Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Vakantieregeling, feestdagen, collectief verlof

03 mei 2022
Leestijd: Later lezen?

In België hebben medewerkers recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon, mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Het aantal vakantiedagen en de periode waarin ze worden opgenomen, zijn wettelijk bepaald. Voor het vastleggen van de vakantie is er een individueel of collectief akkoord nodig. Je medewerkers hebben ook recht op tien wettelijke feestdagen per jaar.

Vakantieregeling: basisprincipes

Medewerkers in een vijfdagenstelsel hebben recht op 20 vakantiedagen als ze voltijds hebben gewerkt in het vakantiedienstjaar. Medewerkers in een zesdagenstelsel krijgen 24 vakantiedagen. Net na het afstuderen of lange periodes zonder werk, worden er geen vakantierechten opgebouwd. Presteerde een medewerker minder dan 12 maanden? Dan bereken je de vakantie proportioneel.

De berekening van het vakantiegeld is complex: er zijn verschillen tussen arbeiders en bedienden, vast en variabel loon, speciale berekeningen bij ontslag/uitdiensttreding en verandering van prestatiebreuk. Ook voor verschillende afwezigheden gelden er specifieke regels.

Wettelijke feestdagen

Voltijdse medewerkers hebben recht op 10 feestdagen per jaar:

  • 1 januari (Nieuwjaar)
  • Paasmaandag
  • 1 mei (Dag van de Arbeid)
  • Hemelvaartsdag
  • Pinkstermaandag
  • 21 juli (Nationale feestdag)
  • 15 augustus (Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart)
  • 1 november (Allerheiligen)
  • 11 november (Wapenstilstand)
  • 25 december (Kerstmis)

Deeltijdse werknemers met een vast rooster hebben recht op feestdagen en vervangingsdagen die vastgelegd werden voor de voltijdse medewerkers. Op voorwaarde dat ze samenvallen met een dag waarop ze prestaties moeten leveren volgens hun arbeidsovereenkomst.

Deeltijdse werknemers met een variabel rooster hebben recht op feestdagen en vervangingsdagen voorzien door de wet of koninklijk besluit die samenvallen met een dag waarop ze moeten werken volgens hun deeltijdse uurrooster. Als de deeltijdse werknemer met variabel rooster op de feestdag of vervangingsdag niet moet werken volgens zijn deeltijdse uurrooster, dan zal toch een bepaald bedrag (namelijk het loon voor de vier weken die de feestdag voorafgaan / het aantal dagen dat in de onderneming gewerkt werd) uitbetaald moeten worden door de werkgever.

Valt een feestdag op een zondag of rustdag? Dan wordt die vervangen door een dag waarop normaal wél wordt gewerkt. Als een feestdag op een schorsingsdag valt of na het einde van de arbeidsovereenkomst, is er soms wel en soms geen loon verschuldigd.

Collectief verlof

Collectief verlof wordt soms bepaald door de sector en vastgelegd door het paritair comité, zoals bijvoorbeeld het bouwverlof (PC 124). De periode van het collectief verlof verschilt naargelang de provincie en het arrondissement. 

Je kunt collectief verlof ook bepalen op ondernemingsniveau, voor zover dit nog niet is gebeurd door het paritair comité: via de Ondernemingsraad, afspraken tussen werkgever en vakbondsafvaardiging, of werkgever en medewerkers.

Als je beslist om collectief verlof in te voeren, dien je een specifieke procedure te respecteren, het in je arbeidsreglement op te nemen én mee te delen aan je medewerkers.

Niet opgenomen vakantiedagen

Wettelijk gezien moeten medewerkers hun opgebouwde vakantiedagen opnemen tussen 1 januari en 31 december van het vakantiejaar. Voor arbeiders geldt dat hun vakantiegeld definitief is verworven, ook als ze het niet opnemen. Voor bedienden moet je de niet opgenomen dagen door overmacht uiterlijk op 31 december van het vakantiejaar uitbetalen. Hetzelfde geldt voor inhaalrustdagen of ADV-dagen: ze moeten voor het einde van het jaar worden opgenomen.

In de praktijk worden vakantiedagen soms overgedragen naar het volgende kalenderjaar. Hoewel dit een gangbare praktijk is, mag dit wettelijk gezien niet.

Andere soorten verlof

Naast de tien wettelijke feestdagen en de jaarlijkse vakantie van je medewerkers, bestaan er nog andere soorten verlof. Denk aan ouderschapsverlof, tijdskrediet en educatief verlof. De voorwaarden om het toe te kennen en de regels rond doorbetaling of schorsing van loon, ontdek je in het Acerta-dossier over verlof.

Controleren of en wanneer je medewerkers recht hebben op vakantie?

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp