Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Overuren

Leestijd: Later lezen?

Een voltijdse medewerker die meer uren presteert dan de voltijdse dag- en/of weekgrenzen die zijn vastgelegd in zijn uurrooster, presteert overuren. De regels rond overwerk zijn in België zeer strikt. Zo zijn overuren enkel toegelaten in een van de volgende situaties:

  • voorbereidend werk of nawerk;
  • werken van vervoer, laden en lossen;
  • het werken met verwerkte stoffen die zeer snel kunnen ontaarden (bederfelijke goederen);
  • arbeidstijd die niet nauwkeurig te bepalen is;
  • opmaken van inventarissen of balansen;
  • buitengewone vermeerdering van werk, onvoorziene omstandigheden, (dreigend) ongeval of dringende arbeid aan machines of materieel (overmacht);
  • schriftelijk akkoord (vrijwillig).

In dit dossier verdiepen we ons verder in de regels rond overuren en leggen we kort het verschil uit met meeruren voor een deeltijdse medewerker.

Wat is het verschil tussen overuren en meeruren?

Het verschil tussen meeruren en overuren is dat het bij meeruren gaat over een deeltijdse medewerker die afwijkt van zijn uurrooster zonder dat de voltijdse dag- of weekgrens overschreden wordt. Bij meerwerk presteert de deeltijdse medewerker dus andere uren dan afgesproken in zijn contract. Wel presteert hij nog steeds minder uren dan zijn voltijdse collega. Anders gaat het om overuren.

Soorten overuren

Wanneer er wordt afgeweken van de voltijdse arbeidsregeling is er dus sprake van overwerk. We onderscheiden verschillende soorten overuren. Hieronder lichten we de spelregels voor de meest voorkomende vormen toe.

Buitengewone vermeerdering van werk

Deze afwijking kan enkel worden toegepast wanneer de vermeerdering van het werk buitengewoon is, en dus niet regelmatig en voorzienbaar. Het gebruik ervan is beperkt in tijd en mag bijvoorbeeld niet seizoensgebonden zijn. Overuren omwille van een buitengewone vermeerdering van werk zijn enkel mogelijk als er een toelating is van de Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten en als er een akkoord van de vakbondsafvaardiging is. Daarnaast ben je verplicht om (minimaal) 24 uur op voorhand een aangepast uurrooster uit te sturen en uit te hangen en nadien de bevoegde arbeidsbemiddelingsdienst in te lichten. De arbeidsduur is maximaal 11 uur per dag en 50 uur per week.

Onvoorziene noodzakelijkheid

Deze vorm van overuren is enkel mogelijk bij een onvoorziene omstandigheid, waarbij overuren maken onontbeerlijk is  Dit wil zeggen dat er vooraf geen andere maatregelen mogelijk waren. Jij of je medewerker mogen deze omstandigheden ook niet zelf hebben veroorzaakt.

De arbeidsduur per dag is maximaal 11 uur en per week mogen er maximaal 50 uren gepresteerd worden. Een onvoorziene noodzakelijkheid inroepen is enkel mogelijk als je de Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten inlicht en als de vakbondsafvaardiging zijn akkoord geeft.

Vrijwillige overuren

Sinds de wet rond werkbaar en wendbaar werk is het mogelijk om je medewerkers op vrijwillige basis overuren te laten presteren. Daarvoor is er geen geldige reden nodig, maar je medewerker moet wel iedere zes maanden een schriftelijk akkoord geven. Een medewerker mag maximaal honderdtwintig vrijwillige overuren per jaar opnemen. In sommige sectoren, zoals de horeca, kan dit worden opgetrokken naar 360 overuren per jaar.

Inhalen of uitbetalen?

Algemeen geldt dat overuren op een later tijdstip worden ingehaald, zodat het gemiddeld aantal arbeidsuren per week binnen de vooraf bepaalde referteperiode (maximaal een jaar) gelijk blijft. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel:

  • Vrijwillige overuren worden niet ingehaald. Deze worden altijd uitbetaald. Let wel, er is wel inhaalrust noodzakelijk voor het presteren van vrijwillige overuren op zon- of feestdagen.
  • Bij een onvoorziene noodzakelijkheid en buitengewone vermeerdering van werk kunnen per jaar tot maximum 91 overuren worden uitbetaald wanneer je medewerker dit vraagt. Je kan dit optrekken tot 130 overuren per jaar (of 143 overuren wanneer de sector dit toelaat).

Recht op overloon

Niet elk overuur geeft recht op overloon. Je betaalt in principe pas overloon wanneer je medewerkers meer dan 9 uur per dag en/of 40 uur per week werken (of meer dan de lagere grenzen opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst). Presteren je medewerkers overuren beneden deze grenzen, dan betaal je dus gewoon het basisloon.

Is er wel sprake van overloon, betaal je voor deze uren op weekdagen en op zaterdag het basisuurloon plus 50 % van dit uurloon en bijkomende premies die rechtstreeks aan de prestaties zijn gelinkt. Bij overwerk op zon- en feestdagen gaat het over een overloon van 100 %. Let wel, voor sommige overuren in de bouwsector bedraagt de toeslag 20%. Je sector kan ook een hogere toeslag voorzien.  Er is een fiscaal voordeel voor zowel jou als je werknemer op de eerste 130 overuren die je met een toeslag moet uitbetalen. Voor de periode 2019 en 2020 werd dit tijdelijk opgetrokken tot 180 overuren. In de horeca gaat het zelfs over een korting op de eerste 360 uren.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp