Vorige

Aanpassingsvermogen meetbaar via hersenactiviteit en hartritme

27 oktober 2022 Annelies Baelus Werkgevers

Eind 2020 lanceerden Acerta en Antwerp Management School (AMS) een hoogtechnologische breinstudie naar aanpassingsvermogen op de werkvloer. Nu de resultaten van de kwalitatieve studie bekendgemaakt werden, zijn we aanbeland in de laatste fase van het onderzoek: de uitrol van een grootschalige testbatterij.

Leestijd: Later lezen?

Resultaten kwalitatieve studie aanpassingsvermogen

Na een grondige literatuurstudie in fase 1 - waaruit bleek dat o.a. veerkracht en emotionele intelligentie een belangrijke rol spelen in het aanpassingsvermogen van werknemers - werd de tweede fase ingezet: de kwalitatieve studie. Doel van deze fase: aanpasbaarheid op een wetenschappelijk onderbouwde methode meten en de voorspelbaarheid ervan bepalen.

Via EEG-scans werd in het NeuroTrainingLabTM van AMS de hersenactiviteit van 47 werknemers van 4 grote bedrijven (Acerta, Baloise, IDEWE en VDAB) onderzocht. Op basis van de eerste onderzoeksresultaten identificeerden de onderzoekers twee biomarkers (objectief meetbare indicatoren) die een link hebben met aanpassingsvermogen op de werkvloer:

1) Hersenactiviteit

De testresultaten registreerden een positieve correlatie tussen het ingeschat aanpassingsvermogen en het deel van het brein waar emotieverwerking plaatsvindt en creativiteit ontstaat. Anders verwoord: bij deelnemers met een hoger ingeschat aanpassingsvermogen, werd meer activiteit in deze hersengebieden vastgesteld.

2) Hartritme

Verandering in hartritme is een tweede belangrijke indicator voor iemands aanpasbaarheid op de werkvloer.

Extra voorspellers

Bovendien bracht het onderzoek extra voorspellers van aanpasbaarheid aan het licht. Emotieregulatie blijkt hier één van te zijn.

Daarnaast zouden medewerkers die zich snel en makkelijk kunnen aanpassen aan een nieuwe werksituatie, over sterkere metacognitieve vaardigheden beschikken. Ze kunnen een situatie of hun eigen denkproces ‘van bovenaf’ met een helicopterview bekijken, waardoor ze ook zichzelf beter kunnen sturen in een (verander)proces.

Hier staat inhoud die gebruik maakt van marketing-cookies.
Aanvaard marketing-cookies om deze inhoud te tonen.

Hier staat inhoud die gebruik maakt van marketing-cookies.
Aanvaard marketing-cookies om deze inhoud te tonen.

Rol van werkomgeving niet onderschatten

Opmerkelijk is dat ‘adaptability’ in twee richtingen werkt. Het vermogen om op een flexibele manier met verandering om te gaan is niet alleen afhankelijk van de individuele aanpasbaarheid, maar ook van de werkomgeving. Zo toont de studie dat het omgaan met werkstress in belangrijke mate afhangt van de organisatie waar iemand werkt.

Toekomstmogelijkheden voor organisaties

Dankzij deze inzichten waren we in staat om een kwalitatieve testbatterij op te zetten om het aanpassingsvermogen van werknemers objectief te meten en op een positieve manier in te zetten op de werkvloer. In de volgende en laatste fase van het wetenschappelijk onderzoek zullen we de huidige bevindingen en ontwikkelde meetinstrumenten toetsen aan een grotere populatie. Deze instrumenten kunnen onder andere gebruikt worden om talenten te rekruteren, behouden en ontwikkelen.

Gezocht: werkgevers en werknemers voor validatie

We zijn op zoek naar bedrijven die willen meewerken aan de validatie van de resultaten van het onderzoek a.d.h.v. een vragenlijst. Dit vraagt een kleine inspanning van werkgevers en hun medewerkers. In ruil zal jouw organisatie in primeur zicht krijgen op de hefbomen die ingezet kunnen worden om aanpasbaarheid te verhogen. En zullen jullie de resultaten vanop de eerste rij kunnen volgen.

Wat is het aanpassingsvermogen van jouw medewerkers?

Wil jouw organisatie deelnemen aan het onderzoek door een laagdrempelige vragenlijst in te vullen? Schrijf je vrijblijvend in.

Schrijf je in

Deel dit artikel

Geschreven door Annelies Baelus

Director Legal, Reward & opleidingen bij Acerta.

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Als werk hebben werk vinden gemakkelijker maakt

21 september 2023 Britt Winnepenninckx

Hoe zorg je dat werklozen ook kans hebben op een (nieuwe) job op de arbeidsmarkt? Hoe kan je hier als werkgever op anticiperen?

Lees meer
Werkgevers

Een gezonde jobmobiliteit, daar wint iedereen bij

04 september 2023 Britt Winnepenninckx

Het ruime aanbod van vacatures maakt dat werknemers niet krampachtig vasthouden aan de job die ze hebben. Het is beter om mee te surfen op de dynamiek en oog te hebben voor potentieel. Dat betekent: ook op het vlak van hr geen status quo nastreven maar een gezonde mate van jobmobiliteit.

Lees meer
HR Analytics data
Werkgevers

Avanced data-analytics laten toe personeelsverloop te voorspellen

31 augustus 2023 Hannelore Van Meldert

Harde hr-data hebben een voorspellende kracht, dat heeft onderzoek door Acerta en KU Leuven anderhalf jaar na de opstart nu bewezen

Lees meer