Vorige

Hoe kan je je medewerker belonen?

02 december 2020 Werkgevers
Ellen Van Grunderbeek

4 ideeën voor een voordelige eindejaarsbeloning

De feestdagen zijn in aantocht. Het uitgelezen moment om je werknemers te belonen voor een bijzonder jaar. Maar hoe kan je ervoor zorgen dat jouw rekening niet te hoog uitvalt? Er zijn een aantal extralegale voordelen, die een gunstigere behandeling krijgen door de RSZ en de fiscus. We zetten ze even op een rijtje voor jou.

Leestijd: Later lezen?

1. Cadeau(cheques)

Je kan je personeel, naar aanleiding van bepaalde gelegenheden, cadeaus geven. Zolang dit cadeau maximaal 40 euro per jaar, per werknemer bedraagt, is dit vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing. Dus geen extra kosten voor jou, noch voor je werknemers.

Indien je werknemer een of meerdere kinderen ten laste heeft, kan je per kind nog eens 40 euro geven.

Veel werkgevers geven deze cadeaus in de vorm van cadeaucheques. Deze kunnen bijvoorbeeld bij Pluxee besteld worden, net zoals de maaltijdcheques. Het gaat om cheques van maximaal 5 euro per stuk, die een beperkte geldigheidsduur hebben.

Andere cadeaucheques of cadeaubonnen vallen evengoed binnen het toepassingsgebied. De cadeaucheques kunnen ook elektronisch uitgegeven worden en verschijnen op je elektronische kaart.

Je kan deze cadeaus geven voor Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar. Je kiest dus een van deze gelegenheden om je personeel een cadeau te geven. Je kan het cadeau ook opsturen (vanwege de thuiswerkverplichting zijn waarschijnlijk (niet al) je werknemers op de werkvloer), zonder dat dit impact heeft op het vrijgestelde bedrag.

Let op: als je meer geeft dan deze vrijgestelde bedragen, dan ben je bijdragen verschuldigd op het volledige bedrag.

2. Sportcheques

Wil je je werknemers graag helpen bij hun goede voornemens, dan kan je sportcheques schenken. Deze zijn ook vrijgesteld van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing, als je tenminste de spelregels volgt:

  • Je moet ze als extraatje geven, en niet ter omzetting van loon of een bestaand voordeel.
  • Je moet een overeenkomst sluiten waarin dit voordeel geregeld wordt. Naargelang de situatie in jouw onderneming kan dit dan gaan om een cao of in een individuele overeenkomst.
  • Je moet de sportcheques aan iedereen geven, of enkel aan bepaalde groepen indien er een objectief onderscheid mogelijk is.

Sportcheques worden afgeleverd op naam. De waarde ervan mag maximaal 100 euro bedragen en ze zijn geldig van 1 juli van het jaar waarin je ze hebt gegeven tot 30 september van het daaropvolgende jaar.

3. Consumptiecheques

De consumptiecheque is een nieuwkomertje. Deze cheque werd in het leven geroepen vanwege de coronacrisis. Je kan een maximumbedrag van 300 euro toekennen aan je werknemers, vrij van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing. Deze cheques kunnen besteed worden in onder meer de horeca en in bepaalde kleinhandelszaken.

Net zoals bij de sportcheques moet je rekening houden met de vuistregels zoals het verbod van omzetting van loon of bestaand voordeel, de opmaak van een cao of individuele overeenkomst en de toekenning aan al je medewerkers, dan wel aan een afgebakende groep daarbinnen.

Wil je nog consumptiecheques toekennen, houd er dan rekening mee dat dit voor 31 december van dit jaar moet gebeuren. Ze blijven geldig tot 7 juni 2021, al is er wel aangekondigd dat de geldigheidsduur zou worden verlengd tot 31 december 2021.

4. De niet-recurrente resultaatsgebonden bonus

Tot slot hebben we de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus. Om die nog toe te kennen voor 2020, ben je helaas al te laat. Maar het is toch een interessante beloning die je best overweegt voor 2021. Je betaalt je personeel (of een welbepaalde groep) een bonus uit wanneer zij bepaalde, op voorhand vastgelegde en duidelijk meetbare, doelstellingen verwezenlijken. Het moet op het moment van het invoeren onzeker zijn of die doelstellingen wel gehaald zullen worden.

Wat zijn de voordelen van de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus? Wel, tot een bepaalde grens moeten er geen gewone RSZ-bedragen betaald worden en geen bedrijfsvoorheffing afgehouden worden. Voor het jaar 2020 bedraagt de sociale maximumgrens 3.413 euro en de fiscale maximumgrens 2.968 euro. De werkgever is wel een bijzondere solidariteitsbijdrage van 33% verschuldigd en de werknemer betaalt een eenmalige bijdrage van 13,07%. De totale kost voor de werkgever, bonus en bijdrage, is aftrekbaar als beroepskost.

Als je zo’n bonusplan wil invoeren, moet je dat doen via een collectieve arbeidsovereenkomst of toetredingsakte, volgens een verplicht model. Er is ook een verplichte procedure om te volgen.

En een loonsverhoging?

En wat met een ‘klassieke’ loonsverhoging? Je medewerkers zouden er zonder twijfel blij mee zijn: ze kunnen dan zelf kiezen waaraan ze het bedrag willen spenderen. Maar, het is niet het meest interessante beloningstype (niet voor de werknemer, en niet voor de werkgever). het loon is immers wél onderworpen aan RSZ-bijdragen, waardoor jouw kost als werkgever hoger uitvalt, en aan bedrijfsvoorheffing, waardoor jouw medewerkers er belastingen op betalen. Bovendien ben je als werkgever gebonden door de loonnorm, die bepaalt dat de loonkost in België maar beperkt mag stijgen. Je kijkt dus beter naar één van de alternatieve, voordelige, manieren om te belonen.

Ontdek 4+1 manieren om je medewerkers extra te belonen

Wil je je medewerkers graag een extraatje geven? Ontdek op welke verschillende manieren je dat kan doen.

Beloon je medewerkers

Deel dit artikel

Geschreven door Ellen Van Grunderbeek

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Hoe ziet de toekomst van de arbeidsmarkt eruit volgens onze politici?

13 mei 2024
Kathelijne Verboomen

Tijdens het grote verkiezingsdebat van Acerta Consult kregen politieke kopstukken van CD&V, Groen, N-VA, Open VLD en Vooruit het woord om rond vier verschillende thema’s te debatteren: loonkost, arbeidskrapte, mobiliteit en welzijn.

Lees meer
Werkgevers

Fietslease: onmisbaar als aantrekkelijke werkgever?

24 april 2024
Karolien Van Herpe

Sinds 1 mei 2023 werd de fietsvergoeding verplicht in de privésector. Dit zorgde ook voor een heuse boost in het aantal mensen dat koos voor een fietslease. Je kan bijna niet meer achterblijven wil je je op de kaart zetten als aantrekkelijke en duurzame werkgever. Ontdek waarom je hierop moet inzetten.

Lees meer
Werkgevers

Veranderen van sociaal secretariaat: interessant of niet?

10 april 2024
Angela Mastronardi

Is je bedrijf gegroeid, maar blijft de digitalisering van je loonadministratie achter? Word je niet snel geholpen bij vragen over loonberekening? Of ben je op zoek naar een ervaren dossierbeheerder die ook écht bereikbaar is? Dan is het hoog tijd om een nieuw sociaal secretariaat te overwegen.

Lees meer