Een arbeidsovereenkomst of een contract: hoe begin je eraan?

13 december 2022

Een arbeidscontract is een overeenkomst waar je werknemer zich ertoe verbindt bij jou te komen werken onder gezag en tegen een loon. In het contract leg je de afspraken vast die jullie maken over onder andere het loon, de arbeidsduur en de functie. 

De meeste sectoren hebben hun eigen collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO). In die cao’s leggen sociale partners afspraken vast over de loon- en arbeidsvoorwaarden in hun sector. Denk aan het minimumloon, verplaatsingsvergoedingen, eindejaarspremies, (afwijkende) opzegtermijnen en de vakbondsdelegatie. Van deze cao’s mag je met je individuele arbeidsovereenkomst niet afwijken. 

Wat zet je in een arbeidsovereenkomst?

Leestijd: Later lezen?

1. De identiteit van werkgever en werknemer

  • Persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, ...) van beide partijen
  • Plaats van tewerkstelling
  • Datum van indiensttreding = startdatum van de arbeidsovereenkomst
  • Functieomschrijving

Niet vergeten: informeer je werknemer over hoe je omgaat met persoonsgegevens (privacywet). 

2. Type overeenkomst: welk arbeidscontract heb je nodig?

De volgende elementen bepalen het type arbeidsovereenkomst en de daarbijhorende regels:

3. Loon en extra voordelen

Geen arbeidsovereenkomst zonder loonafspraken. Vermeld de bruto vergoeding die je werknemer krijgt. Plus eventuele extra vergoedingen (bv. bonus) of extralegale voordelen (bv. maaltijdcheques).

Benieuwd welke factoren de loonkost van je medewerker beïnvloeden? Hier lees je hoeveel je werknemer kost. 
Werf je voor het eerst iemand aan? Dan kom je wellicht in aanmerking voor maatregelen die de loonkost verlagen.

4. Stopzetten van het contract

Afhankelijk van het contracttype zijn er verschillende manieren om het contract stop te zetten. Bij een contract van bepaalde duur loopt de overeenkomst automatisch af op de afgesproken einddatum. Bij een contract van onbepaalde duur, is er geen einddatum. Zowel jij als je werknemer kan eenzijdig beslissen om de overeenkomst te beëindigen.

Voor de ontslagmodaliteiten van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur wordt verwezen naar de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978. 

5. Aanvullende bepalingen (optioneel)

Als werkgever kan je de arbeidsovereenkomst aanvullen met concrete afspraken. Dat kan een een concurrentiebeding of een clausule rond anciënniteit zijn, intellectuele rechten of opleidingen. Zo creëer je duidelijkheid over een aantal belangrijke topics. En je weet, goede afspraken maken goede vrienden.

Klaar? Tekenen maar!

Het is aangewezen de arbeidsovereenkomst te laten tekenen  ten laatste op de dag van indiensttreding door beide partijen, in 2 exemplaren: één voor jouw werknemer en één voor jou als werkgever. Clausules over bijvoorbeeld deeltijdse arbeid of vervanging mogen zelfs niet later getekend worden. 

Meer weten over starten met personeel?

Je bent klaar om personeel in dienst te nemen. Maar hoe regel je dat allemaal? Wat moet je eerst doen? En hoe ben je zeker dat je in orde bent? Geen stress. Met het stappenplan van Acerta doen we het samen: stap voor stap. Let's go.

Sociaal secretariaat ontzorgt

Vragen? Twijfels? Je sociaal secretariaat helpt je graag

Een arbeidscontract is een belangrijk document. Wil je zeker zijn van een waterdichte overeenkomst die ook wettelijk in orde is? Wat voor jou nieuw en ingewikkeld lijkt, is voor ons routine. 

Afbeelding persoon

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp