Loon eerste medewerker optimaliseren

Leestijd: Later lezen?

Overweeg je om een eerste medewerker in dienst te nemen, maar schrikken de kosten je af? Weet dan dat je recht kan hebben op premies bij de aanwerving van personeel. Toch is het goed om de loonkost onder de loep te nemen. Zo begin je niet onbezonnen aan je werkgeversavontuur en maak je vooraf een precieze inschatting van het kostenplaatje.

Loonkost berekenen

Om te weten hoeveel een medewerker je organisatie kost, vertrek je vanuit het brutomaandloon dat je wilt toekennen. Daarbij respecteer je de minimumlonen per sector en hou je rekening met leeftijd, ervaring en andere factoren die het loon beïnvloeden.

De berekening van brutoloon naar totale loonkost is ingewikkeld, want boven op het loon moet je nog een aantal andere bedragen incalculeren. Van vakantiegeld en verzekeringen tot beheerskosten van het sociaal secretariaat. Je Acerta sociaal secretariaat helpt je graag met het berekenen én het optimaliseren van je jaarloonkost.

Loonpakketten vergelijken

Een loonpakket bevat verschillende elementen. Naast het brutoloon ken je bepaalde extralegale voordelen toe, en verrijk je dat eventueel met andere zaken om je nieuwe medewerker te motiveren. Acerta helpt je om loonpakketten te vergelijken aan de hand van tientallen parameters. Zo ken je de precieze loonkost en het bruto- en nettoloon van je eerste medewerker.

Premies bij aanwerving personeel

Als werkgever kan je recht hebben op tewerkstellingsmaatregelen voor personeel. Met die subsidies helpt de overheid jou om de kosten bij de aanwerving van bepaalde medewerkers binnen de perken te houden. Zowel de gewestelijke en federale overheden springen je bij: online kom je te weten of en voor welke ondersteuningsmaatregelen jij voor je kandidaat-medewerker in aanmerking komt.

Doelgroepvermindering eerste aanwerving

Haal je een eerste medewerker aan boord? Dan geniet je de zogenaamde doelgroepvermindering: je betaalt minder werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid gedurende dertien kwartalen. Op voorwaarde dat je nooit eerder onderworpen was aan de sociale zekerheid. Of minstens de twaalf voorbije maanden niemand hebt tewerkgesteld. Als je vóór 1 januari 2021 je eerste medewerker in dienst neemt, geldt de vermindering voor die eerste werknemer zelfs voor onbepaalde duur. Denk eraan: de vrijstelling is enkel van toepassing op de patronale basisbijdrage en het voordeel geldt voor de aanwerving van de eerste zes medewerkers. Voor meer informatie over deze maatregel, raadpleeg je www.eerstewerknemer.be.

Starterjobs

Om de jeugdwerkloosheid te doen dalen, voerde de overheid het principe van de starterjobs in. Daarmee stel je medewerkers jonger dan 21 aan een lager loon dan het barema tewerk. Je betaalt wél een forfaitaire toeslag die vrij is van belastingen en socialezekerheidsbijdragen. Als werkgever krijg je ook een gedeeltelijke vrijstelling van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Maar … voorlopig is de maatregel van de starterjobs nog niet in de praktijk gebracht. Er ontbreekt immers nog cruciale informatie over de forfaitaire toeslag. Zolang het koninklijk besluit met het bedrag van die toeslagen niet is gepubliceerd, mag je het brutoloon dus niet verlagen.

Neem je ondertussen toch een jongere in dienst die in principe onder de maatregel valt? Lees dan hier hoe je anticipeert op de maatregel. Zo verzilver je de voordelen ervan zodra hij effectief in werking treedt.

IBO – opleiden op de werkvloer

Vind je geen geschikte werknemer? Dan kun je, via bemiddeling van de VDAB, zelf een werkzoekende opleiden binnen je onderneming. Je stelt je cursist tegen gunstige voorwaarden te werk en sluit een verzekering voor arbeidsongevallen af. De opleiding loopt tussen één tot zes maanden, afhankelijk van de competenties. Daarna krijgt de cursist een arbeidsovereenkomst.

Andere subsidies voor ondernemers

Ook als je niet op het punt staat om iemand aan te nemen, heb je als zelfstandige of werkgever recht op interessante subsidies. Denk aan de kmo-portefeuille om een opleiding te volgen, financieringen voor innovaties of investeringen, steun om je internationale plannen een boost te geven, en meer. Benieuwd hoe de overheid en bepaalde investeringen je een financieel duwtje in de rug geven? Op deze pagina doen we de subsidies voor zelfstandigen uit de doeken.

Acerta helpt je bij het berekenen en optimaliseren van je loonkosten en is er voor je als je jouw eerste stappen zet als werkgever.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp