Vorige

Spelregels tijdskrediet en thematisch verlof: RVA wijzigt zijn standpunt

10 januari 2020 Werkgevers
Annelies Bries

In januari 2019 publiceerde RVA een infoblad met de regels die werkgevers en werknemers moeten respecteren tijdens een periode van tijdskrediet of thematisch verlof. Rond het infoblad ontstond echter wat commotie. Na aandringen van werkgeversorganisaties heeft RVA zijn standpunten en het infoblad herzien.

Leestijd: Later lezen?
Deeltijdse tewerkstelling

Wanneer een werknemer deeltijds tijdskrediet of thematisch verlof opneemt, krijgt hij het statuut van een deeltijdse werknemer. Dan moet de reglementering rond deeltijdse arbeid gerespecteerd worden.

Tijdens het deeltijds tijdskrediet of thematisch verlof, moet de werknemer de arbeidsduur presteren die in de arbeidsovereenkomst of in het addendum opgenomen is. Dat is bijvoorbeeld 80 % van een voltijdse tewerkstelling bij 1/5 ouderschapsverlof. Er moet rekening gehouden worden met de regels rond deeltijdse arbeid en de periode waarvoor het tijdskrediet of thematisch verlof genomen werd.

De werknemer die in tijdskrediet of thematisch verlof wordt tewerkgesteld in een variabele arbeidsregeling, moet bijvoorbeeld de verminderde breuk over de referteperiode (in principe 3 maanden, verlengbaar tot 1 jaar) respecteren, maar moet er ook voor zorgen dat hij de verminderde breuk respecteert binnen de periode waarvoor het tijdskrediet of thematisch verlof genomen werd.

Lees de regels rond deeltijdse tewerkstelling na in afdeling 4 van de Sociale gids en hoofdstuk 30.6 van uw Sectorale gids in Trefzeker.

Meeruren of overuren

De uren die de werknemer presteert moeten in principe overeenkomen met de gevraagde vermindering. Meeruren of overuren, gepresteerd bovenop de afgesproken verminderde arbeidsduur, zijn slechts beperkt mogelijk. In de vorige versie van het infoblad nam RVA een streng standpunt in. Nu is de RVA milder gestemd.

Dit zijn de huidige regels om een werknemer meer- of overuren te laten presteren tijdens een periode van tijdskrediet of thematisch verlof:

  • Het is op vraag van de werkgever (op vraag van de werknemer is dit niet mogelijk);
  • Het mag slechts uitzonderlijk voorvallen;
  • Er mag een toeslag betaald worden;
  • Deze uren moeten worden ingehaald tijdens de voorziene wettelijke periode en in elk geval tijdens de periode van tijdskrediet of thematisch verlof.

Wat is het verschil tussen overuren en meeruren?

Wanneer een werknemer meer uren dan de 9 uur per dag of de 40 uur per week (of lagere grenzen vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst) presteert, dan spreken we van overuren. Overuren geven altijd recht op overloon en inhaalrust.

Wanneer een werknemer uren presteert boven de contractueel overeengekomen deeltijdse arbeidsduur, zonder de normale voltijdse grenzen van de arbeidsduur te overschrijden, dan spreken we van meeruren.

Wat bij arbeidsduurvermindering (ADV-dagen)?

Werken met ADV-dagen laat toe om bijvoorbeeld elke week 40 uur te werken om zo 12 ADV-dagen (extra afwezigheidsdagen) op te bouwen. Hierdoor zal er op het einde van de referteperiode gemiddeld slechts 38 uur per week gewerkt zijn. Ook deeltijdse werknemers kunnen gebruik maken van een systeem van ADV-dagen.

In de vorige versie van het infoblad liet RVA het gebruik van ADV-dagen enkel toe tijdens een periode van tijdskrediet of thematisch verlof op voorwaarde dat de ADV-dagen werden betaald op het ogenblik waarop ze werden ingehaald (betaalde ADV-dagen), en niet op het moment waarop ze worden gepresteerd (onbetaalde ADV-dagen). De ADV-dagen moesten bovendien tijdens de periode van tijdskrediet of thematisch verlof genomen worden. Dit laatste gaf echter problemen voor sectoren of ondernemingen waar de ADV-dagen niet vrij te nemen zijn door de werknemer, maar algemeen op (een) welbepaalde dag(en) worden vastgelegd .

In de huidige versie van het infoblad laat RVA zowel het gebruik van betaalde als onbetaalde ADV-dagen toe, op voorwaarde dat de ADV-dagen worden ingehaald gedurende de wettelijke periode, en in elk geval binnen de periode van het tijdskrediet of thematisch verlof. Bovendien, wanneer het nemen van (een) ADV-dag(en) op een vaste dag of periode is vastgelegd in een CAO of in het arbeidsreglement, kunnen de ADV-dagen ook buiten de periode van tijdskrediet of thematisch verlof genomen worden.

Praktisch voorbeeld

Een werknemer neemt 1/5 ouderschapsverlof van 01.01.2019 tot 30.06.2019. Binnen de onderneming bestaat een stelsel van ADV, dat voorziet dat de voltijdse werknemers 39 uur per week werken in plaats van 38 uur. Ter compensatie krijgen ze 6 dagen ADV-dagen, die ze moeten nemen tussen Kerstmis en Nieuwjaar (want het is zo bepaald in een collectieve arbeidsovereenkomst). Tussen 01.01.2019 en 30.06.2019 presteert de werknemer in loopbaanonderbreking 31u12'/39u in plaats van 30u24'/38u. Daarvoor krijgt hij wel een aantal ADV-dagen dat overeenkomt met de prestaties die hij in die periode heeft geleverd. Als het inhalen van de ADV is opgelegd door een collectieve arbeidsovereenkomst zal er geen gevolg gegeven worden door de RVA als de werknemer tussen 01.01.2019 en 30.06.2019 31u12'/39u presteert en zijn ADV-dagen niet opneemt.

Wat als je deze regels niet naleeft?

In het infoblad deelt RVA mee dat de inspectiedienst zal nagaan of de principes uit het infoblad worden nageleefd. Worden er inbreuken of onregelmatigheden vastgesteld, dan kan dat gevolgen hebben:

  • strafrechtelijke vervolging van de werkgever en/of de werknemer;
  • en/of herziening van het recht op tijdskrediet/thematisch verlof van de werknemer;
  • en/of herziening van het recht op de uitkering van de werknemer;
  • en/of terugvordering van de uitkeringen die de werknemer onterecht ontvangen heeft.

Besteed je administratie uit

Wil je de organisatie en administratie rond het tijdskrediet en thematische verloven uitbesteden? Acerta biedt oplossingen.

Meer info

Lees meer over tijdskrediet en de thematische verloven kan in afdeling 12.I en 12.II van de Sociale gids in Trefzeker. De sectorale regels zijn terug te vinden in hoofdstuk 40.6 van jouw Sectorale gids.

 

Bron: Infoblad RVA E56, Nalevering van de arbeidsregeling tijdens een loopbaanonderbreking (gewone loopbaanonderbreking/thematische verloven)/tijdskrediet

Deel dit artikel

Annelies Bries_acerta

Geschreven door Annelies Bries

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Noodweer en overstromingen: wat moet je weten als werkgever?

22 mei 2024
Dries Rutten

Hevige regenval teistert ons land met overstromingen en wateroverlast tot gevolg. Misschien voel je dit ook in jouw werkorganisatie? We zetten op een rij welke mogelijkheden er zijn om met de gevolgen van het noodweer om te gaan.

Lees meer
Werkgevers

Hoe de (zomer)vakantie goed organiseren?

22 mei 2024
Marijke Beelen

De zomervakantie kondigt zich aan en dat betekent dat agenda’s op elkaar moeten worden afgestemd. Hoe pak je dat als werkgever het beste aan? Welke soorten afwezigheid kunnen werknemers opnemen?

Lees meer
Werkgevers

Kennelijk onredelijk ontslag voor contractanten in de overheid

12 april 2024
Johan Weemaes

Contractanten in de openbare sector zullen vanaf nu ook beschermd zijn tegen kennelijk onredelijk ontslag. Op 1 mei 2024 treedt deze wet in werking. Ontdek wat je moet weten als werkgever.

Lees meer