Je sociaal statuut als zelfstandige

Leestijd: Later lezen?

Ondernemen als zelfstandige kan in verschillende hoedanigheden: in hoofd- of bijberoep, als meewerkende echtgeno(o)t(e), als student-zelfstandige of als actieve gepensioneerde. Bij je sociaal statuut als zelfstandige horen specifieke sociale rechten en plichten.

Zelfstandige in bijberoep

Als zelfstandige in bijberoep ben je minstens halftijds aan de slag als loontrekkende, óf ontvang je een uitkering en voldoe je aan strikte voorwaarden. Er zijn veel voordelen maar ook nadelen. Meer over je sociaal statuut als bijberoeper.

Zelfstandige in hoofdberoep

Als zelfstandige in hoofdberoep komen er rechten en plichten bij je sociaal statuut kijken. Voldoe je er nog aan? Geniet je optimale bescherming? En zit je bij het juiste sociaal verzekeringsfonds? Verifieer en optimaliseer je sociaal statuut.

Meewerkende echtgeno(o)t(e)

Als meewerkende partner heb jij een bijzonder statuut, wat maakt dat je sociale bijdragen anders worden berekend dan bij een voltijds zelfstandige. Meer over het statuut meewerkende partner.

Helper

Heb je geen eigen onderneming, maar sta je een andere zelfstandige bij zonder dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst? Dan ben je een helper of helpster. Je kan enkel helper zijn van een natuurlijke persoon, nooit van een vennootschap. Meer over het statuut van de helper.

Student-zelfstandige

Als student-zelfstandige blijf je ten laste van je ouders voor kindergeld en geniet je bijzondere voorwaarden, onder een bepaalde inkomensgrens en leeftijd. Naar de voorwaarden en bijdragen.

Actieve gepensioneerde

Onder bepaalde voorwaarden kun je na je pensioen als zelfstandige actief blijven en toch je uitkering ontvangen. Meer over het statuut actieve gepensioneerde.

Gelijkstelling met bijberoep

Als zelfstandige met beperkte inkomsten minder sociale bijdragen betalen? Leerkracht, ambtenaar of lokale politieke mandataris? Check hier artikel 37. Controleer of jij in aanmerking komt.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen