Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Wat is de werkbonus?

12 maart 2022
Leestijd: Later lezen?

Sinds 1 januari 2000 is de werknemersbijdragevermindering van kracht. Die bepaalt een vermindering van RSZ-bijdragen voor medewerkers met lage lonen, zónder het brutoloon te verhogen. In 2005 werd het systeem omgedoopt tot werkbonus, maar het principe blijft onveranderd: een vermindering voor medewerkers met lage lonen om een hoger nettoloon over te houden.

De vermindering is een forfaitair bedrag dat geleidelijk daalt naarmate het loon stijgt. Als werkgever breng je het bedrag in mindering van de normale werknemersbijdragen van 13,07 % van het brutoloon. 

Wat is de werkbonus?

De werkbonus is geldig voor alle contractuele medewerkers in de privé- en openbare sector van wie het referentieloon onder een bepaald bedrag blijft. De meeste statutaire medewerkers komen niet in aanmerking. Net zomin als leerlingen, stagiairs, jobstudenten en geneesheren in opleiding.

Werkbonus berekenen

De werkbonus berekening omvat 3 stappen:

  1. Bepaal het refertemaandloon
  2. Bepaal het basisbedrag van de vermindering
  3. Corrigeer het verminderingsbedrag voor een onvolledige prestaties of deeltijdse werknemer

Het bruto refertemaandloon van de werkbonus leid je af uit het brutoloon aan 100 %. De volgende onderdelen tellen niet mee in deze berekening:

  • Vergoedingen bij onrechtmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst
  • Flexi-loon en netto overuren in de horeca
  • Vergoedingen voor uren die geen arbeidstijd zijn
  • Eindejaarspremie beperkt tot het maximum refertemaandloon waarin deze vergoeding wordt uitbetaald
  • Enkelvoudig vertrekvakantiegeld bij uitdiensttreding

Op socialsecurity.be lees je alles over de bepaling van het bruto refertemaandloon van de werkbonus, formules voor voltijdse en deeltijdse medewerkers, en de berekening van het verminderingsbedrag.

Fiscale werkbonus

De lagere inhouding van RSZ-bijdragen leidt tot een verhoogd belastbaar loon. Daardoor zorgt de vermindering voor werknemers met lage lonen ervoor dat de verschuldigde belasting stijgt. Om dat effect te compenseren, wordt een belastingvermindering toegekend: de fiscale werkbonus. Die wordt berekend als een percentage op de effectief genoten sociale werkbonus.

Loonberekening is voer voor specialisten gezien de vele sociale, fiscale en juridische regels waarmee je rekening dient te houden. Onze experts weten raad.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp