Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Warrant als bonus

06 april 2022
Leestijd: Later lezen?

Je medewerker een bonus toekennen, of toch maar niet? Niet alle werkgevers vinden het opportuun om hun maandelijkse loonkost te verhogen gelet op het blijvende én recurrente karakter ervan. Een warrant toekennen die bijzondere inspanningen van de medewerker verloont, kan dan een zeer valabel alternatief zijn.

Wat is een warrant?

Een aandelenoptie is het recht dat je toekent om aandelen te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Als de aandelenoptie op de beurs genoteerd is, is het een warrant. Het interessante aan warrants is dat ze onmiddellijk nadat je medeweker ze toegekend gekregen heeft, opnieuw verkocht kunnen worden. Aandelenopties en warrants zijn, als deze aan een aantal voorwaarden voldoen, vrijgesteld van werkgevers- en werknemersbijdragen voor sociale zekerheid.

Zo zijn aandelenopties bijvoorbeeld fiscaal voordelig, omdat ze zijn vrijgesteld van RSZ-bijdragen en de belasting wordt berekend op een fractie van de onderliggende waarde van het aandeel. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de medewerker deze aandelenopties voor minstens één jaar bij zich houdt. Pas daarna kan hij de opties uitoefenen of ze weer doorverkopen aan de bank. 

Beursgenoteerde call warrants zijn laagdrempeliger. Deze kan je medewerker de volgende ochtend bij het openen van de beurs al terug verkopen. Hierdoor wordt het beursrisico beperkt tot de periode tussen ontvangst van de warrants en het ogenblik van de verkoop ervan. De meeste medewekers verkopen de warrants dan ook onmiddellijk om zo het beursrisico te beperken. Ook deze warrants zijn vrijgesteld van RSZ-bijdragen, maar je betaalt wel bedrijfsvoorheffing op de volledige waarde van de warrants.

Spelregels van warrants

De warrant als bonus is vrijgesteld van RSZ op voorwaarde dat hij niet wordt toegekend ter vervanging van loon of andere voordelen waarop het recht al verworven is. Het bedrag moet in verhouding zijn tot het normale loon. Op warrants ben je bedrijfsvoorheffing verschuldigd, op de waarde van de warrant op het tijdstip dat net voorafgaat aan de toekenning ervan aan de medewerker. Zestig dagen nadat je medewerker het aanbod heeft ontvangen, moet je als werkgever de bedrijfsvoorheffing hierop inhouden op zijn loon. Hier gelden dezelfde tarieven als voor een bonus in cash.

Die voorheffing kan de medewerker natuurlijk betalen met de opbrengst van de verkoop van de warrants als hij deze intussen effectief verkocht heeft. Op de verkoop warrants is ook een beurstaks van 0,35 % verschuldigd. Het belastbaar deel wordt op het einde van het jaar, zoals de rest van het belastbaar loon, op de fiscale fiche opgenomen. Je medewerker mag de warrants onmiddellijk terug verkopen en de netto-opbrengst ontvangen. Hij kan natuurlijk ook beslissen om de warrants later te verkopen of, ten vroegste 1 jaar na de toekenning ervan, het recht gebruiken om de onderliggende aandelen te kopen tegen de vroeger vastgestelde prijs (het lichten van de optie, noemt dit).

Warrantsplan: zo pak je het aan

Je hoeft echt geen grote organisatie te zijn om de warrant als verloningsvorm te gebruiken. Ook als werkgever in een kleinere onderneming kun je jouw medewerkers een mooi extraatje bieden - binnen een beheersbare loonkost. Het grote voordeel? Je kunt op individuele basis beslissen welke medewerkers je met warrants wil belonen – mits de toekenning ervan binnen het juiste juridische kader geregeld is. Acerta kan je daarbij adviseren. Zo hebben noch jij noch je medewerkers beslommeringen of kopzorgen.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp