Wat is beroepskennis en waarom heb ik dat nodig?

Voor sommige beroepen moet je, naargelang de regio waar je onderneming gevestigd is, aantonen dat je over de juiste vaardigheden beschikt. Hoe ga je te werk?

Leestijd: Later lezen?

Je beroepskennis aantonen: zo moet het!

Sommige beroepen zijn gereglementeerd. Je moet aantonen dat je over de nodige beroepskennis beschikt. Je kan dat op basis van je eigen diploma’s of praktijkervaring. Indien je dat niet kan, mag je terugvallen op de beroepskennis van medevennoten of helpers in je zaak.

De afschaffing van de vestigingswet

Wist je dat sommige gewesten de vestigingswet geleidelijk willen afschaffen? Volg de laatste updates hierover op onze blog.

Bekijk alle blogs

Via een diploma

Je kan je beroepskennis bewijzen met een van volgende diploma’s, behaald in een afdeling die overeenstemt met het beroep dat je wil uitoefenen:

 • een diploma van hoger secundair onderwijs

 • een diploma van een ondernemersopleiding

 • een getuigschrift van de centrale examencommissie van het Ministerie van Middenstand

Check of je diploma in aanmerking komt

Je kan contact opnemen met een Acerta startersconsulent voor info over diplomavereisten (je vindt onze contactgegevens hieronder). Op de website van de Diplodatabank kan je zelf nagaan of je diploma in aanmerking komt via volgende link.

Via praktijkervaring

Je kan je beroepskennis ook aantonen op basis van de praktijkervaring die je al hebt opgedaan als zelfstandige of als werknemer. Die onderneming moet wel in orde geweest zijn met de vestigingswetgeving gedurende je praktijkervaring.

Ervaring als werknemer

 • Je beschikt over een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, met vermelding van de periode van tewerkstelling. Andere opties zijn loonfiches, individuele rekeningen of een attest afgeleverd door de Federale Pensioendienst.

 • Je kan een tewerkstellingsattest voorleggen van je werkgever(s), met duidelijke vermelding van de functie en de periode van tewerkstelling en met vermelding van het RSZ-nummer van de werkgevers.

Ervaring als zelfstandige, helper, meewerkende echtgenoot of bestuurder

 • Je beschikt over een recent en origineel attest van de sociale verzekeringskas voor zelfstandigen, met vermelding van de periode en het type aansluiting (zelfstandig helper of meewerkende echtgeno(o)t(e) in hoofd- of bijberoep).

 • Je hebt een attest van de hoofdzelfstandige met vermelding van de periode, het type tewerkstelling en een duidelijke taakomschrijving

Je beschikt zelf niet over de nodige kennis

Beschik je niet over de nodige kennis, dan kan je ook iemand anders vragen om een bewijs van zijn of haar kennis te leveren.

Eenmanszaak

In een eenmanszaak gaat het om één van de volgende personen:

 • je echtgeno(o)t(e), je wettelijk samenwonende partner, of iemand met wie je al minstens 6 maanden samenwoont

 • iemand van je familie (beperkt tot familieverband in de derde graad)

 • een werknemer die instaat voor het dagelijkse beheer

Let op! Als een van deze personen het bewijs kan leveren, moet hij of zij zich als ‘helper’ aansluiten bij het sociaal verzekeringsfonds. De echtgeno(o)t(e) en de wettelijk samenwonende partner moeten zich aansluiten als ‘meewerkende echtgeno(o)t(e)’ wanneer ze niet over een eigen volwaardig sociaal statuut beschikken.

Verlaat de persoon die voor jou de nodige ondernemersvaardigheden bewijst je onderneming? Dan heb je 6 maanden de tijd om zelf je ondernemingsvaardigheden te bewijzen of dat via een andere persoon te doen.

Meer info over het statuut van de zelfstandige helper en de meewerkende echtgeno(o)t(e) vind je onder de vraag: hoe kan ik me aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds? 

Vennootschap

In een vennootschap moet de persoon die verantwoordelijk is voor de dagelijkse technische leiding bewijzen dat hij of zij over de beroepskennis beschikt.

Let op! Als de persoon die voor jou de nodige ondernemersvaardigheden bewijst je onderneming verlaat, heb je 6 maanden de tijd om zelf je ondernemingsvaardigheden te bewijzen, of dat via een andere persoon te doen.

Een vrijstelling krijgen als je een zaak overneemt

Als je een onderneming overneemt, heb je in de meeste gevallen 1 jaar tijd om je ondernemingsvaardigheden te bewijzen (te tellen vanaf de datum van overname). Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet de overdrager zijn onderneming volledig stopzetten en de overnemer mag niets wijzigen aan het aantal vestigingseenheden of de activiteiten van de onderneming.

 • Word je zaakvoerder of bestuurder van de onderneming van je overleden echtgenoot/echtgenote, je overleden wettelijk samenwonende partner of partner met wie je al minstens 6 maanden samenwoonde, dan hoef je geen bewijs te leveren.

 • Als je een onderneming overneemt van je overleden ouder(s), dan hoef je de eerste drie jaar geen bewijs te leveren. Ben je minderjarig bij de overname, dan begint de termijn van 3 jaar te lopen vanaf je 18e verjaardag.

Als je een onderneming overneemt, heb je in de meeste gevallen 1 jaar tijd om je ondernemingsvaardigheden te bewijzen.

Stap voor stap naar je lancering?

Gratis stappenplan

Stap voor stap naar je lancering

 • Bereid je start voor met alle info op één plaats
 • Stap voor stap de weg naar een carrière als zelfstandige
 • Gepersonaliseerd en op maat van jouw zaak of praktijk
Download nu je stappenplan
Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?

Alle starters zitten met vragen. Dat is normaal. Een duidelijk antwoord is wat jij nu wil. Ook dat is normaal.

Bekijk alle startersvragen Bekijk alle startersvragen voor dit topic