Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Alle regels over moederschapsrust op een rijtje

25 november 2019
Leestijd: Later lezen?

Een zwangerschap is altijd een heugelijke gebeurtenis, maar tegelijk steken heel wat zorgen de kop op voor zowel medewerker als werkgever. Zo heeft je medewerkster recht op een periode moederschapsrust of moederschapsverlof, en zijn er heel wat formaliteiten die je in acht moet nemen. We zetten even alle spelregels op een rij.

Verwittiging van de werkgever

Wanneer een van je medewerksters zwanger is, moet ze jou verwittigen ten laatste 7 weken voor de geplande bevallingsdatum. Je medewerker geeft je een medisch attest ter bewijs. Dit attest kan aangetekend verstuurd worden of afgegeven worden. In het tweede geval voorzie je best een bewijs van ontvangst.

Dit medisch attest en de mondelinge toelichting geven je medewerkster ontslagbescherming. Deze bescherming duurt tot een maand na de moederschapsrust. Ontsla je de medewerkster toch in deze periode? Dan ben je een vergoeding verschuldigd ter waarde van zes maanden loon én de geldende opzeggingsvergoeding.

Moederschapsverlof

Duur van de moederschapsrust

De totale duur van de moederschapsrust bedraagt 15 weken, opgesplitst in drie periodes:

 • Prenatale rust van zes weken bestaande uit:
  • Facultatieve prenatale rust: vanaf de zesde tot de eerste week voor de voorziene bevallingsdatum
  • Verplichte prenatale rust: één week voor de voorziene bevallingsdatum
 • Postnatale rust van 9 verplichte weken

Wanneer de medewerkster het werk hervat na de moederschapsrust voorziet ze een attest van werkhervatting. Dit document vul je als werkgever in en vervolgens bezorgt de medewerkster dit terug aan haar ziekenfonds.

Moederschapsrust bij meerlingen

Wanneer je medewerkster in verwachting is van een meerling heeft ze recht op 19 weken moederschapsrust.  De periodes zien er dan als het volgt uit:

 • Prenatale rust van 8 weken bestaande uit:
  • Facultatieve prenatale rust: vanaf de achtste tot de eerste week voor de voorziene bevallingsdatum
  • Verplichte prenatale rust: één week voor de voorziene bevallingsdatum
 • Postnatale rust van 9 verplichte weken met bijkomend een verlenging mogelijk van 2 weken

Verlenging wanneer de baby langer in het ziekenhuis moet blijven

Wanneer de baby na de zwangerschap langer dan 7 dagen ononderbroken in het ziekenhuis moet blijven, heeft je medewerkster recht op een verlenging van de moederschapsrust. Deze verlening mag vanaf 8 dagen na de geboorte worden aangevraagd. De duur van de verlenging is gelijk aan het aantal dagen boven de 7 dagen dat de baby in het ziekenhuis moet blijven. De maximumduur van deze verlenging bedraagt 24 weken.  

Ziekte voor de start van de moederschapsrust

Wanneer je medewerkster arbeidsongeschikt wordt vóór de prenatale rust, dan moet ze volgens de normale regels ook een medisch attest indienen. Indien de ziekte ononderbroken voortduurt tot aan de bevalling, dan spreken we over een probleemzwangerschap. Tot 1 maart 2020 had ze Iin dit geval heeft ze recht op één facultatieve week extra die ze na haar verplichte postnatale rust van 9 weken kan kon opnemen. Sinds 1 maart 2020 zijn dagen van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval gelijkgesteld met gewerkte dagen. Dit wil zeggen dat deze dagen kunnen worden overgedragen. Hierdoor is er geen reden meer om de postnatale rust te verlengen met 1 week omwille van een ononderbroken periode van ziekte in de 6 weken voor de effectieve bevallingsdatum. Deze mogelijke verlenging met 1 week is bijgevolg weggevallen.

Afwezigheid bij prenatale onderzoeken

Tijdens de gehele zwangerschap heeft je medewerkster het recht om afwezig te zijn voor zwangerschapsonderzoeken, mits er voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • De afspraak is enkel mogelijk tijdens de arbeidsuren;
 • De medewerkster meldt de afspraak tijdig;
 • Na de afwezigheid levert de medewerkster een medisch attest af indien je dit verzoekt of indien dit verplicht is door een cao of voorzien is in het arbeidsreglement.

Werkverwijdering

Wanneer er in je onderneming bijvoorbeeld gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen (bv. Koolstofmonoxide-) of taken worden uitgevoerd die een risico inhouden voor de gezondheid van je zwangere medewerkster of van haar kind (bv. Handenarbeid bij grondwerk, op- en uitgravingswerk), heeft je medewerkster recht op werkverwijdering. Dit wil zeggen dat ze haar werk tijdens de zwangerschap en/of borstvoedingsperiode volledig of gedeeltelijk moet stopzetten. Hoe lang de werkverwijdering duurt is afhankelijk van de aard van het werk en is vastgelegd in je cao of arbeidsreglement.

Uitkering tijdens de moederschapsrust

Tijdens de moederschapsrust ontvangt je medewerkster geen loon, maar een uitkering van haar ziekenfonds. Het bedrag van de moederschapsuitkering wordt berekend op basis van het werkelijke brutoloon. De eerste 30 dagen van de moederschapsrust bedraagt de uitkering 82 % van het brutoloon. Vanaf de 31e dag bedraagt de uitkering 75 % van het begrensde brutoloon.

Deze uitkering dient de medewerkster zelf aan te vragen bij haar ziekenfonds door een medisch attest te bezorgen.

Borstvoeding

Geeft je medewerkster na haar moederschapsrust nog borstvoeding? Dan zijn er drie systemen mogelijk:

 • Lactatieverlof: Er is nog steeds een risico in de onderneming en de werkneemster moet verplicht thuis blijven indien ze borstvoeding geeft.
 • Borstvoedingspauzes: je medewerkster gaat terug aan de slag na haar moederschapsrust, maar geeft nog borstvoeding. Indien ze dit aanvraagt, heeft ze recht op borstvoedingspauzes van een half uur of een uur, afhankelijk van het aantal gewerkte uren per dag.
 • Vrijwillig  borstvoedingsverlof: een periode van onbetaald verlof waarvoor je als werkgever toestemming moet verlenen.
Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp