Support internationale tewerkstelling

Heb je buitenlanders in dienst in België? Genieten een of meer van je werknemers een salary split? Of zet je projecten op buiten de landsgrenzen waarvoor je elders expertise inhuurt? Zodra je de internationale toer opgaat, dien je rekening te houden met de lokale wetgeving en specifieke verdragen die eventueel werden opgesteld. En dat op het vlak van payroll, administratie, sociale wetgeving en fiscaliteit.

Tewerkstellen over de grenzen heen

Internationale tewerkstelling biedt mogelijkheden om je organisatie te doen groeien – zeker als je de juiste partner hebt die alle administratieve formaliteiten uit handen neemt. Acerta is als geen ander vertrouwd met de internationale wetgeving. Onze consultants adviseren je over de beste aanpak, nemen de administratie op zich, en zorgen ervoor dat je juridisch met alles in orde bent. Kortom, wij geven je gemoedsrust, zodat jij kunt focussen op het verzilveren van je internationale strategie.

Internationale sociale administratie

Stel je als buitenlandse werkgever mensen tewerk in België? Dan is de Belgische sociale wetgeving van toepassing. Die legt je flink wat administratieve en juridische verplichtingen op: van aansluiting bij de sociale zekerheid, belastingen en kinderbijslagfonds, tot een payroll opstarten en een mandataris aanstellen.

Ook als je als Belgische werkgever in het buitenland activiteiten opstart met Belgische werknemers, is juridisch advies over de lokale sociale wetgeving onmisbaar. Want soms vallen je Belgische werknemers onder de buitenlandse sociale wetgeving, en moet je je aansluiten conform de buitenlandse sociaal-juridische verplichtingen.

De consultants van Acerta staan je Belgische en buitenlandse payroll met al hun expertise bij. Ze nemen ook je verplichtingen met betrekking tot de sociale wetgeving – hier en elders – uit handen. Zo geef je je internationale activiteiten een vliegende, juridisch correcte start!

sociale administratie
payroll, fiscaliteit

Audit internationale tewerkstelling

Internationale tewerkstelling brengt een administratieve en juridische papiermolen op gang. Naast de complexe Belgische sociale wetgeving, krijg je er nog verplichtingen en formaliteiten van de arbeidswetgeving uit andere landen bovenop. De internationale experts van Acerta pluizen jouw situatie grondig uit. Ze brengen risico's in kaart, formuleren adviezen voor verbetering, en brengen eventueel ook alles in de praktijk. Via een internationale audit nemen ze alle aspecten van internationale tewerkstelling onder de loep: juridisch en sociaal, fiscaal en administratief, payroll en operationeel. Kortom, jij geniet totale ontzorging en begint met een gerust gemoed aan je internationale groei!

Meer weten? Download onze whitepaper over Single Permit

Payroll en fiscaliteit

Naast de sociale wetgeving doe je ook een beroep op onze experten over sociale zekerheid, fiscale optimalisatie, administratieve formaliteiten en het correcte verloop van de Belgische en buitenlandse payroll. We delen met jou onze expertise en coördineren de nodige uitwisseling van gegevens tussen jouw bedrijf, de relevante overheden en instanties en je werknemers.

Onze consultants kennen de complexiteit van de materie, en ontzorgen je administratief. Reken gerust op:

  • Een grondige analyse van je situatie
  • Gericht advies van internationale experten
  • Naadloze vervulling van alle formaliteiten (A1-documenten, Limosa, belastingaangifte, arbeidskaarten, buitenlandse kaderleden enzovoort)
  • Optimaal verloop van de Belgische en buitenlandse payroll
  • Bijstand bij sociale en fiscale controles

Salary split

Een werknemer die in twee landen werkt voor twee verschillende werkgevers, wordt automatisch belast in beide landen. Maar ook als er maar één werkgever is, kan een werknemer in aanmerking komen voor een salary split. Bijvoorbeeld als de werknemer in een ander land woont en zowel werkt in zijn thuisland als in het land waarin de werkgever is gevestigd.

Hoe het ook zij, een salary split brengt altijd bijkomende administratie met zich mee, zoals A1-documenten en aparte belastingaangiftes per land, om er maar enkele te noemen.

Acerta heeft de juiste knowhow in huis over het Belgische en internationale arbeidsrecht en fiscaliteit – jouw garantie op een zorgeloze en correcte payroll en geoptimaliseerde salary split.

Detachering

Als je werknemers naar het buitenland stuurt, blijven ze onder bepaalde voorwaarden onderworpen aan de sociale zekerheid en het pensioenstelsel van hun normale werkland: de zogenaamde detachering. Ook hier komen administratieve formaliteiten kijken zoals bijvoorbeeld een A1-document. In het omgekeerde geval – als je buitenlandse werknemers naar België haalt – moet je een Limosa-aangifte doen. De duur en de opzet van de detachering en het dubbelbelastingverdrag hebben daarnaast ook een invloed op het betalen van belastingen en sociale zekerheid in het buitenland

Met onze expertise zoeken we van naaldje tot draadje uit wat jouw situatie vereist, hoe je detachering het beste aanpakt, welke documenten je moet opmaken en hoe je je verplichtingen naleeft.

Expats

Expats zijn buitenlandse werknemers die in België zijn tewerkgesteld en een speciaal fiscaal statuut genieten. Ze worden beschouwd als niet-inwoners, een deel van hun inkomen wordt gezien als onkostenvergoeding, en het percentage aan buitenlandse reisdagen wordt uit het loon gehaald.

Dit statuut levert voordelen op voor de expat en de werkgever. Maar er gelden strikte voorwaarden, en moeten er talloze administratieve formaliteiten worden vervuld.

Acerta ontzorgt jou. Op de koop toe krijg je gericht advies, berekeningen van de kosten en voordelen, en afwikkeling van de verplichte formaliteiten.