Vorige

Mentaal welzijn: hoe is het écht gesteld met jouw medewerkers?

05 juni 2023 Werkgevers
Miet Vanhegen

Werkgevers zien het mentaal welzijn van medewerkers door een roze bril: 8 op de 10 denken dat hun personeel het goed tot zeer goed stelt. Die laatste groep ervaart dat (zeker) niet altijd zo, blijkt uit een onderzoek van Acerta en Stepstone bij meer dan 2.500 Belgische werknemers.

Leestijd: Later lezen?

Welzijnskloof tussen werkgevers en werknemers

Werkgevers treffen steeds vaker maatregelen om medewerkers te beschermen tegen psychosociale belasting. Zoals: het invoeren van glijdende werkuren (70%), deeltijds werken (46%) en thuiswerken (42%). Een goed begin, want werknemers noemen op hun beurt dezelfde initiatieven om hun mentaal welzijn op te krikken, maar dan wel in een andere volgorde (32,5%, 13,7% en 36,5%).

Toch blijft de perceptiekloof op vlak van mentaal welzijn groot: 8 op de 10 werkgevers denken dat hun medewerkers zich goed tot zeer goed in hun vel voelen, terwijl amper de helft (50,3%) van de werknemers zich achter deze stelling schaart. 1 op de 5 (22,1 %) voelt zich slecht of zeer slecht op het werk.

Geldzorgen en andere kopzorgen

Van de werknemers die zich niet goed in hun vel voelen, zijn het vooral de 40- tot 50-jarigen (26%) die de meeste stress ervaren. Stress door het werk zelf (38%) blijkt voor alle leeftijdscategorieën een boosdoener. Andere energievreters zijn: een ontwrichte werk-privébalans (35%), problemen in de privésfeer (23%) en de huidige economische situatie (18,3%).

Door de stijgende energieprijzen, inflatie en economische onzekerheid maken veel werknemers zich aanhoudend zorgen over de eigen financiële situatie. En dat heeft invloed op het werk en dus ook op werkgevers. Werknemers met financiële stress zitten minder goed in hun vel, zijn minder productief en verzuimen vaker. Alle reden dus om dit thema serieus te nemen.

Hier staat inhoud die gebruik maakt van marketing-cookies.
Aanvaard marketing-cookies om deze inhoud te tonen.

Hier staat inhoud die gebruik maakt van marketing-cookies.
Aanvaard marketing-cookies om deze inhoud te tonen.

Aan de slag met mentaal welzijn

Verzamel informatie

Hoewel aandacht voor mentale gezondheid meer prioriteit krijgt, blijkt het niet zo evident om de vertaalslag naar de praktijk te maken. Daar heb je natuurlijk juiste informatie voor nodig. Informatie over: de mentale toestand van je werknemers.

Een goed gesprek tussen werkgever en werknemer kan veel verhelderen. Leidinggevenden vervullen hierin sleutelrol. Zij zijn de ‘eersten in lijn’ om vinger aan de pols te houden, om te luisteren naar de medewerkers. Een meer objectieve manier om gegevens te verzamelen, is een kwantitatieve bevraging die de oorzaken van stress op jouw werkvloer in kaart brengt. Op basis van de resultaten kan je gerichte acties uitrollen.

Deconnectie voor meer connectie

Sinds 1 april 2023 moeten werkgevers afspraken hebben gemaakt over het recht op deconnectie na de werkuren. Want naast praten en connecteren, is het voor de mentale gezondheid van werknemers minstens even belangrijk om te weten hoe ze het werk kunnen loslaten.

Uit onze bevraging blijkt dat bijna 6 op de 10 werknemers (57,4%) weet hebben van de afspraken over het gebruik van digitale communicatiemiddelen in hun bedrijf. Zijn jouw werknemers nog niet op de hoogte? Zorg dat ze hierover geïnformeerd worden en deze richtlijnen kunnen toepassen. Je kan nog een stap verder gaan en concrete tips geven die bijdragen tot een hoger mentaal welzijn. Zoals: meldingen na de werkuren uitschakelen, niet reageren op werkgerelateerde Whatsapp-berichten na 18u enz.

Werk maken van mentaal welzijn?

Het mentaal welbevinden op jouw werkvloer verhogen? Vertrouw op de expertise van Acerta om jou en je werknemers te ondersteunen.

Deel dit artikel

Geschreven door Miet Vanhegen

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Panel Webinar Acerta Consult: Wat is ESG en waarom moet je hier als organisatie mee aan de slag?

27 februari 2024
Ellen Van Grunderbeek

ESG: een term die overal steeds vaker opduikt in het bedrijfsleven. Maar wat is ESG, hoe zit het met de verplichte rapportering en hoe integreer je dit in je strategie? De experten van Acerta Consult gingen in dialoog met enkele experten uit het bedrijfsleven tijdens het Panel webinar. Wij somden de belangrijkste zaken op.

Lees meer
Werkgevers

(Langdurig) ziekteverzuim op het werk? Zet welzijn hoog op de agenda.

23 januari 2024
Miet Vanhegen

Ziekteverzuim is een aandachtspunt binnen bedrijven. Er zijn vaak onderliggende factoren die aan de basis liggen. Stress, burn-out of overconnectie zijn zaken die voorkomen bij veel organisaties. Mentaal welzijn moet daarom op de kaart staan en onderdeel uitmaken van elk hr-beleid.

Lees meer
Werkgevers

De juiste inzichten voor jouw hr-beleid in 2024: de Inspiratienota

16 januari 2024
Chris Wuytens

Welke hr-trends zullen dit jaar cruciaal zijn om als bedrijf op in te zetten? Van duurzame loopbanen, tot digitalisering van je hr. We doken in onze cijfers en belichten vijf hr-werven die de basis zullen vormen voor een flexibele en moderne hr in 2024.

Lees meer