Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aérodrome de Temploux Antwerpen-Centrum Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Aérodrome de Temploux
rue du Capitaine Aviateur Jacquet 44 à 5020 Namur
/
Antwerpen-Centrum
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Juridisch en sociaal overleg

Het overkoepelende sociaal overleg tussen werkgevers en werknemers is in België van groot belang. In de organisaties zelf gebeurt dit overleg via de ondernemingsraad (OR) en het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Deze overlegorganen worden om de vier jaar samengesteld op basis van sociale verkiezingen.

Wat zijn je verplichtingen?

Zijn sociale verkiezingen ook verplicht voor jouw organisatie? We gaan samen met jou na wat er wettelijk nodig is. Als je verplicht bent om een ondernemingsraad en/of comité te installeren, ondersteunen we je doorheen het hele proces van de sociale verkiezingen. Daarnaast kunnen we ook op het hr-vlak bekijken wat er wenselijk is rond optimale communicatie en samenwerking. We vertrekken daarbij telkens vanuit wederzijds begrip tussen werkgever en medewerkers.

Begeleiding nodig bij de sociale verkiezingen? 

Constructieve dialoog

Je schakelt onze legal consultants in om het juridisch en sociaal overleg in je onderneming professioneel voor te bereiden en te begeleiden. Ze ondersteunen je ook bij de onderhandelingen met vakbonden, en verlenen bijstand in discussies met overlegorganen. Zo waken onze juridische experts mee over een zo rimpelloos mogelijke implementatie van veranderingen in je organisatie.

Van debat naar bindende afspraak

Correcte, heldere en haalbare afspraken zijn een must om van een debat tot een bindend akkoord te komen. Onze legal consultants helpen je daarbij, en zorgen er ook voor dat de gemaakte afspraken worden vastgelegd in het passende juridische instrument – bijvoorbeeld een arbeidsreglement of cao. Via gerichte communicatie naar je medewerkers en de invoering van de nodige processen en structuren, worden de afspraken levensvatbaar binnen je onderneming.

Een typisch voorbeeld waarvoor je rekent op onze ondersteuning zijn onderhandelingen voor de invulling van sectorale akkoorden. Ook als je een nieuw arbeidsreglement doorvoert, een nieuwe arbeidsorganisatie inricht, of specifieke afspraken voor het personeel invoert rond bijvoorbeeld het internetgebruik, klop je bij ons aan.

Opleiding OR en CPBW

Hebben sociale verkiezingen in je bedrijf geleid tot de installatie van een ondernemingsraad of een comité voor preventie en bescherming op het werk? Dan kun je best wat hulp gebruiken om deze overlegorganen en alles wat er komt bij kijken, praktisch te organiseren.

In een halve dag ontdek je wie er het best zetelt in de OR en het CPBW, wat de bevoegdheden zijn en hoe je de werking organiseert. Je krijgt op de koop toe tips en tricks voor een constructief sociaal overleg in je onderneming.

Herstructurering

Er kunnen diverse aanleidingen zijn om een onderneming of een afdeling te moeten herstructureren De belangrijkste is de winstgevendheid van de onderneming of afdeling. Als een herstructurering gepaard gaat met ontslag of herplaatsing van medewerkers, wordt ze nog ingrijpender. Zeker als de herstructurering een collectief karakter heeft, moet je er rekening mee houden dat je een belangrijk aantal regels te respecteren hebt. Zo zal je verplicht zijn, vooraleer je definitief kunt overgaan tot de herstructurering, een overleg te organiseren in je overlegorganen of rechtstreeks met je werknemers.

Onze adviseurs zijn perfect op de hoogte van de verplichtingen en de manier waarop je de zaken het best aanpakt. Ze helpen je bij alle juridische en hr-vraagstukken, en ondersteunen je tijdens de gesprekken en onderhandelingen die je moet voeren. Ze berekenen ook de prijs van een sociaal plan, en begeleiden je bij de vervulling van de verplichte formaliteiten. Kortom, ze vinden de best mogelijke antwoorden en oplossingen om deze moeilijke beslissingen te implementeren.

Collectief ontslag

Als je onderneming niet meer naar behoren draait door technische of economische redenen, volgt misschien de harde beslissing om een groot aantal mensen te ontslaan.

Wat houdt het precies in?

Een collectief ontslag treft in de loop van een periode van zestig dagen ten minste een specifiek aantal werknemers, afhankelijk van de grootte van je personeelsbestand.

Twijfel je of de regels voor collectief ontslag op jouw situatie van toepassing zijn? Neem het zekere voor het onzekere: win advies in bij Acerta.

Te volgen procedures

Dit is een greep uit de verschillende procedures die je moet respecteren voor je tot het collectief ontslag overgaat:

  • Je informeert en raadpleegt de werknemersvertegenwoordigers (of de werknemers zelf, als er geen vertegenwoordiging is) over een aantal in de wet opgenomen elementen.
  • Je brengt de directeur van de subregionale tewerkstellingsdienst en de FOD Werkgelegenheid op de hoogte van het voornemen tot collectief ontslag. Ook later in het proces moet je deze instellingen bij de procedure betrekken.
  • Je sluit een overeenkomst rond de oprichting van een tewerkstellingscel, en je biedt de ontslagen medewerkers outplacement aan. Daartoe heb je een akkoord nodig van de bevoegde gewestelijke minister.
  • Je keert de ontslagen medewerkers een bijzondere vergoeding uit conform NAR-cao nr. 10. Onderhandel je op vraag van de sociale partners een sociaal plan? Dan moet je een bijzondere afscheidsvergoeding en modaliteiten aanbieden bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

De Acerta-experts staan je met raad en daad bij in elk aspect van een collectief ontslag.

Juridisch en sociaal overleg

Sluiting onderneming

Als volgende twee omstandigheden samenvallen, gaat het om een sluiting van de onderneming:

  • De hoofdactiviteit van de onderneming of een van haar afdelingen stopt definitief – door vrijwillige redenen of een faillissement.
  • Het aantal tewerkgestelde personeelsleden vermindert met meer dan 75 procent. Het referentiecijfer is het gemiddelde aantal medewerkers tijdens de vier kwartalen vóór het kwartaal waarin je de hoofdactiviteit definitief stopzet.

Ook een verplaatsing van de exploitatiezetel, een fusie, verkoop of herstructurering van de onderneming kunnen gelijkgesteld worden met een sluiting.

Je verplichtingen

Ook bij een sluiting van je onderneming moet je als werkgever bijzondere verplichtingen nakomen. Heeft de sluiting te maken met een collectief ontslag? Dan dien je de procedures te respecteren die daarvoor van toepassing zijn.

Outplacement

Bij afvloeiing door herstructurering of bij collectief ontslag ben je als werkgever wettelijk verplicht om outplacementbegeleiding te voorzien. Voor werknemers boven de 45 jaar is dit zes maanden lang, voor jongere werknemers drie maanden. Ook hier helpt Acerta je snel en doeltreffend.