Vorige

Tijdregistratie: welke verplichtingen zijn er (niet)?

02 februari 2022 Werkgevers
Annelies Bries

Is de prikklok terug van weggeweest? Tijdregistratie ligt opnieuw op tafel, maar niet vanuit het idee om te gaan controleren. Wél om te waken over het welzijn van medewerkers. De prikklok helpt immers om werk en privé beter gescheiden te houden, en dat kan nuttig zijn in een hybride werkcontext. Wat zegt de wetgeving over tijdregistratie? Kan je er vandaag of in de toekomst gebruik van maken? We leggen het je uit.

Leestijd: Later lezen?

Wetgeving tijdregistratie

Tijdregistratie kwam de voorbije jaren op Europees niveau én Belgisch niveau aan bod:

 • Europese wetgeving
  Het Europees Hof van Justitie oordeelde op 14 mei 2019 dat elke lidstaat binnen de Europese Unie ervoor moet zorgen dat de duur van de dagelijkse werktijd van elke werknemer gemeten kan worden en ook effectief gemeten wordt via objectieve systemen.
 • Arrest Arbeidshof in Brussel
  In 2020 volgde een opmerkelijk arrest van het Arbeidshof in Brussel, waarin staat dat elke werkgever de verplichting heeft om een objectief, betrouwbaar én toegankelijk systeem op te zetten waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd.
 • Rechtspraak Arbeidsrechtbank van Brussel
  Volgens recente vonnissen van de Arbeidsrechtbank van Brussel begaat de werkgever geen fout als hij niet beschikt over een tijdregistratiesysteem, aangezien dit (nog) niet zo voorgeschreven is door de Belgische wetgever.

Kern van de zaak: er is nog geen algemene verplichting voor tijdregistratie, hoewel in het Belgisch arbeidsrecht wel al verschillende controlemaatregelen zijn opgenomen:

 • het verplicht gebruik van een tijdregistratiesysteem bij glijdende uurroosters;
 • de verplichte registratie van alle afwijkingen op het normale uurrooster van deeltijdse werknemers in een afwijkingsregister. Dit afwijkingenregister kan je vervangen door gebruik te maken van een systeem van tijdsopvolging dat aan bepaalde voorwaarden voldoet.
 • overuren, die aan strenge regels onderworpen zijn;
 • het verplicht opnemen van alle mogelijke uurroosters (met vermelding van begin-, einduur en de pauzes) in het arbeidsreglement;

Tijdregistratiesysteem invoeren

Ook al is het niet verplicht, je kan en mag vandaag wel al gebruik maken van een tijdregistratiesysteem. Wil je het gebruik daarvan invoeren? Dan zal je waarschijnlijk een aanpassing moeten doen in je arbeidsreglement. Het voordeel van een tijdregistratiesysteem is dat het jou als werkgever meer zicht geeft op de gepresteerde uren van je medewerkers. Anderzijds krijgen je medewerkers ook meer autonomie en controle, zeker wanneer er glijdende uurroosters zijn.

Let wel op voor de valkuilen van een tijdregistratiesysteem. Gebruik het niet om grenzen op te leggen of om (veel) te gaan controleren, maar om een balans te vinden tussen de verwachtingen van het bedrijf én de medewerkers en om te waken over het welzijn van de medewerkers.

Tijdregistratie bij telewerk?

Je kan trouwens ook bij telewerk tijdregistratie invoeren, toch als het systeem dat je gebruikt dit toelaat. In principe moet je werknemer dan hetzelfde aantal uren presteren als op een werkdag op kantoor, maar hij geeft zelf invulling aan zijn uurrooster. Je medewerker mag dan zelf kiezen wanneer hij/zij die uren presteert. Er is in principe dan nooit sprake van overuren die je moet vergoeden.

Als je gaat opleggen dat je werknemer een specifiek rooster moet volgen tijdens het telewerken, en je gaat gebruik maken van een tijdregistratiesysteem waaruit blijkt dat de werknemer meer uren presteert dan dat hij zou moeten, dan ga je de overuren uiteraard wel moeten vergoeden.

Wat brengt de toekomst?

Het is best mogelijk dat het gebruik van een tijdregistratiesysteem in de toekomst wel verplicht wordt. In het begrotingsakkoord wordt er immers aangekondigd dat de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad zich hierover zullen moeten uitspreken. Het valt dus af te wachten wat hierover beslist wordt. Acerta houdt je uiteraard op de hoogte.

Vereenvoudig je tijdsregistratie en personeelsplanning

Waarom kostbare tijd verliezen als het ook eenvoudig kan? Book’u is een gebruiksvriendelijke tool die je prikklok & planning automatiseert én alle data doorsluist naar Acerta Connect voor een nóg efficiëntere loonverwerking. Jij versus je personeelsadministratie: 1-0!

Ik wil een demo

Deel dit artikel

Annelies Bries_acerta

Geschreven door Annelies Bries

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Een fusie of overname van je bedrijf: hoe pak je dit aan?

22 februari 2024
Nele Pelicaen

Wanneer je bedrijf wordt overgenomen of bepaalde afdelingen of andere ondernemingen samengevoegd worden, gelden er bepaalde regels en zijn er ook enkele gevolgen die je als bedrijf moet naleven.

Lees meer
Werkgevers

Pensioenhervorming: federale regering bereikt akkoord

12 februari 2024
Miet Vanhegen

De vergrijzing van de Belgische bevolking vormt een maatschappelijke uitdaging. De federale regering is op 10 juli 2023 tot een akkoord gekomen over de pensioenhervorming: een nieuw pakket aan maatregelen om de financiële houdbaarheid van het pensioenstelsel te verbeteren.

Lees meer
Werkgevers

Nieuwe ontslagregeling statutairen bij Vlaamse lokale besturen

26 januari 2024
Katleen Janssens

Sinds 1 oktober 2023 geldt voor statutaire medewerkers binnen de Vlaamse lokale besturen dezelfde flexibele ontslagregeling als voor de contractuele medewerkers. De Vlaamse regering wijzigde hiervoor het decreet lokaal bestuur en het Provinciedecreet op twee fundamentele punten.

Lees meer