Vorige

Moet er nog geëvalueerd worden?

15 december 2020 Tom Vlieghe Werkgevers

Succesvolle medewerkers dragen bij tot een succesvolle organisatie. Maar hoe evalueer je na een jaar vol thuiswerk en tijdelijke werkloosheid? Uit een bevraging van Acerta in samenwerking met KU Leuven en HR Square blijkt dat 3 op de 10 bedrijven zich aanpassen aan de nieuwe realiteit en ervoor kiezen dit jaar evaluatiegesprekken anders aan te pakken.

Leestijd: Later lezen?

3 op de 10 werkgevers stappen af van jaarlijks evaluatiegesprek

We zeiden het eerder al: de drempel naar verandering lag nog nooit zo laag. 6 op de 10 bedrijven geven aan nooit meer te zullen werken zoals voor corona. Ook de manier waarop werkgevers hun medewerkers beoordelen, wordt daarmee in vraag gesteld.

3 op de 10 bedrijven zullen de evaluatiegesprekken van hun medewerkers een andere invulling geven: 13% schakelt over op continue evaluatie, de rest stelt de geplande evaluatiemomenten even uit, bijvoorbeeld naar midden 2021. Ongeveer de helft (53%) van de organisaties laat de traditionele evaluatiegesprekken wel gewoon plaatsvinden. 15% van de werkgevers voorziet helemaal geen evaluaties.

Van feedback naar ‘feedforward’

Plan je toch evaluatiegesprekken? Kies dan voor een positieve benadering die gebaseerd is op de sterktes van je medewerkers. Een positieve benadering verhoogt de motivatie en betrokkenheid, zeker in crisistijd. De huidige situatie vergt een enorm aanpassingsvermogen van medewerkers. Bij sommigen treedt misschien wat (corona)moeheid op. Stap daarom af van functioneringsgesprekken die voor het grootste deel gericht zijn op het beoordelen van wat is fout gegaan of waar verbetering nodig is.

Feedforward is een toekomstgerichte manier van feedbackgeven: in plaats van te focussen op het verleden en wat gepasseerd is, benadruk je gewenst en positief gedrag in de toekomst. Doel is de ideale combinatie van iemands eigenschappen te vinden. Een combinatie die uiteindelijk zal leiden tot succes op de (digitale) werkvloer en meer werkgeluk.

Als je hun talenten voorop stelt, stimuleert en verder probeert te ontwikkelen, creëer je de beste versie van je medewerkers. Maar dan moet je natuurlijk wel eerst de talenten van je medewerkers in kaart brengen. Toch zegt 27% van de medewerkers dat er nooit eerder gepolst werd naar hun competenties en/of potentieel.

Spreek spontaan je waardering uit

Verder kreeg 29% nooit te horen wat zijn of haar werkgever nu eigenlijk verwacht. En dat is belangrijk, zeker als je wil evolueren naar een loonbeleid dat de inspanningen die medewerkers leveren om hun toekomstige inzetbaarheid te verhogen beloont. In ons onderzoek zeggen 3 op de 4 werkgevers hiervoor open te staan en inzetbaarheid mee te willen nemen in de verloning. De helft van de medewerkers ziet het echter niet zitten de klassieke verloning los te laten, zolang evaluaties niet transparanter, opener en meer continu doorheen het jaar verlopen.

Want het jaarlijkse evaluatie- of beoordelingsgesprek hoeft niet het enige moment te zijn om je waardering te tonen. Het is beter om dit te uiten op momenten dat een medewerker een mooie prestatie neerzet. Daarnaast zijn er ook heel wat medewerkers die floreren in deze vreemde tijden: hun verborgen kwaliteiten komen nu bovendrijven. Benoem ze en prijs de medewerker erom. Nu meer dan ooit hebben je medewerkers nood aan terugkoppeling, bevestiging en motivatie.

Het engagement van je medewerkers versterken?

Je medewerkers zijn de belangrijkste pilaren van je organisatie. Acerta heeft alles in huis om de talenten van je medewerkers en je bedrijfsdoelstellingen op één lijn te krijgen. Vertrouw op onze consultants om je te ondersteunen bij het ontwikkelen van je personeel, of volg de opleiding rond performance management.

Personeel ontwikkelen Opleiding

Deel dit artikel

Tom Vlieghe

Geschreven door Tom Vlieghe

Director Acerta Consult

Gerelateerde artikels

Van trainee tot payroll expert dankzij de Payroll Academy van Acerta
Werkgevers

Van trainee tot payroll expert dankzij de Payroll Academy van Acerta

30 september 2021 Dirk Vanderhoydonck

Op 1 oktober 2021 start de nieuwe Payroll Academy. In deze editie gaan 11 trainees van start in het inhouse opleidingstraject van Acerta. Dat zal hen opleiden tot volwaardige payroll experten.

Lees meer
“Corona”-competenties alleen zijn niet genoeg
Werkgevers

“Corona”-competenties alleen zijn niet genoeg

28 september 2021 Hannelore Van Meldert

In de nieuwe context van hybride werken, blijven/blijken bepaalde competenties minder evident. Hoe zorg je voor een succesvol competentiemanagement post-corona?

Lees meer
Inclusief ondernemen in actie zetten
Werkgevers

Inclusief ondernemen in actie zetten

24 augustus 2021 Kristel Minten

De helft van de werkgevers heeft aandacht voor diversiteit en inclusie, dat blijkt uit onze werkgeversbevraging. Wil je je verdiepen in inclusief ondernemen? Ontdek het aanbod aan gratis praktijkgerichte bootcamps.

Lees meer