Acerta HR Crossroads: werknemers delen tijdens en na COVID 19

Werknemers delen tijdens en na COVID 19

Acerta HR Crossroads - In dit eerste ONLINE DEBAT over werknemers delen spreken Nathalie Muylle, federaal minister van economie, werk en consumenten (onder voorbehoud), Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder VDAB, Deb Vansteenwegen, hr directeur KU Leuven, Jan Van Raes, hr directeur UZ Brussel en Chris Botterman, hoofd sociale zaken Boerenbond, over hoe ze tijdens en na het corona-tijdperk toekomstgericht kijken naar werknemers delen. Moderator van dienst is Kathelijne Verboomen, director Kenniscentrum Acerta. Chris Wuytens, managing director Acerta Consult leidt in. 

Acerta HR Crossroads

Acerta HR Crossroads is een reeks van on- en offline initatieven waar werkgevers inspiratie halen om hun hr-beleid te vernieuwen. Doelstelling is om innovatieve hr-concepten te belichten vanuit verschillende invalshoeken - beleidsmatig, juridisch en vanuit een meer soft hr aanpak - en zo de toekomst van werk mee vorm te geven.  

Werknemers delen

Werknemers delen is niet nieuw. Al in het pré-COVID 19 tijdperk rees regelmatig de vraag om op een structurele manier met verschillende werkgevers tegelijk werknemers te delen of personeel uit te wisselen tussen werkgevers. Om pieken en dalen op te vangen bijvoorbeeld, of om deeltijdse tewerkstellingsvormen te combineren of multiwerkgeverschap te organiseren.

Zaak is om dat juridisch waterdicht te krijgen, want de Belgische sociale wetgeving liet tot hiertoe geen terbeschikkingstelling toe.

COVID 19: vraag en aanbod stijgen

Het grote onevenwicht op de arbeidsmarkt als gevolg van COVID 19, doet deze behoefte nu exponentieel toenemen. In vele sectoren zitten werknemers gedwongen thuis, andere sectoren schreeuwen om extra werkkrachten.

Ook het beleid staat nu meer open voor deze samenwerkingsvorm. De zorgsector heeft daarvoor een sectorakkoord klaar. Land-en tuinbouw zet met werkers.be een platform op om vraag en aanbod van werknemers samen te brengen.

Op 11 april jongstleden heeft het kernkabinet twee maatregelen goedgekeurd om het personeelstekort in de kritische sectoren aan te pakken.

Sprekers

Sprekers:

  • Nathalie Muylle, federaal minister van economie, werk en consumenten (onder voorbehoud)
  • Chris Botterman, hoofd sociale zaken Boerenbond
  • Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder VDAB  
  • Deb Vansteenwegen, hr directeur KU Leuven
  • Jan Van Raes, hr directeur UZ Brussel

Moderator: Kathelijne Verboomen, director Kenniscentrum Acerta

Inleiding: Chris Wuytens, managing director Acerta Consult 

Ontdek het deelplatform Bridge

Werknemers delen is geen nieuw concept. Wel is dit, door de gezondheidscrisis, voor veel organisaties een aantrekkelijk mogelijkheid geworden. Via het delen van werknemers kan je makkelijk pieken en dalen opvangen of kan je eenvoudig deeltijdse tewerkstellingsvormen combineren.

Met het online deelplatform Bridge is het nog makkelijker om op een structurele manier werknemers te delen.  

Bezoek het platform Herbekijk het debat