Vorige

Een gepensioneerde in dienst nemen? Hier moet je rekening mee houden

03 juni 2021 Werkgevers
Ellen Van Grunderbeek

Heb jij al eens gedacht aan het aanwerven van een gepensioneerde? Met de heropstart van de culturele evenementen en vrijetijdsactiviteiten kunnen extra handen misschien wel van pas komen.

Leestijd: Later lezen?

Recent onderzoek van Acerta toont aan dat er in 2020 meer Belgen voor hun 65e op pensioen zijn gegaan. De vrees voor een coronabesmetting heeft  de zestigplussers waarschijnlijk overtuigd om wat eerder op pensioen te gaan. Ondertussen hebben ze al hun vaccin ontvangen en kunnen ze een handje komen helpen. We bieden je een overzicht van de mogelijkheden.

Een gepensioneerde in dienst nemen

Je kan als werkgever in de private sector een persoon die een rust- of overlevingspensioen ontvangt tewerkstellen, ongeacht zijn leeftijd. Dit verandert echter niets aan zijn statuut als loontrekkende werknemer. Je moet dan ook dezelfde regels volgen als voor de andere werknemers in je onderneming. Bijgevolg kan je in principe geen gepensioneerde aanwerven voor een arbeidsovereenkomst met een tewerkstellingsbreuk van minder dan 1/3e van een voltijdse arbeidsprestatie.

Ook de wettelijke ontslagregels moeten nageleefd worden. Het enige verschil is dat eenmaal de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar bereikt is, de opzeggingstermijn niet meer dan 26 weken mag bedragen.

Is je gepensioneerde medewerker 65 jaar of ouder of kan hij een loopbaan van 45 jaar aantonen? Dan kan hij zoveel bijverdienen als hij wil (geen inkomensplafond) met volledig behoud van zijn pensioen. In de andere gevallen moeten inkomensgrenzen worden gerespecteerd.

Omwille van de coronapandemie kunnen gepensioneerde medewerkers in cruciale sectoren en essentiële diensten onbeperkt bijverdienen, ongeacht de leeftijd en de loopbaan. Deze maatregel loopt voorlopig t.e.m. 30 juni 2021. Door de combinatie van pensioenuitkeringen en loon zal de gepensioneerde wel een deel van de belastingvermindering voor zijn pensioen verliezen. Op het loon zijn de klassieke fiscale regels van toepassing.

Gepensioneerde als flexijobber

Heb je geen nood aan een permanente werkkracht, maar eerder iemand die flexibel kan inspringen? Dan kan je ook een gepensioneerde aannemen als flexijobber als hij/zij voldoet aan één van deze voorwaarden:

 1. hij/zij heeft de pensioenleeftijd bereikt en ontving een pensioenuitkeringen twee trimesters voorafgaand aan de aanwerving. Wil je bijvoorbeeld op 1 augustus 2021 starten met een gepensioneerde flexijobber, dan moet hij/zij voor 1 april 2021 met pensioen zijn.
 2. Of je gepensioneerde flexijobber kan aantonen dat hij voor minstens 80% tewerkgesteld was drie trimesters voorafgaand aan de aanwerving.

Heeft hij of zij de leeftijd van 65 jaar bereikt, dan kan hij/zij in een flexi-job werken zonder controle van deze voorwaarden.

Let wel, personen die een 'overgangsuitkering' genieten worden niet beschouwd als 'gepensioneerd'. Daarnaast mag je ook geen flexijobber aanwerven als je vast personeel nog tijdelijke werkloos is omwille van corona.

De flexijobs zijn mogelijk binnen de volgende sectoren:

 • horeca (PC 302),
 • zelfstandige kleinhandel (PC 201),
 • bakkers (PC 118.03),
 • handel in voedingswaren (PC 119 en PC 202),
 • middelgrote voedingsbedrijven (PC 202.01),
 • grote kleinhandelszaken (PC 311),
 • warenhuizen (PC 312),
 • schoonheidszorgen (PC 314).

Wat zijn de voordelen van een flexijobber?

 • de werktijd is flexibeler. Je kan bijvoorbeeld dagcontracten of eenmalige contracten toekennen;
 • de kost van een dergelijke aanwerving is interessant voor jou. Je bent immers niet gebonden aan de naleving van barema’s. De flexiwerknemer moet een “standaard” minimum flexiuurloon van 9,55 euro ontvangen. Bovenop dit bedrag moet je 7,67 % vakantiegeld en een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 25 % betalen.
 • voor je werknemer kan dit statuut zelfs nog voordeliger zijn aangezien hij geen sociale zekerheidsbijdragen noch belastingen moet betalen.

