Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen-Centrum Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen-Centrum
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Verlonen en belonen

Talent vinden en behouden én tegelijk financieel ademruimte hebben als werkgever? We helpen jou om je loonkosten te optimaliseren en een aantrekkelijk loonbeleid uit te dokteren. Zo groeit je bedrijf met een gemotiveerd team en blijf je concurrentieel slagvaardig.

Loonkosten

Precies weten welke sociaal-juridische en sectorale loonverplichtingen je hebt? Wat je loonkosten voor je bedrijfsresultaten betekenen? En hoe je aan de salarisverwachtingen van je medewerkers tegemoet komt? Daarvoor kan je bij Acerta terecht. Onze consultants, online simulatietools en applicaties geven je een goed inzicht in je loonkostenbudget en je mogelijkheden.

Loonkosten berekenen

Je loonkosten nemen een flinke hap uit je totale budget. Hoe beter je kan inschatten hoeveel precies, hoe groter je gemoedsrust. Daarom begeleidt Acerta je bij de opmaak van een correct loonkostenbudget. Je rekent ook op onze knowhow en tools om talloze andere loonvraagstukken op te lossen:

 • Jaarloonkost: kom te weten hoeveel een nieuwe medewerker je bedrijf of organisatie kost. Vul online het brutoloon in of het budget dat je voor ogen hebt. De tool bevat de geüpdatete loonkosten van meer dan 197 verschillende paritaire comités.
 • Mobiliteitsoplossingen: is een onkostenvergoeding voordeliger dan een bedrijfswagen? Wat is het maandelijkse Voordeel van Alle Aard (VAA) gedurende elke maand van het leasingcontract? 
 • Salary split
 • Sociaal passief: wat zijn je werkgeverskosten als je een arbeidsovereenkomst stopzet?
 • Drempel tijdskrediet
 • Indexprognose
 • SWT: aanvullende vergoeding via het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen)

Trefzeker: ken je loonkosten

Trefzeker is je digitale hr-assistent: een platform met alle sociaal juridische kennis en applicaties die je nodig hebt om je loonkosten tot op de eurocent te berekenen. Nog geen abonnement op Trefzeker? Probeer het twee weken gratis uit! 

Loonbeleid volgens functie

Je kan je loonbeleid vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Een sterk uitgangspunt zijn de functies in je organisatie. Acerta werkte methodes uit om die in kaart te brengen en uiterst precies te valideren. Zo heb je een sterke en transparante houvast als je nieuwe medewerkers aanwerft of huidige teamleden promoveert.

Functieclassificatie

Wat is de toegevoegde waarde van een medewerker in je organisatie? En hoe vertaal je die in lonen die je personeel én de vakbonden aanvaarden? Vertrouw dat proces gerust aan Acerta toe. Via onze wetenschappelijk onderbouwde functieclassificatie rangschikken we alle rollen in je bedrijf, en geven we ze een correcte functiewaardering. Die houdt rekening met sectorspecifieke vereisten. Plus: ze is gevalideerd en wordt gesteund door de vakorganisaties zodat ook je medewerkers je loonbeleid zullen accepteren.

Functie-DNA: 3-in-1 loonbeleid

Als het voor iedereen duidelijk is wat er binnen een bepaalde functie verwacht wordt, en welke lonen daarbij horen, dan creëer je rust in je bedrijf. Om dat te bereiken, breng je eerst je functies en de bijhorende competenties en lonen in kaart. Acerta helpt je daarbij.

De Functie-DNA-methodologie© brengt alle functies in je organisatie in kaart volgens rol en niveau. Zo krijg je inzicht in het genetisch materiaal van je bedrijf. En werk je een performant en motiverend hr-beleid uit volgens een concreet strategisch stappenplan.

De Functie-DNA-methodologie© is dus een 3-in-1 oplossing voor:

 • Een afgelijnde organisatiestructuur
 • Een transparante loonpositionering
 • Geïntegreerd competentiemanagement

Mooi meegenomen: het Functie-DNA-traject is modulair opgebouwd. Je kiest dus zelf hoeveel begeleiding je organisatie nodig heeft.

Subsidie via kmo-portefeuille

Advies over functie-DNA kan in aanmerking komen voor subsidies via de kmo-portefeuille. Informeer zeker bij je consultant.

