Acerta voor Zelfstandigen

Aanvragen of vernieuwen LEI

Aanvragen of vernieuwen LEI

Voert jouw bedrijf transacties uit op de beurs? Dan heb je een LEI (Legal Entity Identifier) nodig. Die internationaal gestandaardiseerde code dien je verplicht te vermelden bij elke aankoop of verkoop van beursproducten, zoals aandelen, obligaties, warrants, staatsleningen en staatsbonnen. Acerta regelt de aanvraag van de LEI voor jou.

Aanvraag of hernieuwing van één of meerdere LEI

De aanvraag of hernieuwing (inclusief transfer) van één LEI voor jouw bedrijf is heel eenvoudig. Het tarief is afhankelijk van wat je precies wil doen.

Wil je een LEI aanvragen of hernieuwen (inclusief transfer) voor meerdere organisaties? Ook dan maken we het jou graag gemakkelijk.

Eén LEI Meerdere LEI

De Legal Entity Identifier is een gevolg van de informatieplicht die Europa heeft ingevoerd in de nasleep van de financiële crisis. Toen kwam namelijk aan het licht dat heel wat gegevens over financiële transacties onvolledig waren.

Door elke rechtspersoon op de financiële markt een unieke code te geven, stijgt de transparantie. Beleggers kunnen de risico’s beter beoordelen, de operationele kosten worden beperkt en de markt gaat doeltreffender opereren. Alle betrokken partijen kunnen de globale LEI-index namelijk gratis raadplegen.

Wie moet een LEI aanvragen?

De LEI is een alfanumerieke code die bestaat uit 20 tekens waarmee je bedrijf wereldwijd geïdentificeerd wordt als een onderneming die op de internationale financiële markten actief is. Elke onderneming die valt onder de Amerikaanse (Dodd-Frank Act) of Europese (EMIR) regelgeving, moet zich aanmelden voor een LEI. Ook rechtspersonen die bij een financiële transactie betrokken zijn, moeten een LEI aanvragen: instellingen die transacties uitvoeren, effecten uitgeven, referentie-instellingen, rapporteringsinstellingen en de uiteindelijke moederondernemingen.

Acerta regelt je LEI

Een LEI aanvragen, hernieuwen of transfereren kan enkel via instellingen erkend door het toezichthoudende orgaan, de GLEIF. Bedrijven kunnen echter ook een beroep doen op zogenaamde ‘serviceproviders’, die al het werk uit handen nemen. Acerta is een serviceprovider van Bloomberg US, een toonaangevende wereldspeler in de financiële wereld.​

Je kunt via ons een LEI aanvragen of vernieuwen voor je enige vennootschap of voor meerdere van je vennootschappen.