Vorige

Aanpassingsvermogen meetbaar via hersenactiviteit en hartritme

27 oktober 2022 Annelies Baelus Werkgevers

Eind 2020 lanceerden Acerta en Antwerp Management School (AMS) een hoogtechnologische breinstudie naar aanpassingsvermogen op de werkvloer. Nu de resultaten van de kwalitatieve studie bekendgemaakt werden, zijn we aanbeland in de laatste fase van het onderzoek: de uitrol van een grootschalige testbatterij.

Leestijd: Later lezen?

Resultaten kwalitatieve studie aanpassingsvermogen

Na een grondige literatuurstudie in fase 1 - waaruit bleek dat o.a. veerkracht en emotionele intelligentie een belangrijke rol spelen in het aanpassingsvermogen van werknemers - werd de tweede fase ingezet: de kwalitatieve studie. Doel van deze fase: aanpasbaarheid op een wetenschappelijk onderbouwde methode meten en de voorspelbaarheid ervan bepalen.

Via EEG-scans werd in het NeuroTrainingLabTM van AMS de hersenactiviteit van 47 werknemers van 4 grote bedrijven (Acerta, Baloise, IDEWE en VDAB) onderzocht. Op basis van de eerste onderzoeksresultaten identificeerden de onderzoekers twee biomarkers (objectief meetbare indicatoren) die een link hebben met aanpassingsvermogen op de werkvloer:

1) Hersenactiviteit

De testresultaten registreerden een positieve correlatie tussen het ingeschat aanpassingsvermogen en het deel van het brein waar emotieverwerking plaatsvindt en creativiteit ontstaat. Anders verwoord: bij deelnemers met een hoger ingeschat aanpassingsvermogen, werd meer activiteit in deze hersengebieden vastgesteld.

2) Hartritme

Verandering in hartritme is een tweede belangrijke indicator voor iemands aanpasbaarheid op de werkvloer.

Extra voorspellers

Bovendien bracht het onderzoek extra voorspellers van aanpasbaarheid aan het licht. Emotieregulatie blijkt hier één van te zijn.

Daarnaast zouden medewerkers die zich snel en makkelijk kunnen aanpassen aan een nieuwe werksituatie, over sterkere metacognitieve vaardigheden beschikken. Ze kunnen een situatie of hun eigen denkproces ‘van bovenaf’ met een helicopterview bekijken, waardoor ze ook zichzelf beter kunnen sturen in een (verander)proces.

Rol van werkomgeving niet onderschatten

Opmerkelijk is dat ‘adaptability’ in twee richtingen werkt. Het vermogen om op een flexibele manier met verandering om te gaan is niet alleen afhankelijk van de individuele aanpasbaarheid, maar ook van de werkomgeving. Zo toont de studie dat het omgaan met werkstress in belangrijke mate afhangt van de organisatie waar iemand werkt.

Toekomstmogelijkheden voor organisaties

Dankzij deze inzichten waren we in staat om een kwalitatieve testbatterij op te zetten om het aanpassingsvermogen van werknemers objectief te meten en op een positieve manier in te zetten op de werkvloer. In de volgende en laatste fase van het wetenschappelijk onderzoek zullen we de huidige bevindingen en ontwikkelde meetinstrumenten toetsen aan een grotere populatie. Deze instrumenten kunnen onder andere gebruikt worden om talenten te rekruteren, behouden en ontwikkelen.

Gezocht: werkgevers en werknemers voor validatie

We zijn op zoek naar bedrijven die willen meewerken aan de validatie van de resultaten van het onderzoek a.d.h.v. een vragenlijst. Dit vraagt een kleine inspanning van werkgevers en hun medewerkers. In ruil zal jouw organisatie in primeur zicht krijgen op de hefbomen die ingezet kunnen worden om aanpasbaarheid te verhogen. En zullen jullie de resultaten vanop de eerste rij kunnen volgen.

Wat is het aanpassingsvermogen van jouw medewerkers?

Wil jouw organisatie deelnemen aan het onderzoek door een laagdrempelige vragenlijst in te vullen? Schrijf je vrijblijvend in.

Schrijf je in

Deel dit artikel

Annelies Baelus

Geschreven door Annelies Baelus

Director Legal, Reward & opleidingen bij Acerta.

Gerelateerde artikels

Evolutie van assessment center naar Human Digital
Werkgevers

Evolutie van assessment center naar Human Digital

24 januari 2023 Martijn Loyens

Is het assessment center nog mee met z’n tijd? Met de arbeidskrapte in het achterhoofd, rust er een grote verantwoordelijkheid op de schouders van assessoren om te zorgen voor een positieve kandidaat- en werkgeversbeleving. Hierbij moeten ze rekening houden met twee belangrijke trends.

Lees meer
Duurzaam werkgeverschap, dé inzet voor 2023
Werkgevers

Duurzaam werkgeverschap, dé inzet voor 2023

09 januari 2023 Chris Wuytens

Duurzaam werkgeverschap is het antwoord op de hr-uitdagingen van 2023 en de komende decennia. Bij Acerta identificeerden we drie dimensies van duurzaamheid om op in te spelen: duurzame loopbanen, duurzaam verlonen en duurzame mobiliteit.

Lees meer
Ken jij de ABC-score van je bedrijf?
Werkgevers

Ken jij de ABC-score van je bedrijf?

22 november 2022 Britt Winnepenninckx

Autonomie, Betrokkenheid en Competentie, de bouwstenen van het ABC én het succesrecept voor gelukkige en gemotiveerde medewerkers. Maar hoe hoog scoren bedrijven op het ABC?

Lees meer