Meer informatie

Marktconform verlonen

Lonen zijn afhankelijk van allerlei factoren zoals sector, functie, ervaring en studieniveau. Onze hr-consulenten vertellen je wat een correct salaris is voor jouw medewerkers, en hoe je de lonen voor je personeel nauwkeurig bepaalt. En dat volgens de barema’s in je sector en/of volgens de markt. Daarnaast kun je terugvallen op de applicaties en kennisdatabanken van Acerta die dagelijks worden verrijkt met actuele gegevens uit je sector.

Loon volgens barema en sector

Zeker zijn dat je de loonschalen van je sector correct toepast, en dat je loonbeleid de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) van je paritair comité volgt? Onze hr-consulenten staan je bij met raad en daad. In Trefzeker, de online kennisbank voor hr-professionals, vind je naast accurate sociaal-juridische informatie en regelgeving ook alle loonbarema’s terug. Een abonnement is een aanrader – zeker voor wie regelmatig aanwerft. Check zeker de module Baremawijzer van Trefzeker: hij toont je de meest actuele loongegevens met uitgebreide historieken – op één plek en uit eerste hand. In de Sectorale Gids raadpleeg je, naast de gebruikelijke lonen, ook alle afspraken gemaakt binnen een bepaald paritair comité.

Lonen vergelijken: loonbenchmark

SalaryBenchmark is onze online applicatie voor overzichtelijke loonvergelijkingen. De ruim 600 000 loongegevens die Acerta sociaal secretariaat uit zijn werking verzamelde, zijn verrijkt met diverse loonstudies. Hier ontdek je of de lonen die je voorstelt realistisch zijn, en hoe ze zich verhouden tot vergelijkbare profielen in andere bedrijven. Zo krijg je een representatief beeld van het vaste en variabele loon en extralegale voordelen zoals de bedrijfswagen. Meer weten over de mogelijkheden van de applicatie en de abonnementsprijzen? Neem contact met ons op.

Verlonen en belonen

Extra belonen met bonussen

Ongeveer dertig procent van de bedienden in de privésector ontvangt een bonus voor uitzonderlijke prestaties. Enerzijds als beloning voor behaalde doelstellingen, anderzijds als stimulans voor het komende jaar. De wetgeving rond bonussen is voer voor specialisten. Daarom helpt Acerta jou om een bonusregeling toe te passen in je bedrijf – inclusief de administratieve, wettelijke en financiële stappen. We geven je ook advies over motiverende beloningsmogelijkheden zoals winstpremies, warranten, niet-recurrente bonussen enzovoort.

Niet-recurrente resultaatsgebonden loonbonus

De niet-recurrente resultaatsgebonden loonbonus keer je uit aan alle medewerkers in je bedrijf als de vooraf vastgelegde collectieve doelstellingen behaald zijn. Die doelstellingen dienen meetbaar én verifieerbaar te zijn. Het grootste voordeel is dat de sociale zekerheid de loonbonus niet als loon beschouwt, zolang je onder een bepaald plafond blijft. Met andere woorden: bruto is netto – een win-win voor je bedrijf en je medewerkers.

Prestatie- en teambonus

De prestatie- en teambonus is een variabele verloning die je als werkgever toekent aan een individuele werknemer óf een groep werknemers als ze bepaalde resultaten behalen. Op deze bonus betaal je wel RSZ en belastingen.

Fiscaal voordelige winstpremie

De winstdeelname is een fiscaal vriendelijke manier om je werknemers te belonen en meer bij de groei van het bedrijf te betrekken. De winstpremie is een niet-recurrente bonus die je collectief toekent aan alle medewerkers als deelname in de winst. Die kun je identiek voor iedereen houden, of aanpassen volgens de afdeling of het team (gecategoriseerd). Jij en je aandeelhouders beslissen over de hoogte van de premie – al dan niet in samenspraak met de vakbonden.

De voordelen van een winstpremie? Als werkgever hoef je er geen vennootschapsbelasting op te betalen. Je medewerkers betalen een RSZ-bijdrage van 13,07 procent en belastingen van 7 procent. Bovendien ben je niet verplicht de premie jaarlijks te herhalen, en ze telt niet als loonsverhoging. Daarnaast kun je nog andere premies of bonussen geven aan individuele werknemers.

Een fiscaal vriendelijke winstpremie uitkeren? Acerta ondersteunt je bij:

 • Het simuleren van de winstpremie voor meerdere werknemers.
 • Het opstellen van de notulen van de algemene vergadering aandeelhouders 
 • Het overleggen met de vakbonden en het schrijven van de cao – bij een gecategoriseerde winstpremie.
 • Het opmaken van de toetredingsakte met het winstparticipatieplan in overeenstemming met de vastgelegde procedure (bij een gecategoriseerde winstpremie).
 • Het opstellen van de schriftelijke kennisgeving aan het personeel - met wettelijk verplichte vermeldingen en verduidelijkende uitleg.
 • Met een opleiding Loonoptimalisatie en loonbeleid.

