Contact
Stuur ons een bericht
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
info.consult@acerta.be
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
info.consult@acerta.be
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1000 Brussel
info.consult@acerta.be
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

info.consult@acerta.be
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
info.consult@acerta.be
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
info.consult@acerta.be
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
info.consult@acerta.be
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
info.consult@acerta.be
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
info.consult@acerta.be
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
info.consult@acerta.be
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
info.consult@acerta.be
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
info.consult@acerta.be
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
info.consult@acerta.be
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1000 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Opzegtermijn berekenen voor bediende & arbeider

Leestijd: Later lezen?

Cijfers van Acerta uit 2018 vertellen ons dat ruim één op de tien ontslagen werknemers in België een opzegtermijn van dertig weken of meer heeft. Maar wat bepaalt deze termijn nu en welke regels spelen hier?

Eenheidsstatuut en opzegtermijn

Het eenheidsstatuut heeft sinds 1 januari 2014 een uniforme opzegregeling voor arbeiders en bedienden met zich meegebracht. Sinds 1 mei 2018 werd de regeling onder het eenheidsstatuut bijgestuurd en gelden er kortere opzegtermijnen bij ontslag door de werkgever gedurende de eerste periode van de tewerkstelling.

Tijdens het eerste half jaar in dienst:

 • 1 week opzeg bij 0 tot 3 maanden anciënniteit
 • 3 weken opzeg bij 3 tot 4 maanden anciënniteit
 • 4 weken opzeg bij 4 tot 5 maanden anciënniteit
 • 5 weken opzeg bij 5 tot 6 maanden anciënniteit

In het kader van het Survey Panel polste Acerta naar de reacties van werkgevers, CEO’s en hr-managers over de aangepaste opzegtermijnen. Daaruit blijkt dat zij achter deze nieuwe regeling staan. De respondenten gaven ook aan dat die extra kansen biedt: een meer open blik bij de aanwerving en een betekenisvollere evaluatie.

De meeste werkgevers die we bevroegen reageerden positief: 70 % vindt de nieuwe opzegtermijnen voldoende ver gaan voor bedienden, en 65 % vindt ze oké voor arbeiders. Liefst zouden ze de verkorte termijnen wel langer dan drie maanden toegepast zien. Zo denkt 64 % erover voor de arbeiders, en 52 % voor de bedienden. Toch noemen de werkgevers de huidige aanpassing een reële verbetering.

Opzegtermijn berekenen
Opzegregeling arbeiders en bedienden

Opzegtermijn voor arbeiders en bedienden

Voor werknemers die sinds 1 januari 2014 in dienst zijn, geldt een uniforme opzegregeling voor arbeiders en bedienden.

 • Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gekregen en gegeven ontslag.
 • De opzegperiode wordt berekend volgens de tijd dat iemand ononderbroken in dienst was.
 • Dit niveau vaan anciënniteit wordt berekend per begonnen periode op het ogenblik dat de opzeg begint te lopen.

Ontslag door werkgever

Anciënniteit Opzegtermijn
0 tot 3 maanden  2 weken
3 tot 4 maanden

3 weken

4 tot 5 maanden

4 weken

5 tot 6 maanden 5 weken
6 tot 9 maanden

6 weken

9 tot 12 maanden 7 weken
12 tot 15 maanden

8 weken

15 tot 18 maanden 9 weken
18 tot 21 maanden

10 weken

21 tot 24 maanden

11 weken

2 tot 3 jaar

12 weken

3 tot 4 jaar

13 weken

4 tot 5 jaar

15 weken

5 tot 6 jaar

18 weken

6 tot 20 jaar

3 weken extra per bijkomend jaar

20 tot 21 jaar 62 weken
per bijkomend jaar 1 week extra

 

Opzeg door werknemer

Anciënniteit  Opzegtermijn
0 tot 3 maanden 1 week
3 tot 6 maanden

2 weken

6 tot 12 maanden

3 weken

12 tot 18 maanden

4 weken

18 tot 24 maanden

5 weken

2 tot 4 jaar 6 weken
4 tot 5 jaar

7 weken

5 tot 6 jaar

9 weken

6 tot 7 jaar

10 weken

7 tot 8 jaar 12 weken
meer dan 8 jaar

13 weken

Vanaf 8 jaar anciënniteit is de opzegtermijn bij vrijwillig vertrek door de werknemer geplafonneerd op 13 weken.

