Acerta voor Zelfstandigen

Federaal Voedselagentschap

Federaal Voedselagentschap

Werk je met voeding, dan moet je een aanvraag voor erkenning en/of toelating indienen bij het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). Dit moet je per vestiging doen bij de provinciale controle-eenheid van de plaats waar je vestiging ligt.  Dit doe je voor je met je activiteiten in die vestiging start.

Concreet geldt deze aanvraagplicht voor:

  • de invoer of productie van ingrediënten
  • de productie van afgewerkte voedingsmiddelen
  • verpakking, vervoer, verkoop of distributie van voedingsmiddelen of producten die in de voedselketen kunnen terechtkomen

Wijzigen erkenning FAVV

Wijzig jij je activiteiten, verhuist je zaak en wijzigen dus je administratieve gegevens, of breid jij je zaak uit? Dan moet je een nieuwe erkenning en/of toelating aanvragen bij het FAVV, of ze laten wijzigen of stopzetten. Bij wijzigingen in meerdere vestigingen, moet je per vestiging een formulier invullen en doorsturen.

Stopzetting FAVV-activiteiten

Zet jij je onderneming of je activiteiten met voedingswaren stop? Dan moet je per vestiging een formulier invullen om dit te melden. FAVV registreert je melding in je dossier, maar bevestigt ze niet. Je ontvangt hierna geen aangifteformulieren meer.

Regelen via Acerta

Acerta  ondernemingsloket zoekt graag voor je uit wat je precies moet doen en regelt de verschillende aanvragen of meldingen voor je. Je betaalt hiervoor 66,55 euro administratiekosten. Hieronder vind je de bestelbon voor deze service. Ofwel vul je hem in en bezorg je hem via e-mail, ofwel kom je naar het Acerta-kantoor in je buurt om de bestelbon samen met ons te vervolledigen. Wil je eerst meer uitleg? Stel ons vrijblijvend je vragen.