Vorige

Mobiliteitsbudget en –vergoeding: wat is de beste keuze voor jouw organisatie

14 september 2018 Werkgevers

Over de mobiliteit in België vloeiden al liters inkt. Het verkeer raakt steeds vaker in de knoop en jouw werknemers verliezen almaar meer tijd door in de file te staan. Daardoor groeit ook de vraag naar alternatieven voor verplaatsingen afgelegd met de (bedrijfs)wagen. Vorig jaar ontsnapte 1 op 4 werknemers regelmatig aan het fileleed door met de fiets naar het werk te gaan. Ook het mobiliteitsbudget en de mobiliteitsvergoeding zijn broodnodige initiatieven om het mobiliteitsvraagstuk op te lossen. Ze stellen jou als werkgever echter voor complexe keuzes. Naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit geeft Ellen Lammens, juridisch adviseur bij Acerta, je een overzicht.

Leestijd: Later lezen?

De mobiliteitsvergoeding: cash for cars

In maart 2018 voerde de regering de mobiliteitsvergoeding in, in de volksmond ‘cash for cars’. Werknemers die al enige tijd over een bedrijfswagen beschikken, kunnen deze inleveren in ruil voor een mobiliteitsvergoeding waarmee zij vervolgens hun privéverplaatsingen betalen. Het initiatief tot invoering van deze regeling ligt bij jou als werkgever. Je beslist dus zelf of en voor welke werknemers je dit invoert, al moeten zij zelf ook wel  aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen. Jouw werknemers kunnen zelf beslissen of zij ingaan op jouw voorstel of niet. Indien dit het geval is hoef je als werkgever het woon-werkverkeer niet meer te vergoeden. Verder hoef je geen RSZ te betalen op de mobiliteitsvergoeding, wél een solidariteitsbijdrage. De persoonlijke bijdrage die jouw werknemer voor zijn bedrijfswagen betaalde, wordt in mindering gebracht van het belastbaar voordeel waarop hij belast wordt.

Het mobiliteitsbudget: een scala aan alternatieven

Zal de mobiliteitsvergoeding de mobiliteitsknoop ontwarren? Volgens de sociale partners niet. Zij vrezen dat te weinig werknemers bereid zijn om hun bedrijfswagen definitief in te leveren in ruil voor een geldsom. Daarom stelden zij het mobiliteitsbudget voor. Het mobiliteitsbudget reikt verder omdat het een breed scala aan alternatieve mobiliteitsoplossingen biedt. Jouw werknemers kunnen kiezen uit 1 of meerdere mobiliteitsoplossingen, onderverdeeld in 3 pijlers. Elke pijler wordt op (para)fiscaal anders behandeld.

In de toekomst zullen er dus 2 systemen naast elkaar bestaan. Welk het meest interessant is voor jouw werknemers, hangt erg af van de concrete situatie.

Hieronder vind je een overzicht van het toepassingsgebied, het ontvangen bedrag en de (para)fiscale behandeling van beide systemen:

  Mobiliteitsvergoeding
"cash for car"

Mobiliteitsbudget
*gebaseerd op ontwerpwetgeving

Toepassingsgebied

(werknemers)

Beschikken over een bedrijfswagen:

 • minstens 12 maanden ononderbroken in de laatste 36 maanden, en
 • de laatste 3 maanden ononderbroken

Niet indien de bedrijfswagen werd verkregen in het kader van een cafetariaplan.

Beschikken over een bedrijfswagen of ervoor in aanmerking komen:

 • minstens 12 werknemersmaanden ononderbroken in de laatste 36 maanden, en
 • de laatste 3 maanden ononderbroken

Niet indien de bedrijfswagen werd verkregen in het kader van een cafetariaplan.

Ontvangen bedrag
 • Forfaitair berekend : 20% x cataloguswaarde ingeruilde wagen x 6/7
 • Indien de werkgever de brandstofkosten ten laste nam : 24% x cataloguswaarde ingeruilde wagen x 6/7

Met uitzondering van een jaarlijkse indexatie, wijzigt dit bedrag niet doorheen de loopbaan van de werknemer.

 • Bedrag gelijk aan de totale bruto kostprijs van de ingeleverde bedrijfswagen voor de werkgever (op jaarbasis).