Wil je een individuele berekening maken? Acerta ontwikkelde een gratis tool voor je. Geef de kost in die je wil besteden aan de winstpremie voor een medewerker, de tool doet de rest.

Warrants

Warrants zijn financiële instrumenten waarmee je werknemers aandelen kunnen kopen of verkopen tegen een vastgelegde prijs. Warrants zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en ook fiscaal aftrekbaar. Bovendien genieten je medewerkers een hogere netto-opbrengst. Interessant voor werkgever en medewerker!

Subsidie via de kmo-portefeuille

Advies over bonussen kan in aanmerking komen voor subsidies via de kmo-portefeuille. Informeer zeker bij je consultant.

Meer informatie

Loonkosten optimaliseren

Een intelligent en correct loonpakket samenstellen om talent aan te trekken en te behouden, hoe begin je daaraan? Acerta weet raad. We bekijken samen hoe je het brutoloon best aanvult met extralegale voordelen zoals een groepsverzekering, hospitalisatieverzekering of een verzekering gewaarborgd inkomen. Ook winstpremies, warrants, bonussen, incentives, flexibele werkroosters, mobiliteitsoplossingen en interessante loopbaanmogelijkheden boosten het engagement van je medewerkers. Het resultaat? Dubbele winst: meer nettoloon voor je medewerkers, minder loonkosten voor jou.

Subsidie via de kmo-portefeuille

Advies over loonoptimalisatie kan in aanmerking komen voor subsidies via de kmo-portefeuille. Informeer zeker bij je consultant.

Meer informatie

Flexibel verlonen

Uit onze Talent Pulse bevraging blijkt dat een meerderheid van de medewerkers vragende partij zijn om hun loonvoordelen zelf te mogen invullen. Op maat. Rekening houdend met hun leeftijd en levensstijl. Dan voelen ze zich meer betrokken bij je bedrijf, wat de kans op verloop kleiner maakt.

Cafetariaplan

Met een flexibele verloning of cafetariaplan kiezen je medewerkers zelf de loonelementen en voordelen waaraan zij het meest behoefte hebben – zónder dat je totale loonkost stijgt. Je stelt dus een voordelenpakket samen dat aansluit bij hun wensen, op een manier die voor jou fiscaal interessant is.

Benefit Motivation Plan

Acerta vertaalde deze flexibele verloningsvorm in het Benefit Motivation Plan (BMP). Met het BMP verloon jij je medewerkers via een beloningssystematiek die (para-)fiscaal en juridisch waterdicht én budgetneutraal is. Het principe is eenvoudig: je zet de gangbare extralegale voordelen – bedrijfswagen, abonnementen, aanvullende vakantiedagen, thuiswerk enzovoort – om in een geldwaarde die je medewerker vrij mag besteden aan wat hij het interessantst vindt. En dit zonder extra loonkost voor jou.
Interesse? Maak een afspraak met onze ervaren consultants. Samen bekijken we je mogelijkheden en rollen we een plan van aanpak uit:

 • We analyseren en inventariseren je huidige loonpakket;
 • We bepalen welke extralegale voordelen worden opgenomen in het BMP – afgestemd op je visie, missie en strategie;
 • We implementeren het BMP conform de regelgeving in je bedrijf.

Je krijgt bovendien toegang tot onze gebruiksvriendelijke en intuïtieve tool waarmee jij en je medewerkers gemakkelijk keuzes beheren. De kers op de taart: een uitgebreide en overzichtelijke handleiding die antwoorden biedt op alle mogelijke vragen van je medewerkers.

Subsidie via kmo-portefeuille

Advies over flexibel belonen kan in aanmerking komen voor subsidies via de kmo-portefeuille. Informeer zeker bij je consultant.

Meer informatie

Mobiliteit

Mobiliteitsbudget, fietslease, woon-werkverkeer,... Mobiliteit wordt steeds vaker een troef die je als werkgever kan uitspelen in je loonpakket, zeker in tijden van arbeidskrapte. 

Zo zijn alternatieven voor de auto volop in opmars, een combinatie van verschillende vervoersmiddelen lijkt in populariteit te stijgen. We zien dat het voornamelijk de fiets is die de afgelopen jaren terrein wint. Geen gedoe met files en bovendien erg gezond! 

In samenwerking met