Actieve gepensioneerde

Leestijd: Later lezen?

Met pensioen maar nog geen zin om in je zetel te zitten? Je zoon of dochter zijdelings bijstaan nadat je hen de zaak overdroeg? Onder bepaalde voorwaarden kun je na je pensioen als zelfstandige actief blijven. Je moet hiervoor wel onder een bepaalde inkomensgrens zitten. 

Je pensioenuitkering behouden

Om je pensioenuitkering te behouden, moeten je inkomsten uit je zelfstandige activiteit onder een bepaald bedrag blijven. Er zijn nog een aantal andere bepalende factoren. Belangrijk is bijvoorbeeld of je een rustpensioen of een overlevingspensioen hebt, of je met vervroegd pensioen bent, of je de pensioenleeftijd al dan niet bereikte en of je kinderen ten laste hebt.

Toegelaten activiteit voor de pensioenleeftijd Zelfstandige (netto belastbaar) Werknemer (bruto)
Rustpensioen zonder kinderlast 6 538,00 8 172,00
Rustpensioen met kinderlast 9 807,00 12 258,00
Overlevingspensioen zonder kinderlast 15 222,00 19 027,00
Overlevingspensioen met kinderlast 19 027,00 23 784,00
Toegelaten activiteit voor de pensioenleeftijd Zelfstandige (netto belastbaar) Werknemer (bruto)
Overlevingspensioen zonder kinderlast 18 883,00 23 604,00
Overlevingspensioen met kinderlast 22 969,00 28 712,00
Rustpensieon met en zonder kinderlast onbeperkt onbeperkt

Beperkte activiteit aangeven?

Als je als gepensioneerde nog een beperkte activiteit uitoefent, moet je hiervan geen aangifte meer doen bij de pensioendiensten van het RSVZ. Slechts in vier gevallen is dat wel nog verplicht:

  • bij de eerste betaling van je pensioen
  • bij de uitoefening van een mandaat, ambt of post
  • bij beroeps- of vervangingsinkomsten uit het buitenland
  • voor wetenschappelijke werken of artistieke scheppingen die geen weerslag hebben op de arbeidsmarkt

Wat als je toch meer verdient?

Als je het toegelaten inkomen overschrijdt met minder dan 100 % wordt je pensioen voor dat jaar evenredig verminderd met het percentage van de overschrijding. Gaat het om 100 % of meer van het toegelaten inkomen, dan wordt je pensioenuitkering volledig geschorst.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp