Acerta voor Zelfstandigen

Tarieven Acerta Ondernemingsloket

Tarieven Acerta Ondernemingsloket

Hoeveel betaal ik voor verrichtingen door het ondernemingsloket? 
(Bedragen 2019, BTW inclusief)

Inschrijving, Wijziging of doorhaling onderneming

Tarief voor alle inschrijvingen en wijzigingen in de KBO
De wijzigingen waarop dit tarief van toepassing is betreffen:
  • de economische activiteiten
  • de personen die de ondernemersvaardigheden bewijzen
  • de begin- of stopzettingsdatum van de onderneming of van een vestigingseenheid
  • de lokalisatie van een vestigingseenheid
Dit eenheidstarief bedraagt 88,50 euro per (vestigings-)eenheid. Voor alle ondernemingsloketten is hetzelfde uniek tarief geldig
Tarieven voor uittreksels van de gegevens in de KBO
Uittreksel voor binnenland: 13 euro (incl BTW)
Uittreksels voor het buitenland: 55 euro + 55 euro per bijkomende vestigingseenheid (wij zorgen ervoor dat het uittreksel gelegaliseerd wordt bij de FOD Buitenlandse Zaken)

 

Aanvullende diensten

BTW-nr
Activeren 66,55 euro
Wijzigen of stopzetten 52,03 euro
Vergunning FAVV Registratie, toekennning of erkenning  
Aanvraag 66,55 euro
Wijziging 66,55 euro
Stopzetting 66,55 euro
Vergunning beenhouwer-spekslager  
Aanvraag 72,60 euro
Attest ondernemersvaardigheden  
Aanvraag 72,60 euro
Neerlegging griffie  
Oprichting 375,10 euro
Wijziging 114,95 euro
Gelijkwaardig verklaren buitenlands diploma 85,91 euro
Afleveren afschriften KBO (per vestigingseenheid)  
Uittreksel (max. 1 VE) 13,00 euro
Uittreksel per bijkomende VE 13,00 euro
Apostille 62,35 euro
Apostille per bijkomende VE 20,00 euro
Advies 73,81 euro
Erkenning als dienstencheque-onderneming  
Aanvraag 121,00 euro
Wijziging 121,00 euro
Stopzetting 121,00 euro
Muziek in de onderneming  
Aanvraag 72,60 euro
Wijziging 72,60 euro
Stopzetting 72,60 euro
Erkenning als aannemer  
Aanvraag /hernieuwing (standaard) 121,00 euro
Aanvraag /hernieuwing (comfort) 273,46 euro
Wijziging 121,00 euro
Stopzetting 121,00 euro
Register vervangende ondernemer  
Inschrijving 34,00 euro
Inschrijving in afwachting contract 88,50 euro
Wijziging 34,00 euro
Hernieuwing, stopzetting 0,00 euro

 

Kaart ambulante handel

  aanvraag als  wijziging van de
Werkgever 150,00 euro 50,00 euro
Aangestelde A 100,00 euro 100,00 euro
Aangestelde B onbepaalde duur 100,00 euro 50,00 euro
Aangestelde B bepaalde duur
50,00 euro 50,00 euro

 

Kermiskaart

  aanvraag als wijziging van de
Werkgever 150,00 euro 50,00 euro
Aangestelde verantwoordelijke 100,00 euro 100,00 euro

 

Beroepskaart

Aanvraag 140,00 euro
Aflevering (per jaar geldigheid) 90,00 euro

 

Publicatietarieven Belgisch Staatsblad

De 5 verschillende tarieven afhankelijk van jouw rechtsvorm en het onderwerp van de akte.
Met ingang van 1 maart 2019 worden de kosten voor bekendmaking van akten van rechtspersonen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als volgt vastgesteld:
                                                 De gratis publicatie
De mogelijkheid van de gratis publicatie is voorbehouden voor situaties waarin de wetgever een aantal gratis bekendmakingen voorziet of als er een vergissing moet rechtgezet worden. Je mag daarbij als indiener van de akte niet verantwoordelijk zijn voor de fout.
                                                   De ondernemingen
Oprichting 
234,20 EUR + 21% BTW = 283,38 EUR , voor een op papier neergelegde oprichtingsakte
189,20 EUR, + 21% BTW = 228,93 EUR, voor een elektronisch neergelegde oprichtingsakte
Wijziging
137,30 EUR, + 21% BTW = 166,13 EUR, voor een akte tot wijziging
Elke wijziging na de oprichting gebeurt aan het laagste tarief.
                                             De VZW’s en de stichtingen
Oprichting
162,10 EUR, + 21% BTW = 196,14 EUR, voor een op papier neergelegde oprichtingsakte
117,10 EUR, + 21% BTW = 141,69 EUR, voor een elektronisch neergelegde oprichtingsakte
Wijziging
109,90 EUR, + 21% BTW = 132,97 EUR, voor een akte tot wijziging
Elke wijziging na de oprichting gebeurt aan het laagste tarief.