Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Langer werken

Leestijd: Later lezen?

De Belg leeft langer, dus is het logisch dat hij ook langer blijft werken. Zeker als we onze pensioenen in de toekomst betaalbaar willen houden. Toch is de pensioenleeftijd een heikele kwestie. Willen we ervoor zorgen dat mensen langer kunnen en willen werken? Dan moeten werkgevers, medewerkers en de overheid samen een beter inzetbaarheidsverhaal realiseren. En houden ze best oog voor de vele pluspunten van oudere medewerkers. Acerta zoemt in op de kansen en aandachtspunten die horen bij een langere loopbaan.

Situatie arbeidsmarkt

Uit analyses van Acerta bij 40 000 werkgevers blijkt dat de gemiddelde medewerker 42,2 jaar is: een cijfer dat in stijgende lijn gaat. Personeel in de bouw en de horeca is gemiddeld jonger dan in sectoren als textiel, metaal, transport en logistiek. Social profit vormt een buitenbeentje met meer dan 30 % van de medewerkers ouder dan 50.

Nu de regering de pensioenleeftijd optrekt tot 67, moet het beleidskader worden bijgestuurd om langer werken mogelijk te maken. En dat beleid moet oog hebben voor alle werknemers, ongeacht hun leeftijd.

Positieve inhaalbeweging

Vandaag zijn er voor het eerst meer vijftigers dan dertigers actief, en worden er dubbel zoveel 55-plussers aangeworven als vijf jaar geleden. Vrouwen maken een flinke inhaalbeweging: tussen 2011 en 2016 steeg het aantal 55-plussers met 74 %, terwijl de stijging bij mannen maar 30 % bedraagt. Waalse bedrijven verkleinen hun achterstand ten opzichte van het nationale gemiddelde. En Brusselse bedrijven werven ook alsmaar meer 55-plussers aan: van 2,8 % in 2011 tot 4,6 % in 2016.

Troeven oudere medewerkers

Werkgevers waarderen hun oudere medewerkers: 9 op de 10 geeft 55-plussers  minstens een even goede score als hun jongere collega’s. De belangrijkste pluspunten zijn betrokkenheid en ervaring, collegialiteit en respect, en kwaliteit van werk. 30 % van de werkgevers meent dat 55-plussers beter scoren dan jongere collega’s op het vlak van flexibiliteit, duur en frequentie van kortstondig absenteïsme. De weinige verbeterpunten zijn op te lossen met een goed retentiebeleid.

Nog belangrijker: 55-plussers kunnen de arbeidskrapte voor diverse profielen invullen als de werkgever oog heeft voor rematching en heroriëntering.

Toch is er nog werk aan de winkel: de rekrutering van 55-plussers is slechts goed voor 6 % van alle aanwervingen. Gezien jongeren verhoudingsgewijs met minder zijn, moeten ouderen een belangrijker aandeel vormen van de totale aanwervingen.

Vereisten langere loopbaan

Een langere loopbaan vereist een hr-beleid met een open en constructieve dialoog, regelmatige feedback, motiverende evaluaties en passende opleidingen. Werkgevers investeren nog onvoldoende in oudere medewerkers. Er ontbreekt vaak een specifieke aanpak. Er worden te weinig opleidingen georganiseerd. En er is onvoldoende oog voor de toekomst en uitdagingen zoals verregaande automatisering en robotisering. Acerta ontwikkelde de ondersteunende evaluatiemethode Me@MyBest. Daarbij staat talent centraal, wordt passie gestimuleerd, en zet men medewerkers optimaal in om bij te dragen tot de bedrijfsdoelstellingen.

Loonkloof ouderen versus jongeren

Uit een vergelijking die Acerta maakte van voltijdse brutolonen van bedienden, blijkt dat 55-plussers ruim 75 % meer verdienen dan jongere collega’s. Naast de functie-evolutie en de ruimere ervaring en verantwoordelijkheden, is dat grote verschil vooral het resultaat van de automatische loonstijging door anciënniteit. Zeker in grote bedrijven met meer doorgroeimogelijkheden is er een beduidende loonkloof. Ook tussen sectoren onderling zijn er verschillen: de loonkloof is bijvoorbeeld groter bij banken en verzekeringen, chemie en metaal dan in de zelfstandige kleinhandel.

In de social profit is de loonkloof tussen ouderen en jongeren kleiner door de vaste functieklassen en barema’s. Het loon van een 55-jarige is ‘maar’ 48 % hoger dan dat van een 25-jarige – liefst 30 procentpunt minder dan in de profitsector.

Valkuil anciënniteitsverhoging

De waarde van een medewerker neemt niet zo lineair toe als het systeem van de anciënniteitsverhogingen laat uitschijnen. Bovendien strookt de anciënniteitsverloning niet met de huidige trend om dingen op maat te organiseren. Werkgevers pleiten dan ook voor een afschaffing van de koppeling anciënniteit-verloning. Ze willen medewerkers liever verlonen op basis van competenties en prestaties.

Hoewel 55-plussers nu beter instromen door de arbeidskrapte, hebben zij die opnieuw instromen verhoudingsgewijs een lager loon dan collega’s die in dienst zijn gebleven van hun werkgever.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp