Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Langer werken

21 maart 2022
Leestijd: Later lezen?

We leven en werken steeds langer. Met de pensioenleeftijd die opgetrokken werd, is er nood aan een beleidskader dat langer werken mogelijk maakt. En dat beleid moet oog hebben voor alle werknemers, ongeacht hun leeftijd.

Meer 55-plussers activeren

Vandaag zijn er voor het eerst meer vijftigers dan dertigers actief en worden veel vaker 55-plussers aangeworven dan enkele jaren geleden. Een positieve evolutie, want 55-plussers kunnen de arbeidskrapte voor diverse profielen invullen - op voorwaarde dat de werkgever oog heeft voor rematching en heroriëntering.

Toch is er nog werk aan de winkel: het aandeel 55-plussers is bij aanwervingen nog zeer beperkt. Jongeren zijn verhoudingsgewijs met minder, dus moeten ouderen een belangrijker aandeel vormen van de totale aanwervingen.

Loonkloof ouderen versus jongeren

Een ander topic dat in het kader van 'langer werken' aandacht verdient, is de loonkloof tussen ouderen en jongeren. Zo zien we dat 55-plussers ruim 75 % meer verdienen dan jongere collega’s. Naast de functie-evolutie, meerdere verantwoordelijkheden en ruimere ervaring, is dat grote verschil vooral het resultaat van de automatische loonstijging door anciënniteit.

Zeker in grote bedrijven met meer doorgroeimogelijkheden is er een beduidende loonkloof. Ook tussen sectoren onderling zijn er verschillen: de loonkloof is bijvoorbeeld groter bij banken en verzekeringen, chemie en metaal dan in de zelfstandige kleinhandel. In de social profit is de loonkloof tussen ouderen en jongeren kleiner door de vaste functieklassen en barema’s.

De waarde van een medewerker neemt niet zo lineair toe als het systeem van de anciënniteitsverhogingen laat uitschijnen. Bovendien strookt de anciënniteitsverloning niet met de huidige trend om dingen op maat te organiseren. Werkgevers pleiten dan ook voor een afschaffing van de koppeling anciënniteitverloning. Ze willen medewerkers liever verlonen op basis van competenties en prestaties.

Inzetten op ontwikkeling

Om langere loopbanen te realiseren, is een optimale performance en duurzame inzetbaarheid van medewerkers noodzakelijk. In essentie gaat het over medewerkers die goed en gemotiveerd kunnen werken, nu en in de toekomst.

Door te investeren in de ontwikkeling van je medewerkers, bijvoorbeeld via opleidingen, kan je hen zo lang mogelijk gezond, bekwaam en betrokken aan het werk houden. Uiteraard is ontwikkeling een gedeelde verantwoordelijkheid en is het aan je medewerkers om je aanbod met beide handen vast te grijpen, ongeacht hun leeftijd. Gebruik het ABC-model als brandstof voor gemotiveerde en sterk presterende werknemers.

Medewerkers op hun best

Een langere loopbaan vereist een hr-beleid met een open en constructieve dialoog, regelmatige feedback, motiverende evaluaties en passende opleidingen. Echter ontbreekt het vaak aan een specifieke aanpak en is er onvoldoende oog voor toekomstige uitdagingen, zoals verregaande automatisering en robotisering.

Acerta ontwikkelde de ondersteunende evaluatiemethode Me@MyBest. Deze methode stelt talent centraal en stimuleert medewerkers van alle leeftijden om optimaal bij te dragen tot de bedrijfsdoelstellingen, zodat lange en duurzame loopbanen een feit worden.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp