Loonadvies

Wat is een correct, motiverend en rechtvaardig loonbeleid, en hoe implementeer je dat? Hoe zorg je dat je loonbeleid je bedrijfsdoelstellingen ondersteunt en tegelijk voldoet aan de wetgeving en voorschriften? Acerta helpt je om een loonbeleid uit te stippelen dat past bij je organisatie, medewerkers en bedrijfscultuur.

Evenwichtige verloning

Met een correct loonbeleid sla je veel vliegen in één klap. Je kunt de juiste medewerkers aantrekken in de schaarse arbeidsmarkt. Je houdt medewerkers met talent gemotiveerd aan boord. En je zorgt dat je loonkosten, die een groot deel van je totale budget opslorpen, betaalbaar blijven.– binnen de mogelijkheden die het wettelijke kader biedt.

Correcte berekeningen

Onze consultants helpen je om een correct loonkostenbudget te berekenen dat je medewerkers motiverend en marktconform beloont, terwijl jouw kosten beheersbaar blijven. We bekijken ook de verschillende onderdelen van het loon: van de vaste componenten tot extralegale vergoedingen en variabele verloningen zoals bonussen.

Ook voor andere berekeningen zoals het sociaal passief, tijdskrediet, de aanvullende vergoeding in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) en de salary split klop je bij ons aan.

Wil je graag zelf een aantal zaken berekenen en simuleren? Neem dan een abonnement op Trefzeker®: onze uitgebreide online databank voor sociale wetgeving en fiscaliteit. Test de kennisbank voor hr-professionals twee weken gratis uit. Wedden dat je overtuigd bent van de meerwaarde?

Functiebeschrijvingen en -classificaties

De toegevoegde waarde van een medewerker in een specifieke functie is bepalend voor het basisloon. Maar functiewaarderingen en -classificaties zijn tijdrovende en ingewikkelde processen. Geen nood! Acerta ondersteunt je hierbij. We ontwikkelden een wetenschappelijke en door de vakbonden aanvaarde methode. Die is bovendien future-proof omdat ze rekening houdt met evoluties van je bedrijf, functies en de arbeidsmarkt.

Acerta stelt samen met jou de functiebeschrijvingen en -classificaties op, en werkt een plan uit om een dynamische follow-up te verzekeren. Wil je liever vertrekken vanuit rollen in plaats van functies? Ook daarvoor reken je op de steun van Acerta, inclusief een koppeling met een motiverend loonbeleid.

Loonbenchmarks

Vraag je je af of je loonpakket marktconform is en je medewerkers zal motiveren? Dan kom je via een objectieve loonbenchmark te weten of het loon van je werknemers de vergelijking doorstaat met wat ze elders kunnen verdienen. Onze legal consultants helpen je met het opstellen van onderbouwde loonbenchmarks.

Met onze handige webapplicatie SalaryBenchmark bereken je in een handomdraai of je medewerkers een realistisch loon krijgen ten opzichte van vergelijkbare profielen. We verrijkten onze loongegevens met die van verschillende loonstudies en geven zo een representatief beeld van vast loon, variabel loon en bedrijfswagen.

Loonbeleid

Met een doordacht loonbeleid verbeter je de inzet én tevredenheid van je menselijk kapitaal. Heb je onvoldoende kennis in huis om een duurzaam en motiverend loonbeleid op poten te zetten? Reken daarvoor gerust op onze experts.

We houden je huidige loonuitgaven kritisch tegen het licht, en vertrouwen daarbij op uitgebreid cijfermateriaal dat Acerta bij werkgevers vergaart. Bovendien volgen we de ontwikkelingen op de voet, zodat we een grondig inzicht hebben in recente marktinformatie en -praktijken. We stellen aanpassingen en verbeteringen voor die pragmatisch, genuanceerd en haalbaar zijn – vanzelfsprekend in overeenstemming met het juridische kader.

We geven je ook advies over een passend compensation en benefits plan, helpen je om je loonbeleid flexibel te maken, fungeren als klankbord en treden op als projectleider bij veranderingstrajecten. Veranderingen in het loonbeleid zullen in veel situaties ook leiden tot vakbondsonderhandelingen. Acerta kan deze gesprekken mee ondersteunen of zelfs van je overnemen.

Je winst: een professioneel, geobjectiveerd en juridisch waterdicht loonbeleid – in lijn met de markt en met inbegrip van loonoptimalisatie, performancemanagement en een competentiebeleid met concrete competentieprofielen en gedragsindicatoren.