheques die je aanvraagt bij je sociaal verzekeringsfonds).

 • Adoptieuitkering: als je een kindje adopteert, heb je recht op een adoptie-uitkering. Deze vraag je aan via je ziekenfonds. Binnenkort heb je ook na adoptie recht op dienstencheques. Een uitvoeringsbesluit moet echter nog een aantal modaliteiten regelen, zoals de voorwaarden en de datum van inwerkingtreding.

 • Recht op kinderbijslag: via je Kinderbijslagfonds heb je recht op kraamgeld (premie bij geboorte) en kinderbijslag. Ook bij adoptie krijg je een tegemoetkoming en kinderbijslag.

 • Gezondheidszorg: geneeskundige zorgen krijg je terugbetaald, net zoals dat het geval is voor een loontrekkende. Pas op! Zorg wel dat je je sociale bijdragen betaald hebt tot tenminste 2 jaar geleden…

 • Mantelzorg: wil je de zorgen op je nemen van een ernstig zieke of mindervalide dierbare? Het sociaal verzekeringsfonds ondersteunt je. 

 • Arbeidsongeschiktheid: je ziekenfonds kan ook een dagvergoeding uitkeren als je door ziekte of een ongeval niet kan werken. Je kan dan ook vrijgesteld worden van de betaling van sociale bijdragen. Pas op: je krijgt enkel een uitkering als je langer dan 7 dagen ziek bent.

 • Overbruggingsrecht: bij faillissement ontvang je via je sociaal verzekeringsfonds maximaal tot 12 maanden een overbruggingsvergoeding en een vrijstelling van maximaal vier kwartalen voor het betalen van sociale bijdragen. Dat geldt ook bij een gedwongen stopzetting van je bedrijf door een brand, natuurramp, beschadiging van professionele uitrusting of gebouwen waardoor deze niet meer bruikbaar zijn en een beslissing van een derde economische actor of een gebeurtenis die een economische impact heeft.

 • Pensioen: bij het bereiken van de pensioenleeftijd krijg je automatisch een pensioen uitgekeerd. Je moet daar dus zelf niets voor te doen.

Geneeskundige zorgen krijg je terugbetaald, net zoals dat het geval is voor een loontrekkende.

Stap voor stap naar je lancering?

Gratis stappenplan

Stap voor stap naar je lancering

 • Bereid je start voor met alle info op één plaats
 • Stap voor stap de weg naar een carrière als zelfstandige
 • Gepersonaliseerd en op maat van jouw zaak of praktijk
Download nu je stappenplan
Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?

Alle starters zitten met vragen. Dat is normaal. Een duidelijk antwoord is wat jij nu wil. Ook dat is normaal.

Bekijk alle startersvragen Bekijk alle startersvragen voor dit topic