Het budget houdt rekening met de kosten voor de financiering van de wagen zelf, maar ook met alle bijbehorende kosten zoals de brandstof, verzekeringen, onderhoudskosten, (para)fiscale lasten,…

 • Het mobiliteitsbudget van de werknemer verhoogt of verlaagt indien de werknemer van functie verandert en daardoor recht heeft op een andere categorie van wagen.

Hoe dit budget beheerd zal worden, moet nog uitgewerkt worden bij KB.

(Para)fiscale behandeling

Belastbaar voordeel, ten laste van de werknemer

     = 4% x cataloguswaarde ingeruilde bedrijfswagen x 6/7e 

Solidariteitsbijdrage, ten laste van de werkgever

     = zelfde als voor ingeruilde bedrijfswagen (gebaseerd op de gegevens van de ingeruilde bedrijfswagen)  

Pijler 1: milieuvriendelijke wagen:

(para)fiscale behandeling zoals klassieke bedrijfswagen

Pijler 2: duurzame vervoermiddelen    (incl. bepaalde huisvestingskosten): geen (para)fiscale lasten => netto

Pijler 3: eventueel saldo mobiliteitsbudget wordt uitbetaald op het einde van het jaar: bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 38,07% ten laste van de werknemer op verschuldigd

*Wijzigingen aangekondigd aan de reeds gestemde MV:

 • Werknemers die in aanmerking komen voor een bedrijfswagen (bij aanwerving of na promotie) bij de huidige werkgever (zonder er 1 te hebben) kunnen ook een MV vragen.
 • Werknemers die in de plaats van een bedrijfswagen al een ander voordeel ontvangen (bv. car premie of een ander loonvoordeel of een mobiliteitsbudget) komen ook in aanmerking voor een MV.
 • De waardebepaling van de MV was aanvankelijk gefixeerd (behoudens een jaarlijkse indexatie), nu zou er ook bij functieveranderingen of bevorderingen een aanpassing kunnen gebeuren van de MV indien de werknemer daardoor recht had op een andere categorie van wagen (hoger of lager).
 • Sommige van deze wijzigingen treden in werking op 1 oktober 2018, andere retroactief op 1 januari 2018.

Mobiliteitsvergoeding vs - budget: een uitgewerkt voorbeeld

Met de mobiliteitsvergoeding en het mobiliteitsbudget wil de regering een einde maken aan het fiscale beleid dat werkgevers stimuleert om bedrijfswagens uit te delen. Welk systeem het aantrekkelijkst is voor jouw werknemers, is dus zeer situatiegebonden. Indien jouw werknemers ervoor kiezen om geen alternatieve vervoersoplossingen te gebruiken en dus hun volledig budget te laten uitbetalen, zijn zij qua parafiscale lasten beter af met de mobiliteitsvergoeding. Wonen jouw werknemers verder van het werk? Dan is het mobiliteitsbudget doorgaans een betere keuze voor hen.

Behoefte aan een concreet voorbeeld? Bekijk dan hier een uitgewerkte vergelijking in cijfers van de mobiliteitsvergoeding en het mobiliteitsbudget voor twee type bedrijfswagens.

Toch graag meer uitleg van specialisten? Benieuwd wat de beste regeling is voor je organisatie én je werknemers? Wil je weten of je verschillende regelen kan combineren? Geen nood: Acerta ontwart het kluwen en werpt licht op alle arbeidsrechtelijke, sociale en fiscale regels in deze praktijkgerichte opleidingen en/of infosessies.

Meer weten?

Contacteer ons op het nummer 016 24 53 24 of per email.

Per email

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief voor werkgevers en ontvang 1 maal per kwartaal interessante informatie.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Loopbaanonderbreking vroeger beëindigen: weldra minder nadelen

29 mei 2024
Amandine Boseret

Binnenkort moeten werknemers geen uitkeringen meer terugbetalen wanneer ze vroegtijdig hun loopbaanonderbreking stopzetten. Er gelden nog steeds wel een aantal voorwaarden.

Lees meer
Werkgevers

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024
Dries Rutten

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn in werking. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Lees meer
Werkgevers

Hoe de (zomer)vakantie goed organiseren?

22 mei 2024
Marijke Beelen

De zomervakantie kondigt zich aan en dat betekent dat agenda’s op elkaar moeten worden afgestemd. Hoe pak je dat als werkgever het beste aan? Welke soorten afwezigheid kunnen werknemers opnemen?

Lees meer