Van talent naar performance

Talentgericht selecteren, ontwikkelen en beoordelen
Talent op een juiste manier tot resultaat doen komen, dat gaat niet altijd vanzelf. Jij, als hr-manager of leidinggevende, hebt de taak het ruwe talent te ondersteunen en te sturen, en op die manier vorm te geven binnen je organisatie. Van talent naar performance helpt jou om op professionele wijze talent- en competentiemanagement in te richten binnen je bedrijf. Zo gaan jouw mensen met plezier op hun talenten werken.

Over dit boek

Van talent naar performance is een praktijkboek dat je effectief helpt talentgericht te selecteren, ontwikkelen en beoordelen. Het bevat handleidingen om sollicitatie-, ontwikkel- en beoordelingsgesprekken te voeren, alsook een herwerkte versie van het functie- en competentiemodel TMA.

Functie- en competentiemodel TMA

Het functie- en competentiemodel TMA bestaat uit uitgewerkte competenties met gedragsvoorbeelden, interviewvragen, ontwikkelactiviteiten en coachingsadviezen. Daarnaast omvat het 23 resultaatgebieden met activiteiten, faciliterende competenties en prestatie-indicatoren. Wat het model doeltreffend maakt? Het maakt inzichtelijk welke competenties makkelijk ontwikkelbaar zijn en welke moeilijker, gebaseerd op iemands unieke drijfveren en talenten.

Wat het model doeltreffend maakt? Het maakt inzichtelijk welke competenties makkelijk ontwikkelbaar zijn en welke moeilijker, gebaseerd op iemands unieke drijfveren en talenten.

Over de redactie

Dit praktijkboek hoort bij het talentmanagementmodel TMA, dat zijn meerwaarde al volop bewees.

Bestel nu

Ja, ik wens volgende uitgaven te bestellen:

Je gegevens:

Acerta zal jouw persoonsgegevens enkel gebruiken om op jouw vraag te antwoorden of je de gevraagde informatie te bezorgen.