Hou er wel rekening mee dat je bovenop dit minimumloon andere vergoedingen en premies moet betalen die voorzien zijn door de collectieve arbeidsovereenkomst (bv. toeslag door weekendwerk, eindejaarspremie, ecocheques…).

Gepensioneerde verenigingswerker

Ook in het verenigingswerk kan je gepensioneerden inzetten. Hiervoor is opnieuw vereist dat zij een pensioenuitkeringen ontvingen twee trimesters voorafgaand aan het verenigingswerk (en ook hier worden personen die een overgangsuitkering ontvangen niet beschouwd als gepensioneerd).

Verenigingswerk is mogelijk voor volgende activiteiten:

 • animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt;
 • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
 • conciërge van sportinfrastructuur;
 • hulp en ondersteuning bieden op occasionele of kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of het opnemen van een logistieke verantwoordelijkheid bij activiteiten in de sportsector;
 • hulp bieden op occasionele of kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties (zoals websites) in de sportsector;
 • verstrekker van opleidingen, lezingen, en presentaties in de sportsector.

Wanneer kan je verenigingswerkers inzetten?

Enkel feitelijke verenigingen, private rechtspersonen of publieke rechtspersonen kunnen beroep doen op verenigingswerkers. Dit op voorwaarde dat zij noch rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren aan hun stichters, bestuurders of eender welke andere persoon.

Verenigingswerk is mogelijk voor een beperkt aantal activiteiten. Je kan hier een overzicht vinden van de toegestane activiteiten.

Het inzetten van een verengingswerker biedt je organisatie heel wat voordelen:

 • de klassieke bepalingen uit het arbeidsrecht zijn niet van toepassing. Al gelden er wel een aantal regels ter bescherming van de verenigingswerker.
 • Je bent niet gebonden aan barema’s, je kan de vergoeding van je verenigingswerker zelf bepalen. Al moet de verenigingswerker wel een minimum uurloon van 5,10 euro/uur ontvangen. In dit minimum uurloon zijn ook de vergoedingen voor woon-werkverkeer en eventuele kosten inbegrepen.

Let op, voorlopig geldt de huidige regeling voor het verenigingswerk enkel voor de sportsector tot eind 2021. Recent kondigde de regering 2 uitbreidingen aan op dit (tijdelijke) stelsel van het verenigingswerk:

 • verenigingswerkers binnen de sportsector zouden tijdens de maanden juli, augustus en september 2021 een hogere vergoeding, van 1.065 euro i.p.v. 532,50 euro per maand, mogen ontvangen.
 • verenigingswerkers kunnen tijdelijk ook aan de slag in de socio-culturele sector (als regisseur, dirigent, choreograaf of als  lesgever, coach of procesbegeleider), zo worden deze heropstartende verenigingen ondersteund in de organisatie van hun activiteiten.

Vooraleer je op deze uitbreidingen beroep kan doen, moeten ze nog officieel worden gepubliceerd.

Extra handen nodig?

Personeel aanwerven is een hele uitdaging in deze tijden van arbeidskrapte. Ontdek hoe je het juiste talent vindt en overtuigt om voor jouw organisatie te kiezen. Ben je eerder op zoek naar een tijdelijke oplossing? Ontdek Bridge, hét online platform om werknemers te delen met andere organisaties.

Deel dit artikel

Geschreven door Ellen Van Grunderbeek

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Hoe vaak denken werknemers nog aan een carrièreswitch?

21 mei 2024
Jochen Bessemans

Enkele jaren geleden speelden heel wat werknemers met het idee om hun job volledig om te gooien en in te ruilen voor een andere. Uit onze recente bevraging blijkt dit vandaag niet meer het geval. Wat zijn de redenen om wel of niet te switchen en hoe kan je hier als werkgever op inspelen?

Lees meer
Werkgevers

Hoe ziet de toekomst van de arbeidsmarkt eruit volgens onze politici?

13 mei 2024
Kathelijne Verboomen

Tijdens het grote verkiezingsdebat van Acerta Consult kregen politieke kopstukken van CD&V, Groen, N-VA, Open VLD en Vooruit het woord om rond vier verschillende thema’s te debatteren: loonkost, arbeidskrapte, mobiliteit en welzijn.

Lees meer
Werkgevers

Flexi-jobbers aannemen: hoe begin je daaraan?

18 april 2024
Sophie Vantomme

Wil je graag beroep doen op een flexi-jobber, maar weet je niet hoe je hier precies aan begint? Er zijn een aantal voorwaarden waaraan zowel jij als de flexi-jobber moeten voldoen.

Lees meer