Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Ben je als werkgever verplicht tijdskrediet te geven?

01 maart 2022
Leestijd: Later lezen?

Via tijdskrediet of loopbaanonderbreking kunnen je medewerkers hun arbeidsprestaties tijdelijk schorsen of verminderen, mét de garantie om daarna opnieuw in dezelfde functie aan de slag te gaan. Wanneer je bedrijf minder dan tien medewerkers heeft, is je medewerker verplicht om toestemming te vragen voor het opnemen van tijdskrediet. Meer dan tien werknemers? Dan heeft je medewerker recht op tijdskrediet, maar mag je als werkgever wel de begindatum uitstellen.

Tijdskrediet met motief

Sinds 2017 is het voor medewerkers niet meer mogelijk om tijdskrediet zonder motief op te nemen. Voor tijdskrediet met motief gelden de volgende regels:

 • Tijdskrediet gedurende 36 maanden om een erkende opleiding te volgen;
 • Tijdskrediet gedurende 51 maanden voor andere motieven: zorg voor een kind jonger dan acht jaar (21 jaar als het een handicap heeft), voor een gezins- of familielid tot de tweede graad in geval van bloedverwantschap, tot de eerste graad in geval van aanverwantschap, voor een zwaar ziek kind, palliatieve zorg.

Je medewerker ontvangt in principe een vervangingsinkomen via de RVA. Deze uitkering wordt de onderbrekingsuitkering genoemd. Je medewerker vraagt zelf deze uitkering aan.

3 mogelijke vormen

Er bestaan drie vormen van onderbreking voor tijdskrediet.

 1. Bij voltijds tijdskrediet onderbreekt je medewerker zijn prestaties volledig. Hij ontvangt geen bezoldiging van je onderneming.
 2. Bij halftijds tijdskrediet geniet hij een bezoldiging voor halftijdse prestaties.
 3. Bij tijdskrediet tot 1/5de, krijgt hij een bezoldiging op basis van 4/5de prestaties.

Tijdskrediet voorwaarden

Wanneer je medewerker dit aanvraagt, dan moet hij voldoen aan de volgende voorwaarden van tijdskrediet:

 • Hij heeft een anciënniteit van tenminste 24 maanden
 • Wanneer hij halftijds tijdskrediet aanvraagt, moet hij de afgelopen twaalf maanden minstens ¾ hebben gewerkt. Voor een 1/5 tijdskrediet geldt dat hij gedurende de laatste twaalf maanden voltijds aan de slag was.
 • Uitzondering op bovenstaande voorwaarden: de medewerker neemt tijdskrediet met motief onmiddellijk nadat hij zijn recht op ouderschapsverlof heeft uitgeput voor alle rechthebbende kinderen.

Tijdskrediet aanvragen

Het tijdskrediet aanvragen gebeurt altijd schriftelijk en bevat een motivatie en bewijsstukken, zoals een medisch attest of inschrijvingsbewijs. Dit doet de medewerker drie maanden voor de gewenste startdatum. Bij bedrijven met minder dan twintig medewerkers geldt dat de aanvraag zes maanden op voorhand gebeurt. Na het schriftelijk indienen van de aanvraag geniet de medewerker tot drie maanden na zijn tijdskrediet van ontslagbescherming.

Tijdskrediet eindeloopbaan

Naast tijdskrediet met motief bestaat er ook het tijdskrediet voor eindeloopbaan. Medewerkers van minstens 55 jaar met een loopbaan van vijfentwintig jaar als loontrekkende, mogen hun prestaties verminderen tot aan hun pensioen. Vanaf 60 jaar kan dat zelfs met uitkering. In bepaalde situaties komen ook werknemers vanaf 50 jaar in aanmerking om een landingsbaan te nemen. Het gaat om de volgende situaties:

 • Je onderneming bevindt zich in een herstructurering of in moeilijkheden.
 • De loopbaan van je medewerker voldoet aan de definitie van lange loopbaan.
  Je medewerker was tewerkgesteld in een zwaar beroep: vijf jaar gedurende de tien voorafgaande jaren, of zeven jaar gedurende de vijftien voorafgaande jaren;

Indien alle voorwaarden voldaan zijn en er een sectorale CAO voorhanden is, kan men hier de uitkering verkrijgen vanaf 55 jaar bij een 1/2 en een 1/5 landingsbaan. 

Expertise nodig om een bepaalde vorm van verlof correct toe te kennen?

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp