Faillissement en schulden

Leestijd: Later lezen?

Het kan de beste ondernemer overkomen: situaties waardoor je je zaak tijdelijk of permanent moet stopzetten. Van economische moeilijkheden en schulden tot een faillissement. Gelukkig heb je ook in die omstandigheden een vangnet. En maak je aanspraak op rechten en regelingen om de bittere pil te verzachten. Acerta zet ze voor jou helder uiteen.

Betalingsmoeilijkheden

Kamp je met betalingsmoeilijkheden? Dan kom je wellicht in aanmerking voor een vrijstelling van je sociale bijdragen, of een afbetalingsplan of kwijtschelding van verhogingen. Voor betalingsmoeilijkheden door overmacht geniet je eventueel overbruggingsrecht. En bij wegenwerken die klanten weghouden, geeft een hinderpremie financiële ademruimte. Check je vangnetten als de nood het hoogst is

Schuldenregeling

Stapelen de rekeningen zich op en wil je een faillissement vermijden? Weet dan dat je via een minnelijke schikking een collectieve schuldenregeling kunt aanvragen. Zo zuiver je je schulden geleidelijk aan via een afbetalingsplan. In sommige gevallen geniet je zelfs een totale kwijtschelding van je schulden. Is er nog zicht op verbetering en zijn je betalingsmoeilijkheden tijdelijk? Dan zijn er oplossingen om de continuïteit van je onderneming te garanderen. Lees meer over de ins en outs van de schuldenregeling.

Gedwongen stopzetting

Soms dwingen omstandigheden buiten je wil tot een stopzetting van je zaak. Denk aan een natuurramp of een brand. Gelukkig geniet je bij overmacht een uitkering in de vorm van overbruggingsrecht – mits bewijslast én als je een bepaalde voorwaarden voldoet. Ga na of dat voor jou het geval is.

Faillissement

Als een faillissement onafwendbaar is, komt het erop aan om de schade te beperken. Er bestaan verschillende aangifteprocedures naargelang de partij die op het faillissement aanstuurt: jij, je schuldeisers of het openbaar ministerie. Laat je bijstaan voor een vlotte afwikkeling van het faillissement, en informeer je over je sociale rechten en een eventuele uitkering. Ontdek hier de stappen die je dient te nemen

Stopzetting door economische moeilijkheden

Soms leiden economische moeilijkheden tot een stopzetting van je zaak – een harde noot om te kraken. Toch word je niet aan je lot overgelaten. Want als zelfstandige of eigenaar van een vennootschap geniet je onder bepaalde condities een uitkering. Weten wat er onder de noemer economische moeilijkheden valt? Een uitkering aanvragen? Deze pagina helpt je op weg. 

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen