Juridische bijstand voor zelfstandigen

Ben jij in 2020 gestart bij Acerta?

Activeer dan je gratis lidmaatschap juridische bijstand voor starters en geniet in 2020 van alle onderstaande diensten. Je lidmaatschap activeren kan door hier  je gegevens achter te laten. Je ontvangt meteen een e-mail met je persoonlijke code en verdere details.

Op het einde van het jaar contacteren we je en kan je vrijblijvend deze dienst betalend verderzetten. 

Ja, ik wil gratis juridische bijstand in 2020

Als zelfstandige bereid je je best zo goed mogelijk voor, ook juridisch. Want het is niet ondenkbaar dat je ooit geconfronteerd wordt met juridische problemen. Neem nu bijvoorbeeld klanten die je facturen niet betalen. Of een zakelijk geschil met een leverancier. Elke zelfstandige krijgt hier wel eens mee te maken, en je wil er dan zeker niet alleen voor staan.

Bij Acerta zijn je sociaal statuut, pensioen en verzekeringen al in goede handen. Maar we gaan graag net dat tikkeltje verder voor de groei van jouw zaak. Daarom zochten we een partner voor jou die je in zo’n lastige situaties juridisch kan bijstaan.

De Interprofessionele federatie voor zelfstandige ondernemers SDZ biedt juridisch advies en bijstand aan zelfstandigen. En als klant van Acerta geniet je van een mooie korting op je lidmaatschap juridische bijstand. Je betaalt slechts 168 euro voor een jaar in plaats van 190 euro. Bovendien is dit bedrag volledig fiscaal aftrekbaar. Zo ben je zo gerust.

Wat houdt je lidmaatschap juridische bijstand in en waarom is het belangrijk?

Juridische advies en bijstand

Inning van schuldvorderingen

Bijstand opmaak contracten

Dankzij het SDZ zijn mijn algemene verkoopsvoorwaarden juridisch onaanvechtbaar.

Anouchka Van de Wiele, Mechelen

Juridische advies en bijstand

Reken op een team van specialisten die jou juridisch advies geven in alle domeinen via telefoon, consultaties of per brief.  Ze staan je ook bij in jouw specifieke dossiers, zoals huurgeschillen, contractuele geschillen, onbetaalde rekeningen, problemen met concurrenten en klanten.

Ze helpen je bij alle geschillen, zowel privé als professioneel. Deze juridische bijstand is onbeperkt, ongeacht het aantal gevraagde tussenkomsten.

Annick D. is apotheker. Op een dag beslist haar gemeente om openbare werken uit te voeren in haar straat, waardoor haar klanten de apotheek zeer moeilijk kunnen bereiken gedurende een aantal maanden. Ze riskeert haar zaak te moeten sluiten. Als lid van het SDZ kon ze de hulp van de juridische dienst inroepen. Die heeft voor haar betalingsfaciliteiten aangevraagd bij haar schuldeisers. Bovendien heeft het SDZ de gemeente aangeschreven om ervoor te zorgen dat de toegang tot de apotheek zou worden verbeterd.


Inning van schuldvorderingen

Je krijgt ondersteuning van een dynamisch en efficiënt deurwaarderskantoor, dat zich belast met het invorderen van jouw facturen, zonder daarbij hoge kosten aan te rekenen. Bovendien neemt het SDZ een deel van de kosten voor haar rekening.

Een klant stelt de betaling van zijn factuur steeds maar uit of weigert te betalen? Je stuurt je aanvraag tot invordering naar het SDZ per brief of e-mail, samen met je onbetaalde facturen en algemene verkoopvoorwaarden. De juridische dienst van het SDZ bereidt je dossier voor, en geeft het vervolgens door aan de deurwaarder.

 

Indien je de hoofdsom van je vordering terugbetaald krijgt dankzij de tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder, betaal je hem slechts een klein forfaitair bedrag van minder dan 30 euro (2019).

Indien je klant niets betaalt, neemt het SDZ de kosten van de tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder ten laste. Dit houdt in: de eerste brieven verstuurd door de gerechtsdeurwaarder (eerste ingebrekestelling) én het beheer van de reacties van je klant voor haar rekening.

Indien je een meer verregaande tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder wenst, nog steeds in het kader van een minnelijke invorderingsprocedure, is dat mogelijk, tegen betaling van een gereduceerd bedrag van 30 euro (excl. btw). De gerechtsdeurwaarder zal dan een persoonlijk bezoek aan jouw schuldenaar uitvoeren, en onderzoeken of die solvabel is om de verschuldigde som te betalen.

Als de minnelijke invordering niet succesvol is, kan het een oplossing zijn om de schuldenaar voor de rechtbank te dagvaarden, en te laten veroordelen om je terug te betalen. De dagvaarding wordt door de gerechtsdeurwaarder tegen het wettelijke tarief gefactureerd. Dat bedrag wordt echter toegevoegd aan de schuld van jouw klant en valt jou dus niet ten laste. Voor de oninvorderbare dossiers geeft de gerechtsdeurwaarder jou een attest van insolvabiliteit waarmee je jouw boekhoudkundige posten efficiënt kan afsluiten.

Ik had al drie betalingsherinneringen gestuurd naar mijn klant, zonder resultaat. Ik was zeker dat het een verloren zaak was, maar gelukkig had ik ongelijk.

Nicky Kortleven, Tervuren

Bijstand opmaak contracten

Heb je voorbeelden nodig van een handelshuurovereenkomst, bestek, factuur of algemene verkoopsvoorwaarden. Je kan allerlei voorbeeldcontracten opvragen.

Tom P. is zelfstandig IT-consultant. Omdat hij lid is bij het SDZ, kon hij modellen van contracten en algemene verkoopsvoorwaarden ontvangen, aangepast aan zijn activiteit. Toen een klant zijn factuur niet betaalde, deed Tom een beroep op het SDZ om het verschuldigde bedrag te innen. In enkele weken tijd ontving hij de betaling van zijn factuur, dankzij de tussenkomst van de gerechtsdeurwaarders van het SDZ. Tom is nu volledig gerustgesteld en kan zich volop concentreren op zijn zaak; hij weet dat hij, in geval van geschil, steeds kan rekenen op de juridische bijstand van het SDZ.