Wettelijk pensioen aanvragen

Leestijd: Later lezen?

Ga je met pensioen op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar én is België je hoofdverblijfplaats? Dan hoef je geen aanvraag in te dienen. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) onderzoekt automatisch je pensioenrecht. Dat gebeurt op basis van bewijzen voor je loopbaan als zelfstandige, zoals stortingen aan je sociaal verzekeringsfonds.

Als je een gemengde loopbaan had, buigt de Federale Pensioendienst (FPD) zich over de jaren waarin je werknemer was. Zelfs periodes zonder beroepsactiviteit worden soms gelijkgesteld en meegerekend voor je pensioen.

Vervroegd of verlaat pensioen

Als je vroeger of later dan de wettelijke pensioenleeftijd met pensioen gaat, moet je zelf een aanvraag indienen via het gemeentebestuur, in een van de RSVZ-kantoren of via www.pensioenaanvraag.be.

De minimumleeftijd voor vervroegd pensioen is 63 jaar met een loopbaan van 42 jaar. Er gelden wel uitzonderingen voor een extra lange loopbaan. Zo kun je op je 60ste met vervroegd pensioen na 44 loopbaanjaren, en op je 61ste na 43 jaar.

Benieuwd wanneer je ten vroegste kunt uitbollen? Je vindt je vroegste pensioendatum op www.mypension.be.

Overlevingspensioen

Het overlevingspensioen is een vervangingsinkomen voor de weduwe of weduwnaar. 

Sinds de hervormingen van de overlevingspensioenen in 2015 worden ze ten vroegste toegekend als je 47 bent (in 2030 wordt dat 55). Ben je jonger dan 47? Dan krijg je gedurende één jaar een overgangsuitkering, mét kinderen gedurende twee jaar.

Als je echtgeno(o)t(e) al een pensioen had bij zijn overlijden, onderzoekt het RSVZ automatisch je recht op een overlevingspensioen en moet je geen aanvraag indienen. Anders doe je binnen de twaalf maanden na het overlijden de aanvraag via het gemeentebestuur. Denk er tijdig aan: het overlevingspensioen en de overgangsuitkering worden niet met terugwerkende kracht betaald.

Echtscheidingspensioen

Vanaf de (vervroegde) pensioenleeftijd kun je aanspraak maken op een echtscheidingspensioen voor de periode dat je getrouwd was met iemand die een zelfstandige activiteit uitoefende. Er gelden wel voorwaarden. Je mag bijvoorbeeld niet hertrouwd zijn. De aanvraag gebeurt via het gemeentebestuur ten vroegste vanaf de twaalfde maand vóór de pensioenleeftijd.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp