Contact
Stuur ons een bericht
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
info.consult@acerta.be
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
info.consult@acerta.be
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
info.consult@acerta.be
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

info.consult@acerta.be
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
info.consult@acerta.be
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
info.consult@acerta.be
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
info.consult@acerta.be
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
info.consult@acerta.be
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
info.consult@acerta.be
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
info.consult@acerta.be
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
info.consult@acerta.be
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
info.consult@acerta.be
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
info.consult@acerta.be
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Altijd klaar voor verandering dankzij wendbare hr-processen

15 maart 2022
Leestijd: Later lezen?

Wendbare organisaties kunnen snel inspelen op veranderingen. Je kan makkelijk de bocht nemen - en daarvoor moet je flexibel en soepel zijn.

Echte wendbaarheid begint bij een wendbare mindset. Want verandering is bovenal een menselijk proces. Je kan je structuren en processen wel aanpassen, maar als er geen draagvlak is, is er ook geen wendbaarheid. Betrek daarom je medewerkers in het bewust omgaan met verandering.

Zet hr-medewerkers mee aan de tekentafel

Veel bedrijven denken nog steeds dat hr-personeel vooral bezig is met loonverwerking, spreadsheets en verlofdagen.

Maar wil je snel inspelen op uitdagingen? Dan moet je hr-afdeling echt een strategische partner worden. Zet je hr-personeel actief mee aan de tekentafel en tackle samen de belangrijkste vragen:

  • Hoe wil je in de toekomst functioneren?
  • Welke skills, kennis en mindset heb je nodig voor je toekomstige uitdagingen?
  • Hoe stimuleer je medewerkers om hun inzetbaarheid op te krikken en wendbaar te zien?
  • Wil je teruggaan naar oude processen of grijp je dit moment aan om radicaal en blijvend te veranderen?
  • Hoe ga je om met digitalisering?
  • Wat is de impact ervan op je hr-activiteiten: rekrutering, onboarding, performance?

Kom je samen tot een antwoord op deze vragen? Bekijk dan welke hr-activiteiten cruciaal zijn de komende jaren en hoe je ze zal organiseren.

Moderniseer het evaluatieproces

Veel bedrijven evalueren hun personeel één keer per jaar. Uit verschillende onderzoeken blijkt nochtans dat dit averechts werkt: het voelt plichtmatig en veel medewerkers zijn na het evaluatiegesprek minder gemotiveerd dan daarvoor. Wil je wendbaar zijn en snel actie kunnen ondernemen? Wacht dan niet tot het jaarlijkse gesprek. Zorg juist dat je kort op de bal speelt en geef concrete feedback op concrete acties – bij geslaagde én minder geslaagde acties.

Zorg voor intrinsieke motivatie

Keer je aan het eind van het jaar bonussen uit als je personeel bepaalde targets haalt? Ook dat is achterhaald. Literatuur uit de psychologie toont aan dat bonussen de motivatie van je medewerker verminderen in plaats van versterken. Waarom? Omdat je de intrinsieke motivatie vervangt door een extrinsieke motivatie: geld. Het gebrek aan intrinsieke motivatie zorgt op lange termijn sneller voor burn-outs en een gebrek aan betrokkenheid.

Betrokkenheid vormt samen met Autonomie en Competentie het ABC van gemotiveerde en gelukkige medewerkers. Volgens de zelfdeterminatietheorie, een theorie die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek, zorgt een invulling van deze drie basisbehoeften voor een optimaal functioneren, welbevinden en groei van de medewerker.

Als werkgever heb je er dus belang bij om het ABC van je mensen aan te wakkeren. Via een doordacht loonbeleid in combinatie met ABC-leiderschap zal je de intrinsieke motivatie van je medewerkers ten volle kunnen bevorderen.

Implementeer een flexibel thuiswerkbeleid

Veel bedrijven lieten hun personeel noodgedwongen thuiswerken, terwijl daar vaak geen intern beleid voor was. Toch is het verre van ideaal om overhaast een thuiswerkbeleid te implementeren. Er zijn immers een aantal belangrijke vraagstukken waar je een antwoord op moet formuleren:

  • Welke impact heeft thuiswerk op de teamwerking?
  • Welke impact heeft thuiswerk op het welzijn van je medewerkers?
  • Hoe zorg je ervoor dat je bedrijf op rolletjes blijft lopen?
  • Hoe behoud je het broodnodige sociale contact met en tussen je medewerkers?

Je ziet: thuiswerk implementeren vraagt tijd. Het vergt bovendien ook een andere vorm van management: van controle naar vertrouwen. Kijk niet te strikt naar waar, wanneer en hoeveel je personeel werkt. Kijk vooral naar hun output en geef je mensen een zekere mate van autonomie. Dat verbetert de work-lifebalans en versterkt hun intrinsieke motivatie. En medewerkers die altijd bereid zijn om mee te denken met de noden van je bedrijf zijn onontbeerlijk als je klaar wil zijn voor elke verandering die op je af komt.

Start met een goede doorlichting van je onderneming

Meer wendbaarheid in je organisatie is noodzakelijk, maar vergt grote interne veranderingen. Licht je hele onderneming en de werking van je hr-afdeling dus goed door. Een helder beeld van je personeel en hun vaardigheden, je processen en je IT-landschap is de eerste stap naar toekomstbestendigheid.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp