Telling sociale verkiezingen

Leestijd: Later lezen?

Op de vraag of je wel of geen sociale verkiezingen moet organiseren, geeft het aantal werknemers in je onderneming de doorslag. Maar wat verstaat de wet onder een onderneming? Wat is een technische bedrijfseenheid (TBE)? Hoe bereken je het aantal werknemers in je TBE? Acerta werpt er licht op.

Wie moet sociale verkiezingen organiseren?

Heb jij gewoonlijk, gemiddeld (meer dan) vijftig werknemers in dienst in je onderneming? Dan ben je elke vier jaar verplicht de procedure op te starten om de personeelsafgevaardigden te verkiezen die in het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) zetelen. Dat comité focust op de welzijns- en veiligheidsaspecten binnen je bedrijf.

Heb je gewoonlijk, gemiddeld minstens 100 werknemers in dienst? Dan komt er nog de procedure bij van de werknemers die je personeel zullen vertegenwoordigen in de ondernemingsraad (OR). Die raad moet je medewerkers inzicht geven in de financieel-economische toestand van je organisatie. 

Wat is een technische bedrijfseenheid - TBE ?

Een onderneming is een technische bedrijfseenheid die wordt bepaald op basis van sociale en economische criteria. Economische criteria kunnen de volgende zijn: ‘Hebben de verschillende juridische entiteiten gemeenschappelijke aandeelhouders? Hebben zij hetzelfde uithangbord?’. 

Sociale criteria kunnen dan weer de volgende zijn: ‘Is er één HR-dienst die de verschillende juridische entiteiten bijstaat bij vragen? Wordt er een gemeenschappelijk loonbeleid gehanteerd?’ Afhankelijk daarvan, zijn er drie scenario’s mogelijk.  

TBE valt samen met de juridische entiteit

Heeft je bedrijf geen moeder-, dochter-, of zusterondernemingen en telt de ‘gewoonlijk gemiddelde tewerkstelling’ 50 of 100 werknemers? Dan valt de juridische entiteit gewoon samen met de technische bedrijfseenheid. In dat geval richt je een ondernemingsraad en/of een comité preventie en bescherming op het werk (CPBW) op naargelang je het aantal werknemers dat je tewerkstelt: 50 werknemers voor CPBW en 100 voor de ondernemingsraad.

Juridische entiteit omvat meerdere TBE’s

Mogelijk zijn er units binnen je onderneming die een eigen koers varen. Je juridische entiteit omvat dan meerdere TBE’s met een economische en sociale zelfstandigheid. Het eerste verwijst naar een zekere onafhankelijkheid ten opzichte van de directie van de zetel. Onder het tweede vallen zaken zoals taalverschillen, personeelsbeleid, afstand, … Haalt een van de TBE’s de drempel van 50 of 100 niet?

Dan voeg je die bij andere TBE’s van dezelfde juridische entiteit die evenmin de 50/100-drempel bereiken. Of bij een TBE van dezelfde juridische entiteit die wél de drempel bereikt. Het heeft geen zin om als werkgever verschillende juridische entiteiten op te richten die allen - gewoonlijk en gemiddeld - onder de 50 werknemers blijven. Bij discussie kijkt men sowieso naar economische en sociale criteria om vast te stellen welke juridische entiteiten je best samenneemt om één of meerdere TBE’s te vormen.

Meerdere juridische entiteiten vormen samen één TBE.

In dit geval moeten de werknemers of vakbond kunnen bewijzen dat er een economische en sociale samenhang is tussen de verschillende juridische entiteiten. Als werkgever kun je dat vermoeden weerleggen. Bij betwisting geeft de arbeidsrechtbank uitsluitsel.

Hoe bepaal je het aantal werknemers?

Het gewoonlijk gemiddeld aantal werknemers in de onderneming wordt berekend over de zogenaamde referteperiode. Deze ligt anders voor de vaste en interim werknemers. De wetgever heeft de data van deze referteperiodes gewijzigd voor de verkiezingen van 2020.

Voor de sociale verkiezingen van 2020, loopt de referteperiode voor de berekening van de vaste werknemers van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019. De referteperiode is dus met één kwartaal opgeschoven. Voorheen eindigde de referteperiode pas nadat de eerste procedurestap al moest worden doorlopen. Hiervoor wordt nu een oplossing geboden.

Ook de referteperiode voor het berekenen van het aandeel van de tewerkstelling van interimkrachten is verschoven. Dit is nu het tweede kwartaal van het jaar voorafgaand aan de sociale verkiezingen. De periode loopt dus van 1 april 2019 tot en met 30 juni 2019. Voorheen was dit het laatste kwartaal van het jaar voorafgaand aan dat van de sociale verkiezingen.

Telling vaste medewerkers

Elke werknemer telt voor:

  • één eenheid als hij de hele referteperiode voltijds of minstens 75 procent van een voltijds uurrooster werd tewerkgesteld;
  • een halve eenheid als hij de hele referteperiode minder dan 75 procent van een voltijdse tewerkstelling heeft gepresteerd.

Denk eraan: als een werknemer tussen 1 oktober 2018 en 30 september 2019 in dienst treedt of weggaat, telt hij maar voor een deel van een eenheid. Namelijk het aantal (kalender)dagen dat hij in die periode is ingeschreven in de DIMONA-aangifte of het personeelsregister, gedeeld door 365.

Telling uitzendkrachten

Elke uitzendkracht telt voor:

  • één eenheid als hij heel het tweede kwartaal van 2019 voltijds of minstens 75 procent van een voltijds uurrooster werd tewerkgesteld;
  • een halve eenheid als hij heel het tweede kwartaal van 2019 onder een uurrooster werkte dat gewoonlijk minder dan 75 procent bedraagt van een voltijdse tewerkstelling.

Je e-gids sociale verkiezingen 2020

Acerta verzamelde de zes meest gestelde vragen in een handige en heldere gids. Zo ontdek je het hoe, wat en waarom van sociale verkiezingen en ga je tijdig en goed voorbereid de stembusgang tegemoet.

Initiatie sociale verkiezingen 2020

Weten waarmee je rekening moet houden bij je eerste sociale verkiezingen? Een leidraad krijgen om de voorbereiding vlekkeloos en volgens het boekje te laten verlopen? Volg onze open opleiding sociale verkiezingen. Of vraag naar een training in je bedrijf.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp