Vorige

Wat verandert er voor de loonbonus cao 90?

03 maart 2022 Ellen Van Grunderbeek Werkgevers

Wil je een loonbonus toekennen aan je medewerkers? Hou er dan rekening mee dat er nieuwigheden zijn voor de toekenning van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, ook wel gekend als de loonbonus. Sinds 22 februari 2022 is er een nieuwe cao 90/4, en ook de sociale partners brachten advies uit over de invulling van de loonbonus in de Nationale Arbeidsraad. Wat verandert er precies? We geven je een overzicht.

Leestijd: Later lezen?

Wat is de loonbonus?

Je medewerkers motiveren om een collectief doel te behalen? Daarvoor kan je de loonbonus inzetten. Het is een fiscaalvriendelijke manier van verloning die je kan toepassen om al je medewerkers – of een specifieke groep van je onderneming – te belonen wanneer ze een collectieve doelstelling behalen. De toekenning van maximaal 3.558 euro (in 2022) wordt op RSZ-vlak niet beschouwd als loon. Het fiscaal vrijgestelde bedrag bedraagt dan weer 3.094 euro.

Welke doelstellingen komen (nu ook) in aanmerking?

De doelstellingen moeten duidelijk meetbaar en verifieerbaar zijn. Bovendien moet je zo op voorhand vastleggen, en moet het resultaat (het wel/niet behalen van de doelstellingen) onzeker zijn. Je moet dit dan vastleggen in een cao of een toetredingsactie. De doelstellingen kunnen een economisch of financieel karakter hebben, maar het kan ook breder gaan. En daar is nu meer duidelijkheid rond.

De sociale partners bevestigen expliciet een bredere waaier aan mogelijkheden:

  • acties rond je merkimago;
  • acties rond mobiliteit;
  • acties rond welzijn, hoewel doelstellingen rond arbeidsongevallen en absenteïsme slechts onder bepaalde voorwaarden toegelaten zijn;
  • ecologische doelstellingen;
Doelstellingen m.b.t. je merkimago

Ook doelstellingen die bijdragen aan het merkimago van je onderneming behoren tot de mogelijkheden.

Zo kunnen acties die de zichtbaarheid van je onderneming vergroten opgenomen worden in een bonusplan. Denk maar aan het deelnemen aan events en de organisatie van eigen events, alsook het versterken van de aanwezigheid in de media en op sociale media.

Mobiliteitsdoelstellingen

Wil je zachte mobiliteit motiveren bij je medewerkers via de toekenning van een loonbonus? Dan vereist de nieuwe cao nu een samenhangend geheel. De doelstellingen in verband met mobiliteit zijn enkel toegelaten indien er fietsvergoedingen worden toegekend aan medewerkers die de fiets gebruiken voor hun woon-werkverkeer.

Je zal een verklaring op eer, waarin staat dat je een fietsvergoeding toekent aan je medewerkers die de fiets gebruiken voor hun woon-werkverkeer, moeten bezorgen aan de FOD WASO.

Welzijnsdoelstellingen

Wil je doelstellingen rond het welzijn van je medewerkers vastleggen in een cao 90? Let op, doelstellingen rond arbeidsongevallen en absenteïsme zijn slechts onder bepaalde voorwaarden toegelaten.

Je kan wel andere doelstellingen rond het welzijn van je medewerkers opstellen. Enkele voorbeelden:

  • Acties om medewerkers in goede conditie te houden;
  • Acties op het gebied van stresspreventie;
  • Acties ter preventie van burn-out;

Voor alle welzijnsdoelstellingen moet je op eer verklaren dat er een preventieplan in de onderneming bestaat, en je moet jouw verplichtingen inzake welzijn op het werk effectief moet naleven.

Het globale preventieplan en het lopende jaaractieplan (zoals bepaald in de Codex over het welzijn op het werk) moeten nu ook, samen met de cao of de toetredingsakte, verplicht worden doorgestuurd naar de FOD WASO.

Ecologische doelstellingen

Je kan ook ecologische doelstellingen opstellen voor de cao 90. Denk maar aan het verhogen van het recyclingpercentage van afval of het verminderen van verbruiksgoederen zoals papier. Die ecologische doelstellingen dragen meteen bij aan hr-beleid. Andere tips voor een klimaatvriendelijk hr-beleid lees je hier.

De weg naar een klimaatvriendelijk hr-beleid

Groene mobiliteit is de toekomst, maar de weg naar een klimaatvriendelijk hr-beleid gaat nog verder. Ontdek meer over de rol van hr in het klimaatverhaal.

Bekijk webinar

Deel dit artikel

ellen-van-grunderbeek-ellips.png

Geschreven door Ellen Van Grunderbeek

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Binnenkort nieuwe ontslagregeling voor statutairen bij Vlaamse lokale besturen?
Werkgevers

Binnenkort nieuwe ontslagregeling voor statutairen bij Vlaamse lokale besturen?

17 maart 2023 Johan Weemaes

De Vlaamse Regering werkt aan een nieuwe ontslagregeling voor wie statutair in dienst is bij een provinciebestuur, een Vlaamse stad, gemeente of een OCMW-bestuur. De Ministerraad gaf alvast zijn goedkeuring aan het ontwerpdecreet.

Lees meer
Wat staat er in het sociaal akkoord van de Groep van Tien?
Werkgevers

Wat staat er in het sociaal akkoord van de Groep van Tien?

17 maart 2023 Ellen Van Grunderbeek

De Groep van Tien bereikte op 15 maart 2023 een akkoord over verschillende dossiers zoals de eindeloopbaanstelsels, de relance overuren en fiscaal gunstige overuren en de aanvullende pensioenen.

Lees meer
Vijf zaken om nog vóór 1 april te regelen
Werkgevers

Vijf zaken om nog vóór 1 april te regelen

09 maart 2023 Florence Cordonnier

Wat hebben deconnectie, het opleidingsplan, het werkgelegenheidsplan oudere werknemers, de loonkloofanalyse en het jaarverslag van de interne preventiedienst als gemeenschappelijke factor? De deadline: 31 maart.

Lees meer