Klikssysteem voor ‘in diensten’ voor 2014

Voor arbeiders en bedienden die vóór 1 januari 2014 in dienst kwamen, bestaat de opzegtermijn uit twee delen:

 1. deel één: opzeg op basis van anciënniteit vóór 1 januari 2014 met oude opzegtermijn
 2. deel twee: opzeg op basis van anciënniteit vanaf 1 januari 2014 met nieuwe opzegtermijn

Er geldt dus een overgangsregeling: de opzegperiode opgebouwd voor 1 januari 2014 blijft behouden (enkele correcties niet te na gesproken). Vanaf 2014 geldt de nieuwe opzegperiode. Die twee worden opgeteld.

Voor bedienden is de duur van de opzegtermijn vóór 2014 afhankelijk van het bruto-jaarloon. Bij opzeg door de werkgever geldt voor deel één een termijn van 3 maanden per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit (bij een jaarloon tot 32 254 euro) of een termijn van 1 maand per jaar begonnen jaar anciënniteit, met een minimum van 3 maanden (bij een jaarloon > 32 254 euro).

Bij opzeg door de bediende, geldt een termijn van anderhalve maand per begonnen schijf van vijf jaar anciënniteit, met een maximum van:

 • drie maanden als je medewerker per jaar minder dan 32 254 euro verdiende
 • viereneenhalve maanden als hij minder dan 64 508 euro verdiende
 • zes maanden als hij meer dan 64 508 euro verdiende

Het tweede gedeelte van de opzegtermijn volgens de nieuwe regels komt daarbovenop.

Ook voor arbeiders die al voor 1 januari 2014 in dienst waren, is de opzegperiode een optelsom volgens de anciënniteit voor en na die datum. Voor het eerste deel vallen de meeste arbeiders terug op het systeem van CAO nr. 75 of een sectorale regeling, uitgedrukt in kalenderdagen. Daarbij komt nog de opzegtermijn berekend volgens de nieuwe regels.

Start opzegtermijn

De opzegging gebeurt via een aangetekende of (bij ontslagname) ter plaatse door beide partijen ondertekende brief. De opzeggingstermijn begint op de maandag die volgt op de week waarin de opzegging wordt betekend.

Sollicitatieverlof

Tijdens de opzegtermijn heeft de medewerker het recht om met behoud van loon van het werk weg te blijven om nieuw werk te zoeken. De duur van de totale afwezigheid mag niet langer zijn dan één arbeidsdag per week, of twee halve dagen per week tijdens de laatste 26 weken van de opzeg of gedurende de hele opzeg wanneer je medewerker recht heeft op outplacement.

Plicht werknemer

Wanneer je werknemer ontslag neemt, kan hij er voor kiezen om zijn opzegtermijn te presteren. Dat betekent blijven werken tijdens de periode die in de wet bepaald is, zodat jij op zoek kan naar een vervanger.

Wil hij liefst meteen stoppen met werken? Dan is hij of zij je een vergoeding verschuldigd die overeenkomt met het loon dat je had moeten betalen tijdens de opzegtermijn. Je hebt het recht om hem of haar die verbrekingsvergoeding te vragen, best via aangetekende brief. Opgelet: je kunt niet zomaar het loon dat je nog moest betalen inhouden ter compensatie. 

Opzegtermijn berekenen

Welke opzegtermijn moet jouw medewerker respecteren? Bereken het zelf met onze simulatietool die je gratis kan testen op Trefzeker. Of laat je bijstaan door een Acerta-specialist.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp