Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Hoe bereken je de wettelijke opzegtermijn?

Leestijd: Later lezen?

Ontslag met een opzegtermijn? Dan is het belangrijk om na te gaan hoeveel weken de opzeg bedraagt. De berekening is afhankelijk van de anciënniteit, maar ook van wie het ontslag indiende. Acerta loodst je door de regelgeving.

Eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden

Voor medewerkers die sinds 1 januari 2014 in dienst zijn, geldt een uniforme opzegregeling voor arbeiders en bedienden. De opzegperiode wordt berekend volgens de tijd dat iemand ononderbroken in dienst was.

Die anciënniteit wordt berekend per begonnen periode op het ogenblik dat de opzeg begint te lopen.

Opzegtermijn berekenen
Opzegregeling arbeiders en bedienden

Ontslag door werkgever

Dankzij het eenheidsstatuut is er sinds 1 januari 2014 een uniforme opzegregeling voor arbeiders en bedienden. Sinds 1 mei 2018 werd de regeling onder het eenheidsstatuut bijgestuurd en gelden er kortere opzegtermijnen bij ontslag door de werkgever gedurende de eerste periode van de tewerkstelling. De opzegtermijnen, enkel voor medewerkers in dienst vanaf 1/1/2014 zijn de volgende:

Tijdens het eerste half jaar in dienst:

  • 1 week opzeg bij 0 tot 3 maanden anciënniteit
  • 3 weken opzeg bij 3 tot 4 maanden anciënniteit
  • 4 weken opzeg bij 4 tot 5 maanden anciënniteit
  • 5 weken opzeg bij 5 tot 6 maanden anciënniteit

Ontslag door werkgever

Anciënniteit Opzegtermijn
0 tot 3 maanden 1 week
3 tot 4 maanden

3 weken

4 tot 5 maanden

4 weken

5 tot 6 maanden 5 weken
6 tot 9 maanden

6 weken

9 tot 12 maanden 7 weken
12 tot 15 maanden

8 weken

15 tot 18 maanden 9 weken
18 tot 21 maanden

10 weken

21 tot 24 maanden

11 weken

2 tot 3 jaar

12 weken

3 tot 4 jaar

13 weken

4 tot 5 jaar

15 weken

5 tot 6 jaar

18 weken

6 tot 20 jaar

3 weken extra per bijkomend jaar

20 tot 21 jaar 62 weken
per bijkomend jaar 1 week extra

 

Opzeg door werknemer

Anciënniteit  Opzegtermijn
0 tot 3 maanden 1 week
3 tot 6 maanden

2 weken

6 tot 12 maanden

3 weken

12 tot 18 maanden

4 weken

18 tot 24 maanden

5 weken

2 tot 4 jaar 6 weken
4 tot 5 jaar

7 weken

5 tot 6 jaar

9 weken

6 tot 7 jaar

10 weken

7 tot 8 jaar 12 weken
meer dan 8 jaar

13 weken

Vanaf 8 jaar anciënniteit is de opzegtermijn bij vrijwillig vertrek door de medewerker geplafonneerd op 13 weken.

Overgangsregeling voor ‘in diensten’ voor 2014

Voor arbeiders en bedienden die vóór 1 januari 2014 in dienst kwamen, bestaat de opzegtermijn uit twee delen:

  1. deel één: opzeg op basis van anciënniteit vóór 1 januari 2014 met oude opzegtermijn
  2. deel twee: opzeg op basis van anciënniteit vanaf 1 januari 2014 met nieuwe opzegtermijn

Er geldt dus een overgangsregeling: de opzegperiode opgebouwd voor 1 januari 2014 blijft behouden (enkele correcties niet te na gesproken). Vanaf 2014 geldt de nieuwe opzegperiode. Die twee worden opgeteld.

Voor bedienden is de duur van de opzegtermijn vóór 2014 afhankelijk van het bruto-jaarloon. Bij opzeg door de werkgever geldt voor deel één een termijn van 3 maanden per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit (bij een jaarloon tot 32 254 euro) of een termijn van 1 maand per jaar begonnen jaar anciënniteit, met een minimum van 3 maanden (bij een jaarloon > 32 254 euro).

Bij opzeg door de bediende, geldt een termijn van anderhalve maand per begonnen schijf van vijf jaar anciënniteit, met een maximum van:

  • drie maanden als je medewerker per jaar minder dan 32 254 euro verdiende
  • viereneenhalve maanden als hij minder dan 64 508 euro verdiende
  • zes maanden als hij meer dan 64 508 euro verdiende

Het tweede gedeelte van de opzegtermijn voor bedienden wordt berekend op basis van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014. Hiervoor kijk je naar de meest recente opzegtermijnen. Let wel, deze berekening hoef je niet te maken als de maximale opzegtermijn uit deel I werd bereikt op 31 december 2013.

Ook voor arbeiders die al voor 1 januari 2014 in dienst waren, is de opzegperiode een optelsom volgens de anciënniteit voor en na die datum. Voor het eerste deel vallen de meeste arbeiders terug op het systeem van CAO nr. 75 of een sectorale regeling, uitgedrukt in kalenderdagen. Daarbij komt nog de opzegtermijn berekend volgens de nieuwe regels.

Start opzegtermijn

De opzegging van de werkgever gebeurt via een aangetekend schrijven of gerechtsdeurwaarder. De opzeg van de medewerker gebeurt via aangetekend schrijven, gerechtsdeurwaarder of door overhandiging van een geschrift. De opzegtermijn begint de maandag nadat de opzeg betekend is. Dit wil dus zeggen de maandag die volgt na de derde werkdag na het sturen van het aangetekend brief.

Sollicitatieverlof

Tijdens de opzegtermijn heeft de medewerker het recht om met behoud van loon van het werk weg te blijven om nieuw werk te zoeken. De duur van de totale afwezigheid mag niet langer zijn dan één arbeidsdag per week, of twee halve dagen per week tijdens de laatste 26 weken van de opzeg of gedurende de hele opzeg wanneer je medewerker recht heeft op outplacement.

Plicht medewerker

Wanneer je medewerker zijn ontslag geeft aan de werkgever, heeft hij een opzegtermijn te presteren. Dat betekent blijven werken tijdens de periode die in de wet bepaald is, zodat jij op zoek kan naar een vervanger.

Wil hij meteen stoppen met werken? Dan is hij of zij je een vergoeding verschuldigd die overeenkomt met het loon dat je had moeten betalen tijdens de opzegtermijn. Je hebt het recht om hem of haar die verbrekingsvergoeding te vragen, best via aangetekende brief. Opgelet: je kunt niet zomaar het loon dat je nog moest betalen inhouden ter compensatie. 

Opzegtermijn berekenen

Welke opzegtermijn moet jouw medewerker respecteren? Bereken het zelf met onze simulatietool die je gratis kan testen op Trefzeker. Of laat je bijstaan door een Acerta-specialist.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp