Wat is de werkbonus?

Leestijd: Later lezen?

Sinds 1 januari 2000 is de werknemersbijdragevermindering van kracht. Die bepaalt een vermindering van RSZ-bijdragen voor medewerkers met lage lonen, zónder het brutoloon te verhogen. In 2005 werd het systeem omgedoopt tot werkbonus, maar het principe blijft onveranderd: een vermindering voor medewerkers met lage lonen om een hoger nettoloon over te houden.

 

De vermindering is een forfaitair bedrag dat geleidelijk daalt naarmate het loon stijgt. Als werkgever breng je het bedrag in mindering van de normale werknemersbijdragen van 13,07 % van het brutoloon. Weten wat er nog wordt ingehouden op het brutoloon? Je ontdekt het in deze Acerta-blog.

Voor wie is de werkbonus?

De werkbonus geldt voor alle contractuele medewerkers in de privé- en openbare sector van wie het referentieloon onder een bepaald bedrag blijft. De meeste statutaire medewerkers komen niet in aanmerking. Net zomin als leerlingen, stagiairs, jobstudenten en geneesheren in opleiding. Benieuwd naar de totale jaarloonkost van je medewerkers en andere verminderingen van bijdragen? Lees het Acerta-dossier

Berekening werkbonus

De berekening van de werkbonus omvat 3 stappen:

  1. Bepaal het refertemaandloon
  2. Bepaal het basisbedrag van de vermindering
  3. Corrigeer het verminderingsbedrag voor onvolledige prestaties of deeltijdse medewerkers

Het bruto refertemaandloon van de werkbonus leid je af uit het brutoloon aan 100 %. Tellen niet mee:

  • Vergoedingen bij onrechtmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst
  • Flexi-loon en netto overuren in de horeca
  • Vergoedingen voor uren die geen arbeidstijd zijn
  • Eindejaarspremie beperkt tot het maximum refertemaandloon waarin deze vergoeding wordt uitbetaald
  • Enkelvoudig vertrekvakantiegeld bij uitdiensttreding

Op socialcecurity.be lees je alles over de bepaling van het bruto refertemaandloon van de werkbonus, formules voor voltijdse en deeltijdse medewerkers, en de berekening van het verminderingsbedrag.

Fiscale werkbonus

De lagere inhouding van RSZ-bijdragen leidt tot een verhoogd belastbaar loon. Daardoor zorgt de vermindering voor werknemers met lage lonen ervoor dat de verschuldigde belasting stijgt. Om dat effect te compenseren, wordt een belastingvermindering toegekend: de fiscale werkbonus. Die wordt berekend als een percentage op de effectief genoten sociale werkbonus. Sinds 1 januari 2019 bedraagt die 33,14 %. De maatregel maakt deel uit van de taxshift, waarover je in dit Acerta-artikel meer te weten komt.

Loonberekening is voer voor specialisten gezien de vele sociale, fiscale en juridische regels waarmee je rekening dient te houden. De Acerta-experts weten raad.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp