Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Ontslagvergoeding berekenen

27 december 2019
Leestijd: Later lezen?

Uit ons onderzoek blijkt dat ruim één op de tien ontslagen medewerkers in België een opzegtermijn van dertig weken of meer heeft, met een gemiddelde ontslagvergoeding van 102.000 euro. Als werkgever betaal je de volledige ontslagvergoeding uit of je laat de hele opzegtermijn door de medewerker presteren. Al dan niet in combinatie met outplacement of andere inzetbaarheidsmaatregelen. Als de medewerker er zelf voor kiest om weg te gaan betaalt hij ook een ontslagvergoedning.

Vereisten bij ontslag

Is het voor jou tijd om afscheid nemen van een bediende of arbeider? Dan moet je de wettelijke opzegtermijn, ontslagmotivering of de ontslagvergoeding respecteren. Als je dat niet doet – of je beëindigt het contract zonder dringende reden – ben je een extra verbrekingsvergoeding verschuldigd.

Berekening voor bediende

De berekeningen van opzegtermijn en ontslagvergoeding hangen af van het bruto jaarloon van de bediende en van de datum waarop hij in dienst trad. De ontslagvergoeding bedraagt het loon dat verschuldigd is voor de gehele periode van de opzegtermijn. De vergoeding wordt in één keer uitbetaald.

Sinds 1 januari 2014 geldt een andere regeling. Die is van toepassing op arbeidscontracten gestart op 1 januari 2014 of later, en gedeeltelijk op oudere overeenkomsten. Die oudere arbeidscontracten worden voor de berekening in twee delen opgesplitst. Het deel vóór 1 januari 2014 (deel 1) en het deel erna (deel 2). Opzegtermijnen worden uitgedrukt in maanden (deel 1) en in weken (deel 2).

Regeling deel 1

Voor bedienden met een bruto jaarloon tot 32.254 euro (2019)geldt een opzegtermijn van drie maanden per begonnen periode van vijf jaar anciënniteit tot 31 december 2013.

Voor bedienden die per jaar bruto meer verdienen dan 32.254 euro (2019) gaat het om een opzegtermijn van één maand per begonnen jaar anciënniteit tot 31 december 2013, met een minimum van drie maanden.

Regeling deel 2

Voor beide categorieën bedienden geldt dat de anciënniteitsteller op nul gezet wordt vanaf 1 januari 2014. De opzegtermijn wordt vervolgens bepaald aan de hand van deze tabel:

Anciënniteit Opzegtermijn in weken
0 - 3 maanden 1
3 - 4 maanden 3
4 - 5 maanden  4
5 - 6 maanden 5
6 - 9 maanden 6
9 - 12 maanden  7
12 - 15 maanden 8
15 - 18 maanden 9
18 - 21 maanden 10
21 - 24 maanden 11
2 - 3 jaar 12
3 - 4 jaar 13
4 - 5 jaar 15
5 - 6 jaar 18
6 - 7 jaar 21
7 - 8 jaar 24
8 - 9 jaar 27
9 - 10 jaar 30
10 - 11 jaar  33
11-12 jaar 36
12 - 13 jaar  39
13 - 14 jaar  42
14 - 15 jaar 45
15 - 16 jaar 48
16 - 17 jaar 51
17 - 18 jaar 54
18 - 19 jaar 57
19 - 20 jaar 60
20 - 21 jaar 62
21 - 22 jaar 63
22 - 23 jaar 64
23 - 24 jaar 65

De totale opzegtermijn wordt berekend door de maanden van deel 1 en de weken van deel 2 bij elkaar op te tellen.

De ontslagvergoeding wordt gevormd door:

  • het lopende loon dat overeenstemt met de duur van de opzegtermijn die normaal zou gelden, of het resterende gedeelte ervan
  • voordelen verworven tijdens de overeenkomst, bijvoorbeeld bedrijfswagen, voordeel gsm-gebruik, maaltijdcheques …

Het lopende loon is de som van:

  • het bruto maandloon van de medewerker op het moment van zijn ontslag
  • alle premies met uitzondering van eenmalige (bijvoorbeeld ploegpremie en anciënniteitspremie)
  • variabel loon (gemiddelde van de laatste twaalf maanden)
  • overloon voor gepresteerde overuren gedurende een langere periode

Ontslagvergoeding arbeider

Ook voor een arbeider vormt de opzegtermijn de basis. Voor arbeidsovereenkomsten die aanvingen voor 1 januari 2014 zijn er – zoals bij de bedienden – twee berekeningen nodig. De uitkomst van deel 1 plus deel 2 is de ontslagvergoeding. Zie hierboven. Let wel, er is een dubbele limiet van dertien weken.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp