Vorige

Panel Webinar Acerta Consult: Wat is ESG en waarom moet je hier als organisatie mee aan de slag?

27 februari 2024 Werkgevers
Ellen Van Grunderbeek

ESG is een snelgroeiend hot topic en dat bleek ook uit het aantal mensen dat vorige week deelnam aan het Panel Webinar van Acerta Consult. We bespraken uitvoerig de kracht van ESG en waarom en hoe organisaties hier mee aan de slag moeten. Deze sprekers deelden alvast hun visie: Ann Peeters (Agoria), Christelle Biname (Vinçotte), Jan Beyne (Antwerp Management School (AMS)), Ellen Van Grunderbeek (Acerta Consult) en Kathelijne Verboomen (Acerta Consult).

Hoe duurzaam is jouw organisatie en waar ligt jouw focus in een duurzaamheidsstrategie? Onze experten geven je alvast enkele praktische tips die we graag delen in deze blog.

Leestijd: Later lezen?

ESG: wat is het en waarom is het belangrijk?

Het duurzame ontwikkelingslandschap beweegt snel en organisaties worden massaal overspoeld met allerlei acroniemen: ESG, SDG’s, CSRD,… Wat betekenen al deze termen en met welke krijg je als organisatie specifiek te maken?

ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Deze drie pijlers vormen de basis waarop organisaties beoordeeld zullen worden op vlak van duurzaamheid.

In 2015 zijn de Sustainable Development Goals, afgekort SDG’s, afgeklopt. De doelstelling? Belangrijke indicatoren afkloppen om mee aan de slag te kunnen gaan, rekening houden met mens en planeet.

Begin dit jaar klopte Europa de CSRD af: een verplichte rapporteringsregelgeving waar organisaties nu mee aan de slag moeten.

Waar de SDG’s zijn geformuleerd als doelstellingen, is de CSRD een rapportageverplichting voor organisaties.

Wat betekent deze verplichte rapportage voor organisaties?

Alle grotere organisaties moeten nu volop schakelen om in orde te zijn met deze regelgeving. Organisaties zonder wettelijke verplichting om te rapporteren moet duurzaamheid verweven in het DNA van de organisatie, en het als onderdeel van hun strategie (gaan) beschouwen. Ook (kleinere) organisaties die niet of later moeten rapporteren, zullen snel moeten volgen omdat sommige van hun stakeholders dit verwachten of hierin al stappen hebben gezet door hen te bevragen over hun duurzaamheid. Het is het sneeuwbaleffect dat onherroepelijk is ingezet.

MVO vs ESG

Wat is nu het verschil tussen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, MVO, (CSR) en ESG? Verantwoordelijkheid nemen als organisatie blijft van groot belang. Organisaties moeten hun potentieel negatieve impact zo laag mogelijk maken.

MVO kan dankzij de SDG’s verder opengetrokken worden om zo te belanden in het ESG-verhaal, dat langer bestaat maar nu in de spotlight komt door de regelgeving. ESG focust meer op het positieve aspect. De combinatie zit in de verantwoordelijkheid nemen (MVO) én ook durven nadenken waar die positieve impact nodig is.

ESG in de praktijk

ESG is een hot topic: iedereen is ermee bezig of wil ermee bezig zijn. Het effectief integreren van ESG in je beleid vraagt natuurlijk wel een bepaalde effort. Toch zijn er nu al een aantal zaken waar organisaties op (kunnen) inzetten. We delen ze op in 3 belangrijke clusters:

Mobiliteit

 • het elektrificeren van het wagenpark;
 • een fietslease;
 • het invoeren van een mobiliteitsbudget.

Verloning

 • een duurzaam en eerlijk loonbeleid;
 • flexibel loonbeleid waarbij steeds meer gekozen wordt voor duurzame, groene alternatieven.

Duurzaam personeelsbeleid

 • een duurzaam loopbaanbeleid en transitie ;
 • nadenken over het carrièrepad van werknemers en wat zij nodig hebben om vandaag te groeien naar de job en skills van morgen;
 • inclusie en diversiteit verankeren in je personeelsbeleid.

De S – binnen ESG

ESG kent drie pijlers: Environmental, Social en Governance en voorlopig is de lading van Environmental goed gekend. Organisaties weten intussen hoe ze milieuvriendelijker tewerk moeten gaan en hoe bepaalde uitdagingen aan te gaan. De S is nog work in progress.

Bij Acerta Consult creëerden we een eigen taxonomie om alle hr-domeinen aan op te hangen. Waar zet je als organisatie vandaag op in, waar staan je en waar wil je naartoe? Via de S zet je o.a. in op:

 • Mentaal & fysiek welzijn;
 • Work-lifebalans;
 • Ontwikkeling van de talenten van je werknemers;
 • Duurzaam verloningsmodel;
 • Financieel welzijn van je werknemers;
 • Diversiteit en inclusie.

Alle tips op een rij

 • De CEO moet achter het verhaal staan en dezelfde richting uit willen;
 • Focus je niet enkel naar de verplichting om te rapporteren, maar veranker ESG en duurzaamheid binnen je strategie;
 • Ga aan de slag met duurzaamheidsinitiatieven, zoals het vergroenen van het wagenpark, maar denk ook na over materiële thema’s die verder gaan en waarbij je een echte impact kan maken.
 • Maak van ESG een teamsport en laat ook je werknemers bottom-up ESG-initiatieven aanbrengen en uitdenken.

Starten met een ESG-proof hr-beleid?

Duurzaamheid verankeren binnen je organisatie? De weg naar een ESG-rapportage start met het verduurzamen van je hr-beleid. In onze whitepaper vind je toepasbare oplossingen en leggen we je haarfijn uit wat ESG betekent en welke impact ze kan en zal hebben op je organisatie.

Deel dit artikel

Geschreven door Ellen Van Grunderbeek

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Veranderen van sociaal secretariaat: interessant of niet?

10 april 2024
Angela Mastronardi

Is je bedrijf gegroeid, maar blijft de digitalisering van je loonadministratie achter? Word je niet snel geholpen bij vragen over loonberekening? Of ben je op zoek naar een ervaren dossierbeheerder die ook écht bereikbaar is? Dan is het hoog tijd om een nieuw sociaal secretariaat te overwegen.

Lees meer
Werkgevers

Hoe zorg je voor een optimale work-lifebalans op de werkvloer?

08 april 2024
Miet Vanhegen

Het mentaal welzijn van je werknemers zijn van groot belang en hier preventief op inzetten is een goede zaak. Hoe zorg je nu voor een optimaal evenwicht tussen werk en privé?

Lees meer
Werkgevers

Aan de slag met het mobiliteitsbudget

29 februari 2024
Karolien Van Herpe

Hoe is het met het mobiliteitsbudget gesteld vijf jaar na de invoering ervan? Wat zijn de meest populaire keuzes? We geven je ook nog een overzicht van de voordelen als werknemer.

Lees meer