Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Steeds meer werkgevers laten thuis- of telewerken toe

Leestijd: Later lezen?

Een goed evenwicht tussen werk en privé is belangrijk. Acerta peilde bij 1700 werknemers naar hun verwachtingen over flexibilisering op de werkvloer.

Uit onze peiling blijkt dat 36 % van de werkgevers thuiswerk toe staat, voornamelijk aan bedienden, kaderleden en directie. Een derde van diegenen die er nog geen gebruik van maken, zou dat liever wél doen. Wil je graag thuiswerken in je bedrijf mogelijk maken? Acerta vertelt je graag alles over de verschillende mogelijkheden en het wetgevend kader.

Werkbaar en wendbaar werk: het wetgevend kader

Op 1 februari 2017 werd de wet Peeters (werkbaar en wendbaar werk) van kracht, met maatregelen die focussen op flexibilisering: van glijdende uurroosters en vrijwillige overuren tot een kader voor occasioneel telewerk. Bijzonder relevant en actueel, want volgens onderzoek van Acerta raakt telewerk stilaan ingeburgerd. Zo steeg op één jaar tijd het geregistreerd telewerk  met 10 %. Vooral bedienden komen ervoor in aanmerking: voor 36 % van hen laat de werkgever telewerk toe. 65 % van de bedienden vindt het trouwens belangrijk om inspraak te hebben in de werklocatie, waarbij de meesten mikken op wekelijks één tot twee dagen telewerk. De registratie van telewerk is vooralsnog niet verplicht. Toch werd de voorbije 2,5 jaar een (geregistreerde) stijging van 37,5 % vastgesteld.

Occasioneel telewerk

Sinds de wet Peeters is occasioneel telewerk wettelijk mogelijk. Het wordt toegestaan voor situaties waarin de medewerker door overmacht of persoonlijke redenen niet op het werk geraakt. Er is voorafgaande toestemming nodig, inclusief een vermelding van de reden. Is er permanentie vereist? Dan mag de werkgever telewerk weigeren. Om misverstanden te vermijden, leg je de spelregels best vast in de arbeidsovereenkomst of in een bijlage bij de bestaande arbeidsovereenkomst en het arbeidsreglement. Denk hierbij aan vereisten omtrent bereikbaarheid, functies die in aanmerking komen, gebruik van kantoormateriaal, uitkering van een eventuele vergoeding, enzovoort.

Structureel telewerk

Naast occasioneel telewerk is het mogelijk om je medewerkers structureel telewerk aan te bieden. Hierbij werkt je medewerker op regelmatige basis een of enkele dagen van thuis uit. De afspraken over structureel telewerk leg je vast in een specifieke overeenkomst of  bijlage bij de arbeidsovereenkomst. In dit document geef je duidelijk weer over hoeveel dagen thuiswerk het gaat, alsook de verschillende vereisten omtrent bereikbaarheid enz.

Wet werkbaar en wendbaar werk in de praktijk

Een bevraging bij het Acerta-werkgeverspanel toont volgende resultaten:

  • 72 % van de werkgevers kent de wetgeving en de nieuwe maatregelen.
  • Van de medewerkers met glijdende werktijden is slechts 8 % arbeider; 14 % krijgt occasioneel thuiswerk toegezegd.
  • Vooral bedienden die niet gebonden zijn aan een vaste werkplek en/of werktijden maken gebruik van  de geboden flexibilisering: voor 36 % van de bedienden is telewerk mogelijk.

Wil je graag meer weten over werkbaar en wendbaar werk? Of wil je graag aan de slag met thuis- of telewerk in jouw bedrijf? Acerta is jouw partner voor al je vragen.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp