Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Controlearts aanvragen

23 juni 2022
Leestijd: Later lezen?

Medewerkers in dienst hebben betekent af en toe ook afwezigheid door ziekte opvangen. Als iemand onterecht thuis blijft, zijn de verloren tijd en geld een bittere pil voor je onderneming.

Als je sterke vermoedens hebt dat het gaat om zwart verzuim, moet je toch heel voorzichtig omspringen met een eventueel ontslag om dringende redenen. Je moet een kennelijke fout kunnen inroepen. Om die te bewijzen doe je een beroep op een onafhankelijke, gemachtigde controlearts. De kosten van dit medische onderzoek zijn voor jou.

Verplichtingen zieke medewerker

Een zieke medewerker is wettelijk verplicht om:

Als je misbruik van arbeidsongeschiktheid wilt bewijzen, stuur je een controlearts. Dit is mogelijk van zodra de medewerker zich ziek meldt of laat weten dat hij een ongeval had. Je hoeft niet te wachten op een medisch attest. De werknemer moet er alles aan doen om deze controle mogelijk te maken. Die kan plaatsvinden tijdens de hele duur van de arbeidsongeschiktheid, ook na de periode van gewaarborgd loon of op inactiviteitsdagen.

Onaangekondigde controle

Een zieke medewerker mag niet weigeren om zich door een controlearts te laten onderzoeken. De arts gaat (meestal) zonder verwittiging op bezoek. Hij checkt of de afwezigheid wegens ziekte al dan niet terecht is. Hij bepaalt ook of de duur ervan volgens zijn expertise strookt met de realiteit.

Als de huisarts nog niet langs kwam, kan de controlearts zich enkel uitspreken over de ongeschiktheid op de dag zelf. Indien de werknemer niet thuis is, wordt hij uitgenodigd om zich bij de controlearts aan te bieden. Een zieke medewerker die van de huisarts toelating kreeg om de woning te verlaten, kan ook meteen door de controlearts worden opgeroepen.

Sancties medewerker

Weigert je medewerker om zich te laten onderzoeken, geeft hij geen gevolg aan de oproep van de controlearts of stelt hij zich oncontroleerbaar op? Dan verliest hij zijn recht op gewaarborgd loon.

Na de medische controle

Verklaart de controlearts zich akkoord met de arbeidsongeschiktheid en de duur ervan, dan blijft je medewerker verder afwezig tot het einde van de ongeschiktheid.

Stelt de controlearts vast dat je medewerker arbeidsgeschikt is, dan moet de medewerker het werk vervroegd hervatten. Indien hij het hier niet mee eens is, verliest hij zijn recht op gewaarborgd loon.

Je werknemer of jij kunnen beroep doen op een arbitragearts om zich over de ongeschiktheid uit te spreken. De kosten van deze tussenkomst liggen vast en zijn voor rekening van de verliezende partij.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp