Acerta voor Zelfstandigen

Extra pensioen

VAPZ: geruststelling voor je nabestaanden

Met een VAPZ  bescherm je je naasten als je vroegtijdig zou overlijden. Als jij er niet meer bent in de loop van het contract, hebben de personen die je aanduidde als begunstigde recht op de op dat ogenblik opgebouwde VAPZ-reserve.

Om je financiële zorgen te verlichten, kun je in je VAPZ een aanvullend overlevingspensioen laten verzekeren. Zo ontvangen je nabestaanden een bedrag hoger dan de reserve. Je kiest hiervoor uit twee extra overlijdenswaarborgen.

Bepaald kapitaal bij overlijden

Als je jonge kinderen hebt, dan is hun financiële zekerheid minstens even belangrijk als het bijeensparen van een aanvullend pensioen voor jezelf. We raden je aan om in je VAPZ een extra overlijdenswaarborg op te nemen, waarbij de door jou al opgebouwde reserve wordt aangevuld tot een door jou zelf gekozen kapitaal. Bedraagt de reserve op het moment van overlijden reeds meer dan het vastgelegde minimumkapitaal, dan wordt uiteraard het hogere bedrag van je pensioenreserve uitgekeerd.
 

Wat dacht je bijvoorbeeld van een kapitaal dat wordt berekend in functie van je VAPZ-bijdrage en van je leeftijd op het ogenblik dat je het VAPZ-contract afsluit? Je nabestaanden ontvangen dan een kapitaal dat ongeveer gelijk is aan alle stortingen die je  zou gedaan hebben indien je had geleefd tot aan je pensioen.

Bekijk deze optie in detail

Voorbeeld: een zelfstandige van 40 jaar betaalt een VAPZ-bijdrage van 1600 euro per jaar. Hij neemt een aanvullende overlijdensverzekering waardoor de reserve van zijn VAPZ-contract wordt aangevuld tot 20 keer zijn jaarlijkse VAPZ-bijdrage. Als hij op 45-jarige leeftijd overlijdt, ontvangen zijn nabestaanden een kapitaal dat gelijk is aan de opgebouwde reserve, aangevuld tot 32 000 euro (1600 euro x 20).

Leeftijd bij begn VAPZ Te verzekeren kapitaal overlijden
Tussen 20 en 34 jaar 30 keer uw jaarlijkse VAPZ-bijdrage
Tussen 35 en 44 jaar 20 keer uw jaarlijkse VAPZ-bijdrage
Tussen 45 en 54 jaar 10 keer uw jaarljkse VAPZ-bijdrage
Tussen 55 en 59 jaar 5 keer uw jaarlijkse VAPZ-bijdrage

Vast kapitaal bij overlijden

Optie twee: als je kinderen op eigen benen staan of je pensioenleeftijd dichtbij is, vind je het inbouwen van financiële zekerheid voor je nabestaanden misschien minder belangrijk. Toch kan een op voorhand door jou vastgelegd extra bedrag voor je nabestaanden nuttig zijn, bijvoorbeeld om je uitvaartkosten of successierechten te betalen.

Acerta Verzekeringen CVBA, Heizel Esplanade PB 65 1020 Brussel, BE 0703.952.160 - RPR Brussel, verbonden agent van KBC Verzekeringen NV