Vorige

Sociale verkiezingen: wat is de ‘occulte periode’?

02 december 2019 Marlies Santermans Werkgevers

De procedure voor de sociale verkiezingen zal deze maand van start gaan. De verkiezingsdag zelf valt in mei 2020. Sociale verkiezingen zijn verplicht voor bedrijven die meer dan vijftig of honderd mensen tewerk stellen. Er worden afgevaardigden gekozen voor het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en voor de ondernemingsraad (OR). Voor de eigenlijke verkiezingsdag vindt er een occulte periode plaats waarin je beter niemand ontslaat. Wat houdt dat nu precies in?

Leestijd: Later lezen?

Hoe gaat het in zijn werk?

Dertig dagen voor de start van de officiële procedure, in januari 2020, begint de occulte periode. De occulte periode is de periode waarin de werknemers zich kandidaat kunnen stellen voor de sociale verkiezingen en vervolgens ontslagbescherming genieten. Elke werknemer die zich kandidaat stelt geniet een ontslagbescherming 30 dagen voor de start van de officiële procedure tot 35 dagen na die dag. Als werkgever weet je gedurende die 65 dagen niet welke medewerkers zich kandidaat stelden, aangezien de finale kandidatenlijst pas eind maart bekend gemaakt wordt, dus is het raadzaam dat je niemand ontslaat. De bescherming eindigt op de dag dat de vakbond de kandidatenlijst bekend maakt. Doorgaans loopt de occulte periode van 12 januari tot 30 maart.

Wat als je toch iemand ontslaat?

Als je toch iemand ontslaat tijdens de occulte periode en dus de ontslagbescherming niet respecteert, ben je verplicht om een ontslagvergoeding uit te keren. Die kan oplopen tot enkele jaarlonen. Om het zekere voor het onzekere te nemen, kan je dus best vanaf januari 2020 tijdelijk geen ontslagen meer indienen.

Enkel om dringende redenen (vooraf door de arbeidsrechtbank erkend) of door economische of financiële redenen (vooraf door het paritair comité erkend) kan je medewerkers ontslaan zonder hoge ontslagvergoedingen te moeten uitkeren tijdens de verborgen beschermingsperiode.

EHBO – Eerste hulp bij ontslag

Als werkgever word je onvermijdelijk al eens geconfronteerd met een werknemer die uit dienst gaat of met een ontslag dat je zelf geeft. Kom meer te weten over de regels, gevolgen en verplichtingen tijdens onze ‘Praktijkdag ontslag’.

Meer informatie en inschrijven

Deel dit artikel

Marlies Santermans

Geschreven door Marlies Santermans

Projectleider sociale verkiezingen

Gerelateerde artikels

Sectoraal akkoord PC 200: hogere lonen en fietsvergoeding
Werkgevers

Sectoraal akkoord PC 200: hogere lonen en fietsvergoeding

03 november 2021 Annelies Bries

In het algemeen paritair comité van de bedienden (PC 200) werd een ontwerp van sectorakkoord voor de jaren 2021-2022 opgemaakt. Hier lees je alvast welke afspraken op tafel liggen.

Lees meer
De tien hebben een sociaal akkoord. Wat staat erin?
Werkgevers

De tien hebben een sociaal akkoord. Wat staat erin?

08 juni 2021 Tom Dirix

De sociale partners in de groep van 10 bereikten een akkoord over 4 grote thema’s: het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen, de einde loopbaan, overuren en de aanvullende pensioenen.

Lees meer
Sociale partners bereiken akkoord over welvaartsenveloppe
Werkgevers

Sociale partners bereiken akkoord over welvaartsenveloppe

21 april 2021 Tom Dirix

Op maandag 19 april werden de sociale partners het op de valreep eens over een aanpassing van de zogenaamde welvaartsenveloppe. Wat is de welvaartsenveloppe? Waarom is het belangrijk? En wat is er precies afgesproken?

Lees meer