Acerta voor werkgevers

Kennis en applicaties

Vrijwilligersregister

Goede afspraken maken goede vrijwilligers
Het kloppend hart van je vereniging? Dat zijn de vrijwilligers. Dagelijks staan ze paraat om hun favoriete vzw te helpen en ondersteunen. Zeg nu zelf: wat zou je zonder hun onuitputtelijke engagement beginnen?

Vrijwilligers zijn echter ook een vloeiend gegeven. Ze komen en gaan, wat betekent dat je continu moet blijven inzetten op een sterk vrijwilligersbeleid. Zo’n vrijwilligersbeleid begint op papier: schrijf verantwoordelijkheden, afspraken en eventuele vergoedingen neer. Houd ook nauwgezet de gegevens van al je vrijwilligers bij.

Verplichte registratie van vrijwilligers

Wist je dat je vrijwilligers die onder het gezag van je organisatie vallen, moet registreren in een vrijwilligersregister? Dat is bij wet verplicht. Er is sprake van een gezagsrelatie wanneer de vrijwilliger duidelijke richtlijnen over tijdstip, plaats en de wijze van het uitvoeren van het vrijwilligerswerk krijgt. Of de vrijwilliger al dan niet een onkostenvergoeding ontvangt, speelt geen rol.

Over het Vrijwilligersregister

Voor een snelle en correcte registratie van al je vrijwilligers, kies je voor het Vrijwilligersregister van Acerta. Dit register:

  • Is een ingebonden boek dat aan alle vormvereisten voldoet;
  • Heeft 50 registratiepagina’s die voldoen aan wettelijke formaliteiten;
  • Bevat een duidelijke handleiding voor gebruik;
  • Bestaat in 2 versies: Nederlands en Frans;
  • Voorziet alle verplichte invulvelden.

Hij hoeft enkel nog de gegevens van je vrijwilligers te noteren. Bij een onverwachte controle kun je snel een correct overzicht van al je vrijwilligers voorleggen.

Bestel nu het Vrijwilligersregister