Het cafetariaplan als bindmiddel

Leestijd: Later lezen?

Werknemers zijn kritischer geworden over de samenstelling van hun loonpakket – zeker in tijden van arbeidskrapte. Indexeringen worden door werknemers als evident beschouwd, maar zorgen er voor dat er weinig marge overblijft voor eventuele individuele loonsverhogingen. Gelukkig zijn er ook andere mogelijkheden om je medewerkers te belonen én verlonen, zoals een cafetariaplan: een loonpakket dat medewerkers volgens hun behoeften samenstellen.

Wat is een cafetariaplan?

Sollicitanten en medewerkers vragen naar een flexibel loonpakket. Met een cafetariaplan kom je daar als werkgever aan tegemoet – zónder dat je loonkosten stijgen. Je medewerkers krijgen inspraak in de opbouw van hun loon- en arbeidsvoorwaarden, zodat die beter bij hun persoonlijke voorkeuren passen. Ze stellen zélf hun loonpakket samen binnen de grenzen die jij bepaalt. Zo kom je samen tot een verloningspakket ‘op maat’, terwijl je jezelf differentieert van de concurrentie door rekening te houden met de individuele noden van je medewerkers.

Voor wie is een cafetariaplan?

Het cafetariaplan is zeker niet alleen weggelegd voor grote ondernemingen. Ook kmo’s kunnen een cafetariaplan invoeren en de voordelen van loonflexibilisering verzilveren. Het stappenplan van Acerta zet je op weg naar een aangepast loonbeleid.

Waarom een cafetariaplan?

Een cafetariaplan leidt tot een win-winsituatie voor werkgever en werknemer. Want je medewerkers krijgen meer waarde en waardering voor hetzelfde geld. Zeker in een land als België is een cafetariaplan zinvol. Want de loonnorm (1,1% voor 2019 en 2020) beperkt je marge om individuele loonsverhogingen door te voeren.

Met het Benefit Motivation Plan, het flexibele loonpakket van Acerta,creëer je extra mogelijkheden om te belonen en verlonen: van opleidingen en mobiliteit tot werktijd- en werkplekopties. Zo plukken je medewerkers voordelen à la carte uit een flexibel loonpakket. Een greep uit de pluspunten:

  • Je werknemer kan voordelen kiezen die (para-)fiscaal voordelig zijn.
  • Je wordt een aantrekkelijke werkgever die gemakkelijker talent aantrekt en aan boord houdt.
  • Je verhoogt het engagement van je medewerkers door in te spelen op hun individuele noden.

Zelf loon samenstellen motiveert

In maart 2018 deed Acerta een bevraging bij meer dan 1700 Belgische werknemers. Daaruit blijkt dat 70 procent zélf zijn loonpakket wil samenstellen. De belangrijkste ingrediënten van flexibel verlonen zijn vakantie, mobiliteit en pensioen. Enkele opvallende cijfers:

  • 31 procent zou overwegen om vakantiedagen in te ruilen voor cash loon. Vooral werknemers jonger dan 30 stellen die keuze voorop.
  • 25 procent zou meer willen inzetten op pensioen. Vooral ouderen schuiven de optie voor extra pensioenopbouw naar voor.
  • 25 procent koppelt de samenstelling van het loonpakket aan mobiliteit: de keuze voor een bedrijfswagen of een elektrische fiets in ruil voor cash loon.

In vergelijking met twee jaar geleden, zijn werknemers vandaag kritischer over de samenstelling van hun loonpakket. Liefst 61,3 procent vindt het belangrijk om uit verschillende ingrediënten te kunnen kiezen. Met een flexibel loonpakket en een passend compensation & benefits-plan verbeter je de inzet, tevredenheid en trouw van je menselijk kapitaal. Als werkgever heb je er dus baat bij om de dialoog aan te gaan met huidige en toekomstige werknemers.

Cafetariaplan: troef bij arbeidskrapte

België kampt met een paradox die de rem zet op bedrijfsgroei. De werkloosheid blijft hoog, terwijl het aantal vacatures piekt. De cijfers liegen er niet om: meer dan 7 op de 10 werkgevers vinden moeilijk personeel.

Heeft jouw onderneming ook last van de arbeidskrapte? Dan moet je creatief uit de hoek komen om vacatures in te vullen. Bijvoorbeeld met een flexibel loonpakket dat een betere ‘verleider’ is dan een marktconform loon. Flexibel verlonen met een cafetariaplan speelt in op de persoonlijke behoeften van (potentiële) werknemers. Zo hecht de ene meer belang aan mobiliteit, terwijl de andere vragende partij is voor meer of net minder vakantie.

Benefit Motivation Plan: wat, waarom en hoe?

Een marktconform loon is geen garantie op tevreden en loyale werknemers. Want de verloning beantwoordt maar gedeeltelijk aan individuele verwachtingen. Met het Benefit Motivation Plan (BMP) van Acerta verloon je flexibel, juridisch correct, en zonder extra loonkosten. Kortom, je vindt en behoudt talent terwijl je nog financiële ademruimte hebt – een must om competitief te blijven en niet te bezwijken onder torenhoge loonkosten.

Het principe van BMP is eenvoudig: je zet de gangbare extralegale voordelen om in een geldwaarde die je medewerkers vrij mogen besteden aan wat zij belangrijk vinden – zónder dat je loonkosten stijgen.

Niet alleen je medewerkers genieten flexibiliteit: we stemmen onze adviezen en diensten af op maat van je bedrijf. We rollen een passend plan van aanpak uit. We implementeren het BMP conform je regelgeving. En je krijgt toegang tot een gebruiksvriendelijke tool om de keuzes te beheren. Dat noemen wij flexibel verlonen volgens flexibel maatwerk!

Meer over cafetariaplan en flexibel verlonen

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp