Resultaten panelbevragingen 2020

Hieronder vind je een overzicht van de inzichten die we in 2020 verzameld hebben via de panelbevragingen.

Heropstarten na de lockdown

Toen het einde van de eerste lockdown in zicht was, bereidden heel wat  ondernemingen zich voor op een heropstart. Het heropstarten is een belangrijke fase met verschillende uitdagingen. Met deze bevraging polsten wij naar de prioriteiten van organisaties bij de heropstart.

Resultaten:

 • Bijna zes op tien bedrijven zet in op fysiek en mentaal welzijn van personeel bij heropstart
 • Twee op de drie werkgevers is neutraal tot hoopvol over de impact van corona
 • 1 op 4 werkgevers heeft geen relanceplan
 • 47% zal inzetten op nieuwe producten of diensten
 • 45% van de werkgevers wil thuiswerk blijven toepassen na de lockdown.

Internationale tewerkstelling

Meer markten aanboren of internationaal talent binnenhalen? Internationale tewerkstelling is een mogelijke stap richting groei.  Bedrijven hebben verschillende opties: een nieuwe vestiging opstarten in het buitenland, Belgische werknemers naar het buitenland sturen of buitenlands talent tewerkstellen in België. Met deze bevraging polsten wij naar de (toekomstige) situatie van organisaties op vlak van internationale tewerkstelling.

Resultaten:

 • 3 op 10 werkgevers stelt werknemers tewerk in het buitenland
 • Ondernemen in Frankrijk wordt door 35% van de werkgevers als complexer dan België ervaren, terwijl ondernemen in Nederland juist eenvoudiger of gelijkwaardig lijkt.
 • 1 op de 4 werkgevers stelt buitenlandse werknemers in het buitenland tewerk
 • 4 op de 10 werkgevers stelt buitenlandse werknemers tewerk in België
 • Vooral Europeanen worden tewerkgesteld in België

Aanpassingsvermogen

In een snel veranderde wereld speelt het aanpassingsvermogen van organisaties een belangrijke rol. Niet alleen het bedrijf, maar ook de medewerkers zullen flexibel en wendbaar moeten zijn. Wie zich aanpast, heeft meer kans op een succesverhaal. Met deze survey polsten wij naar de visie van organisaties op het aanpassingsvermogen van de organisatie zelf en de medewerkers.

Resultaten:

 • Twee op de drie bedrijven vinden het aanpassingsvermogen van hun personeel aan nieuwe situaties heel erg belangrijk. De coronacrisis heeft het belang van aanpassingsvermogen versterkt.
 • 70 % van de bedrijven vindt dat de belangrijkste eigenschap van werknemers met een groot aanpassingsvermogen ‘het tonen van veerkracht in de context van verandering’ is.
 • 95 % van de werkgevers gelooft dat werknemers kunnen veranderen.