Wat is outplacement?

Leestijd: Later lezen?

Heb je net een medewerker ontslagen? Dat kan impliceren dat je outplacement moet aanbieden: psychologische opvang en professionele begeleiding naar een nieuwe baan of opstart als zelfstandige. Cruciaal in tijden van evoluerende taken en arbeidskrapte. Als erkend outplacementbureau staat Acerta graag aan je zijde.

Wat betekent outplacement ?

Outplacement is het geheel van diensten en adviezen die een erkend outplacementbureau in jouw opdracht verleent aan een ontslagen medewerker. Dit kan zowel individueel als in groep gebeuren. Missie: ervoor zorgen dat je ex-medewerker goed opgevangen wordt na het ontslag en zich vlot en doeltreffend lanceert op de arbeidsmarkt.

Een outplacementraject kan bestaan uit:

 • psychologische steun bij de verwerking van het ontslag
 • in kaart brengen van talenten, competenties, motivatie ,… hetgeen resulteert in een weloverwogen jobdoel
 • begeleiding naar bij- of omscholing
 • ondersteuning bij het maken van een actieplan
 • voorbereiding op sollicitaties: opmaak CV, training psychologische testen en assessment centers, outfitconsultancy
 • follow-up sollicitaties
 • informatie tewerkstellingsmaatregelen
 • administratieve en logistieke ondersteuning
 • specifieke coaching voor wie een zelfstandige activiteit wil starten
 • in heel wat situaties ben je verplicht om outplacement aan te bieden, maar los daarvan bied je zo je ontslagen medewerker een faire kans op een positief nieuw begin. Ook je andere medewerkers geef je zo een constructief signaal. En dat is belangrijk voor je imago als geëngageerde werkgever.

Wanneer moet je outplacement aanbieden?

 • Algemene regeling: alle ontslagen medewerkers met een opzegtermijn van minstens 30 weken hebben recht op outplacement.
 • Specifieke regeling: medewerkers die nog geen 30 weken opzeg hebben maar wel minstens 45 jaar oud zijn én minstens 1 jaar in dienst zijn, hebben recht op outplacement.
 • Procedure bij collectief ontslag: als werkgever richt je een tewerkstellingscel op die outplacementbegeleiding aanbiedt, goedgekeurd door de bevoegde regio.
 • Nieuw! Wanneer je als werkgever medische overmacht inroept, moet je voortaan ook outplacement aanbieden zoals bepaald in de Jobsdeal. Deze regelgeving is van kracht sinds 29 april 2019. Opgelet, medische overmacht kan enkel ingeroepen worden nadat jullie samen een re-integratietraject aflegden, zoals uitgewerkt in de Welzijnscodex.

Is outplacement verplicht ?

Of het aanbieden van outplacement verplicht is, is afhankelijk van de situatie:

 • Bij collectief ontslag: ben je als werkgever verplicht een tewerkstellingscel op te richten voor outplacement. Medewerkers zijn verplicht om outplacement te volgen.
 • Bij individueel ontslag: Als werkgever ben je verplicht om outplacement aan te bieden. De medewerker mag outplacement weigeren.
 • Bij medische overmacht ingeroepen door werkgever: je bent vrijgesteld van een outplacementaanbod te doen als je ressorteert onder een sector waar outplacement wordt geregeld via CAO door een Fonds van Bestaanszekerheid

Hoe moet je outplacement aanbieden?

Via aangetekend schrijven binnen de 15 kalenderdagen na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Deze procedure is verschillend :

 • indien de werknemer een opzeg van 30 weken of meer presteert
 • bij collectief ontslag

Acerta gidst je feilloos door deze administratieve verplichtingen en maakt de nodige documenten op zodat je outplacementaanbod conform de regelgeving is.

Wat kost outplacement?

Bij verbreking van de samenwerking met een medewerker met minstens 30 weken opzegvergoeding, mag je 4 weken inhouden om te investeren in outplacement. In de andere gevallen is het een supplementaire kost voor de werkgever.In bepaalde sectoren komt het sectorfonds tussen in de kosten. Bij collectief ontslag wordt een deel van de kosten terugbetaald door de RVA. Bij een faillissement wordt outplacement betaald door het Sociaal Interventiefonds.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp