Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Geel Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
09 264 12 66
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 740 78 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 78
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 31 66
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 20
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
02 333 27 20
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
010 23 59 22
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
09 264 12 66
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 333 27 28
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 40 02 50
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 66
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 34
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
050 44 31 66
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 52 28
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
081 25 04 65
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
081 25 04 65
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 740 78 78
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
010 23 59 22
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
03 740 78 78
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 65
Oostende
Alfons Pieterslaan 130, 8400 Oostende
050 44 31 66
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
09 264 12 66
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
050 44 31 66
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
09 264 12 66
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 50
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 333 27 28

Schuldenregeling

06 november 2018
Leestijd: Later lezen?

Ondernemen is niet altijd rozengeur en maneschijn. Soms heb je pech: een grote klant die plots wegvalt, een verkeerde investering, of je omzet die jaar na jaar afkalft omdat de markt verandert. Dan kan het zijn dat de rekeningen zich opstapelen en je schuldeisers ongeduldig worden. Tijd om stappen te ondernemen om een faillissement te voorkomen.

Collectieve schuldenregeling

Ben je zelfstandige en heb je structurele schulden die je niet meer op een redelijke termijn kunt aflossen? Dan kun je een collectieve schuldenregeling aanvragen. Via deze gerechtelijke procedure pak jij je schuldproblemen aan zodat je weer schuldenvrij door het leven kunt gaan. Alleen niet-handelaars kunnen van de collectieve schuldenregeling gebruik maken. Sinds 1 mei 2018 werd het begrip “handelaar” vervangen door “een onderneming”. Een onderneming kan echter pas in collectieve schuldenregeling gaan na stopzetting van de activiteit gedurende 6 maanden.

Aanvraag bij de rechtbank

Een collectieve schuldenregeling vraag je aan bij de arbeidsrechtbank van het arrondissement waar je woont. Je dient daartoe een verzoekschrift in tweevoud in. Stel het zelf op, of doe het samen met een advocaat, een medewerker van het OCMW in je gemeente, of iemand van een CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) uit je regio.

Minnelijke schikking schulden

Wordt je een collectieve schuldenregeling toegekend? Dan stelt de rechter een erkend en onafhankelijk schuldbemiddelaar aan. Die houdt rekening met jouw belangen en die van  je schuldeisers. De schuldbemiddelaar onderhandelt met je schuldeisers over een minnelijke aanzuiveringsregeling: een afbetalingsplan waarmee je op termijn je schulden terugbetaalt. Is er een akkoord? Dan beheert de schuldbemiddelaar vanaf dan je inkomen op een daartoe geopende rekening. Vanuit dat inkomen keert hij jou maandelijks leefgeld uit, en betaalt hij je schuldeisers. Een minnelijke aanzuiveringsregeling duurt maximaal zeven jaar.

Gerechtelijke aanzuivering schulden

Slaagt je schuldbemiddelaar er niet in om binnen een jaar een minnelijke aanzuiveringsregeling tot stand te brengen? Dan stopt hij of zij de bemiddeling en maakt je  dossier over aan de rechter. Die legt jou en je schuldeisers dan een gerechtelijke aanzuiveringsregeling op. Een aangestelde schuldbemiddelaar beheert je inkomsten op een aparte rekening. Met dat geld betaalt hij je schulden terug en verstrekt hij je leefgeld. Een gerechtelijke aanzuiveringsregeling duurt maximaal vijf jaar.

Totale kwijtschelding van schulden

Heb je te weinig middelen om je schulden ooit terug te betalen? Dan scheldt de rechter je schulden  in bepaalde gevallen  volledig kwijt: bijvoorbeeld als je gepensioneerd bent en jij je inkomsten onmogelijk kunt verhogen. In dat geval laat de rechter wel alle voor beslag vatbare goederen (woning, auto, tv ...) verkopen.

Opgelet: indien openstaande bijdragen bij je sociaal verzekeringsfonds op definitief oninbaar gezet worden dan openen deze geen pensioenrechten.

Vergoeding schuldbemiddeling

Een collectieve schuldenregeling is niet gratis. De schuldbemiddelaar rekent er een wettelijk vastgestelde som voor aan, die hij of zij altijd ter goedkeuring aan de rechter voorlegt. Heb je niet genoeg geld om je schuldbemiddelaar te betalen, dan komt het Fonds ter Bestrijding van de Overmatige Schuldenlast tussenbeide.

Continuïteit ondernemingen

Heb je een vennootschap of ben je handelaar? Zijn de  betalingsmoeilijkheden van je vennootschap tijdelijk en heb je zicht op beterschap? Dan kun je een beroep doen op de insolventiewet. Deze wet voorziet een ruim pakket van instrumenten aan de ondernemer om zijn bedrijf te redden.

Minnelijk akkoord

Je stelt  aan minstens twee schuldeisers een minnelijk akkoord voor. Dat doe je zelf of via een ondernemingsbemiddelaar. In die overeenkomst bepalen de twee partijen hoe jij je schulden terugbetaalt, op welke termijn en aan welke voorwaarden. Schuldeisers kunnen dit weigeren.

Gerechtelijke reorganisatie

Een gerechtelijke reorganisatie vraag je bij de ondernemingsrechtbank aan - met een verzoekschrift en via een advocaat. In de tijd tussen het indienen van het verzoekschrift tot aan het vonnis van de rechter, ben je beschermd tegen inbeslagname en tegen een faillissement. Dit duurt maximum 18 maanden. Tijdens dat anderhalf jaar werk je aan een oplossing voor je schuldprobleem, en dat kan op een van deze drie manieren.

  • Een minnelijk akkoord met minstens twee schuldeisers.
  • Een collectief akkoord: onder toezicht van de rechter stel je al je schuldeisers een terugbetalingsplan over maximum vijf jaar voor. Gaat de meerderheid akkoord? Dan treedt het plan in werking, en wordt het geregistreerd bij de rechtbank. Zo krijgt het dezelfde kracht als een rechterlijk vonnis.
  • Bij een overdracht onder gerechtelijk gezag reorganiseert een gerechtelijke mandataris je zaak. Zo is ze voor zes extra maanden beschermd tegen je schuldeisers: je hoeft hen tijdens deze periode niet te betalen en de schuldeisers zelf mogen niet invorderen. Je vraagt een overdracht zelf aan, of ze wordt opgelegd als een collectief akkoord niet lukt.
Afbeelding persoon

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp