Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Wat is een winstpremie?

16 april 2019
Leestijd: Later lezen?

De winstpremie is een nieuwe (fiscale) bonusoptie voor vennootschappen. Sinds 2018 is het een alternatief voor de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus, de klassieke bonus en de warrants. Met de winstpreme kun je medewerkers eenvoudig een deel van de winst als bonus toekennen zonder stemrecht in de onderneming te verlenen.

Voordelen van de winstpremie

De enige voorwaarden bij het uitkeren van een winstpremie: je moet het voordeel collectief toekennen aan alle medewerkers binnen de onderneming of de groep van ondernemingen, en – dat spreekt voor zich – winst maken.

De winstpremie vormt een verworpen uitgave waardoor het bedrag onderworpen zal zijn aan vennootschapsbelasting. Toch levert de winstpremie jou als werkgever vier aanzienlijke voordelen op.

  1. Je betaalt geen RSZ-bijdrage op de premies.
  2. Je kunt de premie bovenop andere premies of bonussen geven.
  3. Je hebt geen enkele verplichting om deze fiscaalvriendelijke premie jaarlijks te herhalen. Het is geen verworven recht voor je medewerkers en je kan wachten tot na afloop van het jaar om te beslissen of je een winstpremie geeft.  
  4. De premie telt niet mee als loonsverhoging, dus is er geen probleem voor de loonnorm.

Ook het motiverende aspect van een winstpremie valt niet te onderschatten. Je medewerker maak je immers blij met een extra bovenop het bestaande loonpakket, de mogelijkheid om een loonstop te vermijden en slechts 7 % belasting. Er is wel een solidariteitsbijdrage verschuldigd van 13,07 %.

Maximumbedrag

De hoogte van het bedrag voor de winstpremie kies je zelf, maar het totaal van alle premies samen mag nooit meer zijn dan 30 % van de totale brutoloonmassa in je bedrijf. Sinds eind 2018 is het bovendien mogelijk om de berekening aan te passen in functie van de arbeidsprestaties van je medewerkers.

Identiek of gecategoriseerd?

Er zijn twee manieren om deze bonus toe te kennen.

  • Identieke winstpremie: in een aandeelhoudersvergadering beslis je over het uitkeren van eenzelfde winstpremie voor alle medewerkers: iedereen hetzelfde bedrag of hetzelfde percentage van hun loon.
  • Gecategoriseerde winstpremie: je geeft je medewerkers inspraak, in overleg met de vakbond of – als er geen vakbond actief is in je bedrijf – volgens een vaste procedure. Je dient de beslissing schriftelijk mee te delen aan je medewerkers.

Daarnaast kun je bij de berekening van de winstpremie ook het ‘pro rata temporis’-principe toepassen: rekening houden met deeltijds werkregime en/of een aantal schorsingen van de arbeidsprestaties. Dit is geen verplichting maar een optie.  

Uitsluiting bij uit dienst

Nog een optie: medewerkers die ontslag namen tijdens het laatst afgesloten boekjaar kunnen uitgesloten worden. Voor zover het ontslag niet gegeven werd omwille van  een dringende reden te wijten aan de werkgever. De datum waarop de overeenkomst effectief eindigt, is doorslaggevend.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp