Resultaten panelbevragingen 2021

Hieronder vind je een overzicht van de inzichten die we in 2021 tot nu toe al verzameld hebben via de panelbevragingen.

Welzijn in crisistijden

De coronacrisis heeft niet alleen een impact gehad op de economie, maar ook op het mentale welzijn van de werkende Belg. Bedrijven hebben sterk ingezet op het fysieke welzijn (hygiënemaatregelen), maar werd het mentaal welzijn van de medewerkers ook ondersteund? Met deze bevraging polste Acerta samen met de Vrije Universiteit Brussel en HR Square, naar de kijk van organisaties op mentaal welzijn.

Resultaten:

 • 96 % van de werkgevers erkent het belang van mentaal welzijn.
 • 18 % van de bedrijven onderneemt nog geen concrete acties voor een beter welzijn op het werk.
 • 39 % van de bedrijven zegt tijdelijke of beperkte inspanningen te doen (‘ad hoc’) om het welzijn van de medewerkers te verbeteren.
 • Slechts 1 op 5 werkgevers meet effectief de impact van zijn acties.
 • 43 % van de bedrijven heeft een structureel welzijnsbeleid.

Ontwikkeling en opleiding

Levenslang leren, om- en bijscholing en heroriëntatie zijn de centrale pijlers waarmee de regering de werkzaamheidsgraad tot 80% wil verhogen in 2030, volgens het federaal regeerakkoord. Maar delen organisaties dezelfde visie als de federale regering? (In welke mate) zetten ze in op ontwikkeling? Met deze bevraging polsten Acerta, KU Leuven en HRmagazine naar de visie van organisaties op de ontwikkeling van medewerkers.

Resultaten:

 • Negen op de tien bedrijfsleiders organiseren opleidingen voor hun personeel.
 • Bedrijven die opleidingen op de werkvloer organiseren, vertrekken vaak vanuit de noden en talenten van de medewerkers.
 • Zes op de tien organiseert opleidingen om de tevredenheid en de motivatie van werknemers te verhogen.
 • 44,6 % van de bedrijven duidt ‘duurzaam inzetbaar houden van medewerkers’ aan als drijfveer om opleidingen te organiseren.
 • 55 % van de respondenten maakt regelmatig een generatierekening op.

Hybride werken

Na de thuiswerkverplichting zal thuiswerk zelf niet meer verdwijnen. Hoe zullen organisaties het hybride werkmodel (een mix van werken op kantoor en op bedrijfslocatie) vormgeven in de toekomst? Wat zal er op kantoor of van thuis uit kunnen? En hoe kunnen leidinggevenden optimaal hun teams (bege)leiden in zo’n hybride werkcontext? Met deze bevraging gingen Acerta, KU Leuven en #ZigZagHR op zoek naar de visie van organisaties op hybride werken.

De resultaten van deze bevraging zijn binnenkort beschikbaar.

Resultaten panelbevragingen 2020

Hieronder vind je een overzicht van de inzichten die we in 2020 verzameld hebben via de panelbevragingen.

Heropstarten na de lockdown

Toen het einde van de eerste lockdown in zicht was, bereidden heel wat  ondernemingen zich voor op een heropstart. Het heropstarten is een belangrijke fase met verschillende uitdagingen. Met deze bevraging polsten wij naar de prioriteiten van organisaties bij de heropstart.

Resultaten:

 • Bijna zes op tien bedrijven zet in op fysiek en mentaal welzijn van personeel bij heropstart
 • Twee op de drie werkgevers is neutraal tot hoopvol over de impact van corona
 • 1 op 4 werkgevers heeft geen relanceplan
 • 47% zal inzetten op nieuwe producten of diensten
 • 45% van de werkgevers wil thuiswerk blijven toepassen na de lockdown.

Internationale tewerkstelling

Meer markten aanboren of internationaal talent binnenhalen? Internationale tewerkstelling is een mogelijke stap richting groei.  Bedrijven hebben verschillende opties: een nieuwe vestiging opstarten in het buitenland, Belgische werknemers naar het buitenland sturen of buitenlands talent tewerkstellen in België. Met deze bevraging polsten wij naar de (toekomstige) situatie van organisaties op vlak van internationale tewerkstelling.

Resultaten:

 • 3 op 10 werkgevers stelt werknemers tewerk in het buitenland
 • Ondernemen in Frankrijk wordt door 35% van de werkgevers als complexer dan België ervaren, terwijl ondernemen in Nederland juist eenvoudiger of gelijkwaardig lijkt.
 • 1 op de 4 werkgevers stelt buitenlandse werknemers in het buitenland tewerk
 • 4 op de 10 werkgevers stelt buitenlandse werknemers tewerk in België
 • Vooral Europeanen worden tewerkgesteld in België

Aanpassingsvermogen

In een snel veranderde wereld speelt het aanpassingsvermogen van organisaties een belangrijke rol. Niet alleen het bedrijf, maar ook de medewerkers zullen flexibel en wendbaar moeten zijn. Wie zich aanpast, heeft meer kans op een succesverhaal. Met deze survey polsten wij naar de visie van organisaties op het aanpassingsvermogen van de organisatie zelf en de medewerkers.

Resultaten:

 • Twee op de drie bedrijven vinden het aanpassingsvermogen van hun personeel aan nieuwe situaties heel erg belangrijk. De coronacrisis heeft het belang van aanpassingsvermogen versterkt.
 • 70 % van de bedrijven vindt dat de belangrijkste eigenschap van werknemers met een groot aanpassingsvermogen ‘het tonen van veerkracht in de context van verandering’ is.
 • 95 % van de werkgevers gelooft dat werknemers kunnen veranderen.